Conas an Láithreán seo a úsáid

Ag Úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo

Tá inneachar ar an láithreán seo eagraithe chun rochtain mhear éasca ar fhaisnéis a chur ar fáil trí nascleanúint nó trí chuardach.

Shainaithníomar go bhfuil na príomhghrúpaí seo a leanas ar na húsáideoirí is mó dár gcuid seirbhísí:

 • Tuismitheoirí agus Caomhnóirí
 • Foireann Oideachais, a fholaíonn múinteoirí, cúntóirí riachtanas speisialta agus foireann scoile neamh-mhúinteoireachta
 • Scoileanna agus Coláistí, a fholaíonn bunscoileanna agus iarbhunscoileanna, Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), soláthraithe breisoideachais agus oiliúna agus institiúidí tríú leibhéal
 • Foghlaimeoirí, a fholaíonn mic léinn, daoine faoi oiliúint, foghlaimeoirí fásta agus Mic Léinn taighde.

Soláthraíonn leathanach baile an láithreáin Ghréasáin leathanach lamairne persona do gach ceann de na príomhghrúpaí seo le nascleanúint éasca ar an inneachar is mó tábhacht dóibh. Sroichtear na leathanaigh lamairne persona trí chliceáil ar na táib persona ábhartha a chuirtear i láthair ar gach leathanach ar an láithreán Gréasáin.

Cuireann an leathanach lamairne persona i láthair an úsáideora liosta de na seirbhísí a úsáidtear go minic nó na seirbhísí is tráthúla agus faisnéis a bhaineann leis an ngrúpa persona sin. Cuirtear liosta iomlán de sheirbhísí agus faisnéis i láthair trí chliceáil ar an gcnaipe tuilleadh. Is é Seirbhís rud a thairgeann an Roinn as a mbaineann tomhaltóirí leas seasmhach agus ní mór próiseas iarratais a leanúint d’fhonn leas a bhaint as. Is é faisnéis a bhaineann leis an gcóras oideachais rud a thairgeann an Roinn d’aon pháirtí a iarrann í agus úsáidtear í de ghnáth ag uair na rochtana. De bhreis air sin, déanfar míreanna tráthúla a bhaineann le gach grúpa persona a aibhsiú ar na leathanaigh lamairne persona.

Soláthraíonn leathanach baile an láithreáin Ghréasáin rochtain ar fhaisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Córas oideachais na hÉireann
 • An Roinn, a struchtúr agus a feidhmeanna, lena n-áirítear sonraí maidir le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí oideachais agus naisc leo
 • Faisnéis maidir le scoileanna, lena n-áirítear tuarascálacha cigireachta scoileanna
 • Seirbhísí, tionscnaimh agus scéimeanna oideachais
 • Preaseisiúintí agus óráidí
 • Ábhar taighde, staitisticí, tuarascálacha foilsithe agus ciorcláin rannacha
 • Faisnéis do ghairmithe tógála a bhfuil baint acu le dearadh agus tógáil scoileanna.

Ag Úsáid an Chuardaigh Láithreáin

Tá áis chuardaigh, ina bhfolaítear cuardach casta, ar fáil ar mheirge uachtair gach leathanaigh. Féadann úsáideoirí focal nó frása a iontráil sa bhosca cuardaigh agus cliceáil ar ‘téigh’.

Tá áis an Chuardaigh Chasta suite ar thaobh na láimhe deise uachtair den leathanach Gréasáin. Bain úsáid as chun ciorclán, tuarascáil cigireachta, preaseisiúint, óráid nó doiciméad eile a fháil. Roghnaigh an cineál inneachair agus iontráil ‘na focail go léir’, ‘an frása cruinn’ nó ‘ag tosú leis na focail’ agus brúigh an cnaipe ROGHNAIGH. Cuirfear liosta de dhoiciméid ábhartha i láthair.

Faigh Scoil

Soláthraítear feidhm chun ‘Scoil a fháil’ agus cuirtear é seo i láthair ar mheirge uachtair gach leathanaigh. Chun scoil a fháil:

1.      Roghnaigh an Leibhéal Scoile ón roghchlár anuas

2.      Roghnaigh do Cheantar Geografach ón roghchlár anuas.

3.     D’fhéadfaí gur mhaith leat do chuardach a bheachtú trí bhíthin Éiteas, Teanga Treorach nó Inscne a roghnú.

Cuirfear léarscáil a shainaithníonn na scoileanna a chomhlíonann do roghnú os do chomhair.

Roghnaigh scoil aonair chun faisnéis mhionsonraithe maidir leis an scoil sin a rochtain, lena n-áirítear naisc le tuarascálacha ar chigireachtaí scoile.

Aimsigh Imlitir

Tá 3 bhealach éagsúla chun imlitir a aimsiú:

1.       Téigh chuig an leathanach Seirbhís nó chuig an leathanach Faisnéis faoin táb persona ábhartha i.e. Tuismitheoirí, Foireann Oideachais, Scoileanna agus ColáistíFoghlaimeoirí chun an imlitir (na himlitreacha) atá ábhartha don tseirbhís sin nó don mhír faisnéise sin a aimsiú.

2.       Bain úsáid as ár leathanach Imlitreacha chun liostaí d’imlitreacha a fheiceáil mar seo a leanas:

3.       Bain úsáid as an áis | Cuardach Casta atá suite ag barr na láimhe deise den suíomh Gréasáin. Cliceáil an cnaipe Imlitreacha chun do chuardach a bheachtú agus cuir isteach uimhir na himlitreach sa réimse “le gach ceann de na focail”, mar seo a leanas:

 • i gcás imlitreacha a foilsíodh ó 2006 ar aghaidh, cuir isteach uimhir na himlitreach agus an bhliain iomlán e.g. 96/2007
 • i gcás imlitreacha a foilsíodh roimh 2006, cuir isteach uimhir na litreach agus an dá dhigit dheireanacha den bhliain e.g. 02/98.

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá ag teastáil uait foilsithe ar ár suíomh Gréasáin, déan teagmháil linn ag webmaster@education.gov.ie.

Leathanaigh úsáideacha

Soláthraíonn Déan Teagmháil Linn faisnéis teagmhála, lena n-áirítear seoltaí poist, ríomhphost agus teagmhálaithe teileafóin dár n-aonaid ghnó.

Soláthraíonn A-Z de Sheirbhísí nasc le faisnéis maidir lenár gcuid seirbhísí.

Soláthraíonn Gluais Téarmaí tuairisc ar théarmaí a úsáidtear ar an láithreán Gréasáin.

Soláthraíonn an Mapa Láithreáin faisnéis ar na trí leibhéal uachtaracha den láithreán Gréasáin seo.

Fógraí Príobháideachais agus Séanta Dhlíthiúil na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Soláthraíonn Ráiteas Inrochtaineachta sonraí maidir leis na gnéithe inrochtaineachta a chuirtear i bhfeidhm sa láithreán seo.

Aiseolas – Fáiltímid roimh nótaí tráchta, roimh cheisteanna agus roimh mholtaí faoinár láithreán Gréasáin. Bain úsáid as an bhfoirm seo le d’aiseolas a sheoladh chugainn.