Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0005/2018 Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictrea... 
      download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Oideachais Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2018/2019
0004/2018 Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Le... 
      download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2018/2019
0002/2018 Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais ... 
      download Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)
0001/2018 Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017 
      download Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
0084/2017 Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (C... 
      download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
POR1 Poist Freagrachta Bunscoileanna - Foirm POR 1 
      download Poist Freagrachta Bunscoileanna - Foirm POR 1
Pas Taistil Scéim Pas Taistil le haghaidh - Foirm Iarratais 
      download Scéim Pas Taistil le haghaidh - Foirm Iarratais
Oideachas Aosach Dearbhú maidir le Clár Oideachas Aosach Féinmhaoinithe ... 
      download Dearbhú maidir le Clár Oideachas Aosach Féinmhaoinithe Páirtaimseartha in iar-bhunscoileanna
CRS Foirm Cheapacháin - Cúntoir Riachtanas Speisialta 
      download Foirm Cheapacháin - Cúntoir Riachtanas Speisialta
Ceapachán Foirm Cheapacháin d'Oidí Bunscoileanna 2017/2018 - Nóta... 
      download Foirm Cheapacháin d'Oidí Bunscoileanna 2017/2018 - Nóta Faisnéise