Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0046/2020 Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 don fhilleadh iomlán a... 
      download Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 don fhilleadh iomlán ar scoil
0045/2020 Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 chun filleadh go hioml... 
      download Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 chun filleadh go hiomlán ar an scoil
0043/2020 Scéim um shaoire neamhláithreachta tar éis ionsaithe le... 
      download Scéim um shaoire neamhláithreachta tar éis ionsaithe le haghaidh baill foirne, seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta, in áiteanna oibre de chuid bord oideachais agus oiliúna
0042/2020 Srianta maidir le Socruithe do Chigireachtaí ar Shuíomh... 
      download Srianta maidir le Socruithe do Chigireachtaí ar Shuíomhanna Foghlaim agus Cúram na Luathóige (FCL) don Bhliain Acadúil 2020/2021
0041/2020 Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóireacht ... 
      download Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóireacht scoile don scoilbhliain 2020/2021

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
Foirm B Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas ... 
      download Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas 2020/2021
AF: PAY 16 Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/... 
      download Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/2021
0036/2020 Foirm A An Ardteistiméireacht 2020 – Marc céatadáin measta 
      download An Ardteistiméireacht 2020 – Marc céatadáin measta
0037/2020 Foirm B An Ardteistiméireacht 2020 - Ord rangaithe an ranga 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Ord rangaithe an ranga
0037/2020 Foirm C An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc m... 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc measta d'ábhar a ndearnadh staidéar air lasmuigh den scoil