Eolas

Tá faisnéis maidir le saincheisteanna a bhaineann le Mhic léinn, Oiliúnaithe, Foghlaimeoirí Fásta agus le Mhic Léinn Taighde léirithe sa tábla thíos. Cliceáil ar theideal na míre le haghaidh faisnéis mhionsonraithe.

Déanaimid sonraí ar sheirbhísí do Mhic léinn, Oiliúnaithe, Foghlaimeoirí Fásta agus do Mhic Léinn Taighde a chur ar fáil ar ár leathanach Seirbhísí freisin.

Bunscoile agus iar-bhunscoile

Bulaíocht   Eolas do Thuismitheoirí agus Daltaí
Curaclaim agus Siollabas
Éigeandálaí Náisiúnta agus Saincheisteanna Sláinte   Poiblí
Torthaí Scrúdithe - Cóipeanna
Gearáin ó Thuismitheoirí
www.qualifax.ie 

Breisoideachais agus Oiliúna

Clár   Ógtheagmhála oideachas
Forbairt Scileanna Breisoideachas Breisoiliúint
Iar-Ardteistiméireachta (PLC)
Litearthachta do Aosaigh
Liúntas   um Fhilleadh ar Oideachas
Printíseachtaí
Qualifax
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)
www.onestepup,ie

Ardoideachas

An Lár-Oifig Iontrála
Cuireann an Mhúinteoireacht
Deontas   do Mhic Leinn
Gearáin i dtaobh Institiúidí Tríú Leibhéal
Information on education and training programmes for   international learners
Liúntas   um Fhilleadh ar Oideachas
Múinteoirí   Nuacháilithe
Roghanna   Uasoiliúna agus Athoiliúna
Scála Grádúcháin don Ardteistiméireacht agus Comhscála   Pointí Leasaithe
Soláthraithe   ar Ard-Oideachas
www.qualifax.ie

Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair

Fiosruithe Taighde ar Thaifid Oideachais
Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair