Eolas

Tá faisnéis maidir le saincheisteanna a bhaineann le Mhic léinn, Oiliúnaithe, Foghlaimeoirí Fásta agus le Mhic Léinn Taighde léirithe sa tábla thíos. Cliceáil ar theideal na míre le haghaidh faisnéis mhionsonraithe.

Déanaimid sonraí ar sheirbhísí do Mhic léinn, Oiliúnaithe, Foghlaimeoirí Fásta agus do Mhic Léinn Taighde a chur ar fáil ar ár leathanach Seirbhísí freisin.

 Bunscoile agus iar-bhunscoile

Torthaí Scrúdithe - Cóipeanna

Curaclaim agus Siollabas

www.qualifax.ie 

Bulaíocht   Eolas do Thuismitheoirí agus Daltaí

Gearáin ó Thuismitheoirí

Éigeandálaí Náisiúnta agus Saincheisteanna Sláinte   Poiblí

 Breisoideachais agus Oiliúna

Forbairt Scileanna Breisoideachas Breisoiliúint

Printíseachtaí

Clár   Ógtheagmhála oideachas

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)

Liúntas   um Fhilleadh ar Oideachas

Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

Litearthachta do Aosaigh

Qualifax

www.onestepup,ie

 Ardoideachas

An Lár-Oifig Iontrála

Deontas   do Mhic Leinn

Soláthraithe   ar Ard-Oideachas

Roghanna   Uasoiliúna agus Athoiliúna

Liúntas   um Fhilleadh ar Oideachas

Gearáin i dtaobh Institiúidí Tríú Leibhéal

Múinteoirí   Nuacháilithe

Information on education and training programmes for   international learners

www.qualifax.ie 

Scála Grádúcháin don Ardteistiméireacht agus Comhscála   Pointí Leasaithe

Cuireann an Mhúinteoireacht

 

Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair

Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair

Fiosruithe Taighde ar Thaifid Oideachais