An Lár-Oifig Iontrála

An Lár-Oifig Iontrála (CAO)

Déanann an Lár-Oifig Iontrála (CAO) próiseáil ar iarratais ar iontráil i gcúrsaí fochéime in ollscoileanna, i gcoláistí oideachais, in institiúidí oideachais agus i roinnt institiúidí eile ardoideachais. Is é aidhm an chórais iarratais a phróiseáil go lárnach agus déileáil leo ar bhealach éifeachtach agus cothrom. Tá sé fós mar fheidhm ag na hinstitiúidí atá páirteach cinntí a dhéanamh ar iontrálacha.

Teagmháil

Suíomh Gréasáin:www.cao.ie

Seoladh: An Lár-Oifig Iontrála, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Co. na Gaillimhe, H91 X25V, Éire.

Teil: (091) 509800

Facs: (091) 562344