Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0022/2021 Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas daoine ... 
      download Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas daoine atá fostaithe mar Mhúinteoirí agus mar Chúntóirí Riachtanais Speisialta I Mboird Oideachais agus Oiliúna
0021/2021 Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus ... 
      download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna aitheanta
0020/2021 Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghlama ag... 
      download Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghlama agus Luathchúraim (Lfc) Aibreán - Meitheamh 2021
0019/2021 Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhl... 
      download Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2021/22
0019/2021 Aguisin A Ciorclán 0019/2021 Aguisin A 
      download Ciorclán 0019/2021 Aguisin A

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
Foirm POR 1 (Bunoideachas) 
      download Foirm POR 1 (Bunoideachas)
Foirm Ionadaí 20-21(COVID-19) Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionai... 
      download Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionaid a éascú i Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Foirm B Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas ... 
      download Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas 2020/2021
AF: PAY 16 Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/... 
      download Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/2021
0037/2020 Foirm C An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc m... 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc measta d'ábhar a ndearnadh staidéar air lasmuigh den scoil