Príobháideachas & Séanadh

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS)

Féach ar ár leathanach Cosanta Sonraí

Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá le fáil ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhara, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsaide pearsanta amháin. Sa chás go mbeadh an t-ábhar seo á eisiúint chuig daoine eile, níor mhór admháil a dhéanamh i leith na foinse, agus an aimsitheoir aonfhoirmeach acmhainní (URL) san áireamh, agus an stádas cóipchirt.

Ní shíneann an cead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh chuig aon ábhar ar an láithreán seo ar ábhar é de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh, a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann.

Tá iarracht déanta ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cóipcheart nó ceart intleachtúil eile de chuid na n-úinéirí cearta a lua i gcás inar cuí sin a dhéanamh. I gcás nár luadh na cearta sin nó gur dearmadadh na cearta sin a lua, déanfaidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, ar fhógra a fháil ina leith, an méid sin a cheartú nó a shlánú ar shlí eile.

Séanadh

Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá siad beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoin Roinn seo agus faoi Ranna eile Rialtais. Cé go ndearnadh gach dícheall agus an t-ábhar á ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlacann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú, ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do nó aontú leis na láithreáin sin.

Príobháideachas

Urramaíonn an Roinn Ealaíonn, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cearta a húsáideoirí agus ní dhéanann sí, mar riail ghinearálta, faisnéis phearsanta d'aon chineál a bhailiú. I gcás go dtugann úsáideoir faisnéis phearsanta go deonach i gceistneoir nó i suirbhé, úsáidfear na sonraí le haghaidh taighde nó anailíse agus chuige sin amháin.

I gcás brabhsála ginearálta, ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go bhfuil eolas áirithe de chineál staitistiúil ar fáil dúinn trínár soláthraí seirbhísí idirlín. D'fhéadfadh sé gurb é a bheadh san eolas sin ná seoladh loighiciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat, an t-ainm fearainn barrleibhéil óna bhfaigheann tú rochtain ar an Idirlíon (mar shampla, .ie, .com, .org srl.), an brabhsálaí atá in úsáid agat, an dáta agus an t-am a théann tú isteach inár láithreán agus an seoladh Idirlín a úsáidtear chun nascadh lenár láithreán

Úsáidtear roinnt den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú ar staitisticí iad a ligeann dúinn líon na gcuairteoirí chuig an láithreán a mheas, cé na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu. Úsáidimid na staitisticí seo chun an láithreán a dhéanamh níos cairdiúla don úsáideoir.

Fianáin

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo teicneolaíocht “fianáin”. Is é is fianán ann píosa beag sonraí nó comhad beag téacs arna stóráil ag an mbrabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. Féadfaimid úsáid a bhaint as fianáin chun ábhar a sholáthar a bhaineann go sonrach leis na nithe is spéis leat agus chun do thosaíochtaí pearsanta a shábháil ionas nach gá duit iad a athiontráil gach uair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin – níl ár bhfianáin ar fáil do shuímh Ghréasáin eile. Go háirithe, cuireann fianáin ar ár gcumas na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • trácht cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin agus a bpatrúin úsáide a thomhas
  • faisnéis a stóráil faoi do thosaíochtaí, rud a ligeann dúinn ár suíomh Gréasáin a oiriúnú de réir do spéiseanna aonair
  • do chuardaigh a bhrostú
  • thú a aithint nuair a fhilleann tú chuig ár suíomh Gréasáin.

Sa tábla thíos, mínítear na fianáin a úsáidimid agus cad chuige go n-úsáidimid iad.

FianánAinmCrícheTuilleadh Eolais
Google Analytics_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú maidir leis an dóigh a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun tuarascálacha a chur le chéile agus chun feabhas a chur ar an suíomh. Bailíonn na fianáin faisnéis ar bhealach anaithnid, lena n-áirítear faisnéis maidir le líon na gcuairteoirí ar an suíomh, maidir le cárb as ar tháinig cuairteoirí chuig an suíomh agus maidir leis na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.Cliceáil anseo le haghaidh forbhreathnú a fháil ar phríobháideachas ag Google
Online form session cookieASP.NET_SessionIdCruthaítear an fianán seo nuair a nascann úsáideoir le feidhmchlár ASP.NET agus rachaidh sé in éag nuair a dhúnfaidh an t-úsáideoir a b(h)rabhsálaí. Tá an-tábhacht ag baint leis an bhfianán seo maidir le húsáid foirmeacha ar ár suíomh chun aitheantas seisiúin sheisiún reatha an úsáideora a stóráil.Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Microsoft
Accessibility/ contrast stylesheetscssÚsáidtear an fianán seo chun an stílbhileog inrochtaineachta/chodarsnachta/chaighdeánach is fearr leis an úsáideoir a chuimhneamh. Seiceálann an suíomh Gréasáin an fianán seo nuair a lódálann an leathanach suas agus taispeánann sé an stílbhileog is déanaí a d'úsáid an t-úsáideoir. 
Session cookie.ASPXUSERCMSÚsáidtear an fianán seo chun faisnéis a chuimsiú maidir leis an seisiún nuair a logálann an t-úsáideoir isteach. 

Ligeann formhór na mbrabhsálaithe Gréasáin do roinnt rialaithe ar fhormhór na bhfianán trí shocruithe an bhrabhsálaí. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhianáin, lena n-áirítear conas na fianáin atá socraithe a fheiceáil agus conas iad a bhainistiú agus a scriosadh, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.

Chun diúltú do bheith á rianú ag Google Analytics ar fud na suíomh Gréasáin uile, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Fianáin a Dhíchumasú

Is féidir leat i gcónaí fianáin den sórt sin a dhiúltú, i gcás go gceadaíonn do bhrabhsálaí é, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí a léiriú duit i gcás go bhfuil fianán á sheoladh. Is féidir leat comhaid fianáin a scriosadh freisin ó do ríomhaire mar is mian leat.

Chun fianáin a scriosadh, féach naisc chuig na suímh Ghréasáin seo a leanas le haghaidh nósanna imeachta a leanúint chun fianáin a fheiceáil agus a dhíchumasú ar do ríomhaire:

Google Analytics

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics, ar seirbhís anailísíochta Ghréasáin í arna cur ar fáil ag Google, Inc. ("Google"), chun staitisticí a bhailiú ar ár suíomh Gréasáin. Cabhraíonn na staitisticí a bhailímid linn seirbhís Ghréasáin níos fearr a chur ar fáil do na cuairteoirí. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi Google Analytics, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google.

Úsáideann Google Analytics fianáin chun seisiúin úsáideora a shonrú, agus roinnt príomhghnéithe a chur ar fáil i dtuarascálacha Google Analytics. Ciallaíonn sé go bhfuil na fianáin nasctha le feara(i)nn ár suímh Ghréasáin, agus ní úsáidfimid na sonraí fianáin sin ach amháin le haghaidh anailís staitistiúil a bhaineann le d’iompar brabhsálaí ar ár suímh Ghréasáin. Má roghnaíonn tú é, is féidir leat diúltú dó trí fhianáin a chur as sna socruithe sainroghanna i do bhrabhsálaí. Is féidir leat diúltú do bheith á rianú ag Google Analytics trí Fhorlíontán Brabhsálaí chun Diúltú do Google Analytics a íoslódáil agus a shuiteáil do do bhrabhsálaí Gréasáin reatha: Google Forlíontán Brabhsálaí chun Diúltú do Google Analytics

Ní dhéanfaidh an Roinn aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná na mionsonraí teicniúla atá liostaithe thuas a cheangal le haon duine.