Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0038/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - ...
 

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0037/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
 

Le hÉifeacht ó: 07/06/2016

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0031/2016
Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an...
 
0030/2016
Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chomhaontú Bhóthar Haddington
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chom...
 

Le hÉifeacht ó: 22/04/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0026/2016
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2018
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 04/03/2016

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0017/2016
Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
 
0016/2016
Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
0013/2016
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0009/2016
Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta
Bunoideachas

         download Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiú...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0006/2016
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0005/2016
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2016/2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0084/2015
Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí Tuarastail nó Pinsin a Aisghabháil
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí ...
 
0077/2015
Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile Deontasmhaoinithe atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Iar-Bhunscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus Méaduithe bainteacha Deontas mhaoinithe do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2015
Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Bhunscoileanna Aitheanta ag baint úsáide as maoiniú Deontais Seirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Fe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2015
Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “Pá Saoire Rollta-Suas”
CRS

         download Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “...
 

Le hÉifeacht ó: 01/12/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0064/2015
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i leith Oifigigh Chléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i lei...
 
0063/2015
Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcás fhoireann na mBord Oideachais agus Oiliúna seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta
BOO

         download Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcá...
 
0061/2015
Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán go rang a dó
Bunoideachas

         download Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán...
 

Le hÉifeacht ó: 13/11/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0057/2015
Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Comaitéara)
BOO

         download Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Coma...
 

Le hÉifeacht ó: 28/10/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
taifid: 161 to 180 of 348
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach