Eolas

Déanann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (SPHE) agus Corpoideachas (PE) ag leibhéal na bunscoile, agus na hábhair seo agus Eacnamaíocht Bhaile ag an dara leibhéal, na réimsí seo a leanas a chlúdach: bia sláintiúil agus pirimid an bhia, stíl mhaireachtála shláintiúil, sláinte fhisiciúil, cúram coirp, aclaíocht, suaimhneas agus cothú bia. D’oibrigh scoileanna ar bheartais lóin shláintiúil a cheapadh mar chuid d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus de Chorpoideachas

Tá clubanna bricfeasta nó soláthar béilí eile á reáchtáil ag formhór na scoileanna atá páirteach sa Chlár Críochnaithe Scoile, i gcomhréir leis na Treoirlínte Cothaithe atá eisithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Tá an clár Food Dudes á thabhairt isteach ar bhonn náisiúnta do gach bunscoil thar thréimhse 5 bliana

Féach Freisin