Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0080/2016
Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta de chuid Bunscoileanna Aitheanta ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus...
 
0079/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar - 1 Feabhra 2012 atá Clúdaithe faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Ia...
 

Le hÉifeacht ó: 20/12/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0078/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar 01 Feabhra 2012
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh I...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2016
Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteisti...
 

Le hÉifeacht ó: 26/10/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0063/2016
Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisceáin Dheireadh Fómhair maidir le mic léinn Iar-Ardteistiméireachta a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna don bhliain 2016/17 agus do bhlianta ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisc...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0061/2016
Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Sc...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0058/2016
Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna Agus I Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0056/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2018 (Comhaontú Bhóthar Haddington/ Bhóthar Lansdún) Ardú Tuarastail do Mhúinteoirí Bunscoile
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0042/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2018 (Comhaontú Bhóthar Lansdún) Múinteoirí- Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 
0041/2016
Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsainghrúpa Um Fhostaíocht Téarma Shocraithe Agus Fhostaíocht Pháirtaimseartha Sa Léachtóireacht In Oideachas Tríú Leibhéal In Éirinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsa...
 

Le hÉifeacht ó: 04/07/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0040/2016
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I ...
 

Le hÉifeacht ó: 14/07/2016

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0039/2016
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I ...
 

Le hÉifeacht ó: 14/07/2016

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0038/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - ...
 

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0037/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
 

Le hÉifeacht ó: 07/06/2016

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0031/2016
Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an...
 
0030/2016
Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chomhaontú Bhóthar Haddington
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chom...
 

Le hÉifeacht ó: 22/04/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0026/2016
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2018
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 04/03/2016

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0017/2016
Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
 
0016/2016
Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
0013/2016
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 161 to 180 of 358
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach