Teachtaireacht Fáilte an Aire Oideachais agus Scileanna

Minister McHugh PhotoGo raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Tá an suíomh ceaptha chun eolas a thabhairt duit faoin raon seirbhísí agus tionscnamh a sholáthraíonn an Roinn d'earnáil an oideachais ina hiomláine. Tugtar míniú ann ar obair na rannóg éagsúil sa Roinn agus ar an gcaoi ar féidir teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir leat eolas a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh ar scéimeanna agus ar thacaíochtaí éagsúla chomh maith le foilseacháin agus ciorcláin a íoslódáil.

Má tá aon mholtaí agat faoin gcaoi a bhféadfaimis feabhas a chur ar ár gcuid seirbhísí, déan teagmháil dhíreach liom le do thoil, ag: minister@education.gov.ie.

Joe McHugh T.D.
An tAire Oideachais agus Scileanna