Deontais do Mhic Léinn

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Tuairisc

Is é an deontas mac léinn an phríomhthacaíocht airgeadais atá ar fáil do mhic léinn incháilithe atá ag freastal ar chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais. Féadfaidh an deontas seo deontas cothabhála agus/no deontas táillí, ag brath ar incháilitheacht.

Déanann údaráis áitiúla, Boird Oideachais agus Oiliúna agus SUSI (Tacaíocht Uilíoch do Mhac Léinn Éire) an Scéim Deontas Mac Léinn de réir tástála acmhainne a riar thar ceann na Roinne.

Soláthraíonn www.studentfinance.ie, an láithreán Gréasáin tiomnaithe, faisnéis chuimsitheach maidir le deontais mhac léinn agus le foinsí eile cúnaimh airgeadais amhail an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn, an Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas agus Táillí Cúrsaí.

Féach na Ceisteanna Coitianta, le do thoil, ar mhaithe le faisnéis bhreise maidir leis an Deontas Mac Léinn.