Tuairimí / Moltaí

An Fhoirm le haghaidh Tuairimí agus Moltaí

Fáilteomid roimh tuairimí ár gcustaiméirí faoi na seirbhísí a sholáthraímid. Is féidir le bhur dtuairimí cabhrú linne inár n-iarrachtaí chun caighdeáin níos airde seirbhíse a bhaint amach. Má thaitin ár seirbhís leat go nuige seo, ba mhaith linn dá gcuirfeá sin in iúl dúinn. Cabhróidh sé linn  ár seirbhísí a fheabhsú go leanúnach ar fud na Roinne nuair is eol dúinn  ár nósanna imeachta a bheith beacht.

An Rannóg a sholáthair an tseirbhís:
Cén fath a rinneadh teagmháil leis an Roinn?
Mar chustaiméir den Roinn, cé acu díobh seo tú?Eile, luaigh le do thoil:
Cén ráta a thabharfá ó thaobh sástachta leis an tseirbhís a soláthraíodh?An bhfuair tú seirbhís pras agus éifeachtach?
An déileáladh leat go cúirtéiseach?

Tuairimí/Moltaí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faisnéis Roghnach:

Ainm:
Seoladh:
Uimhir Teileafóin :
Ríomhphost:
Uimhir Rolla na Scoile, más infhedhme:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cód FíoraitheVisual verification
Cur Isteach