Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0015/2016
Sinsearacht Múinteoirí
Bunoideachas

         download Sinsearacht Múinteoirí
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0013/2016
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0009/2016
Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta
Bunoideachas

         download Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiú...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0006/2016
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0005/2016
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2016/2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0084/2015
Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí Tuarastail nó Pinsin a Aisghabháil
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí ...
 
0077/2015
Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile Deontasmhaoinithe atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Iar-Bhunscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus Méaduithe bainteacha Deontas mhaoinithe do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2015
Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Bhunscoileanna Aitheanta ag baint úsáide as maoiniú Deontais Seirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Fe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2015
Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “Pá Saoire Rollta-Suas”
CRS

         download Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “...
 

Le hÉifeacht ó: 01/12/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0064/2015
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i leith Oifigigh Chléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i lei...
 
0063/2015
Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcás fhoireann na mBord Oideachais agus Oiliúna seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta
BOO

         download Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcá...
 
0061/2015
Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán go rang a dó
Bunoideachas

         download Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán...
 

Le hÉifeacht ó: 13/11/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0057/2015
Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Comaitéara)
BOO

         download Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Coma...
 

Le hÉifeacht ó: 28/10/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0056/2015
Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag...
 

Údar: Cóiríocht agus Seirbhísí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0054/2015
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0052/2015
Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 17/09/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0051/2015
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn sna hIar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0050/2015
Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Spe...
 

Le hÉifeacht ó: 07/09/2015

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0047/2015
Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oideachais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oid...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
taifid: 161 to 180 of 346
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach