Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0062/2018
Soiléiriú ar Alt 5 d’Imlitir 0013/2018 maidir le siollabas Oideachas Reiligiúin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus an teagasc creidimh
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú ar Alt 5 d’Imlitir 0013/2018 maidir le s...
 
0060/2018
Sosanna Cothú Cíche do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Sosanna Cothú Cíche do Mhúinteoirí Cláraithe I mBu...
 

Le hÉifeacht ó: 21/09/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0057/2018
Athbhreithniú ar Thuarastail gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail gach ball foirne a fh...
 
0056/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus CRSanna Atá Fostaithe Ag BOOnna Le hEifeacht Ó 1 Deireadh Fómhair 2018
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball F...
 
0055/2018
Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus Na Mball Foirne Cothabhála Scoile I bPobalscoileanna Agus I Scoileanna Cuimsitheacha A mBeidh Éifeacht Leo Ón 1 Deireadh Fómhair 2018
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0054/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hEifeacht Ón 1 Deireadh Fómhair 2018 D’oifigigh Chléireachais Fostaithe I mBunscoileanna Faoi Scéim 1978/79 Agus Oifigigh Chléireachais Fostaithe In Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hEifeacht Ón 1 Dei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0053/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Do Chúntóirí Riachtanais Speisialta (Crs) Le hEifeacht Ón 1 Deireadh Fómhair 2018
CRS

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Do Chúntóirí Riachtan...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0051/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Mhúinteoirí Le hÉifeacht Ón 1 Deireadh Fómhair 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Mhúinteoirí Le hÉifea...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0050/2018
Nósanna Imeachta le haghaidh Príomhoidí Pobalscoileanna Náisiúnta a Chur ar Fionraí agus a Bhriseadh as a bPost
Bunoideachas

         download Nósanna Imeachta le haghaidh Príomhoidí Pobalscoil...
 

Le hÉifeacht ó: 11/09/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0049/2018
Nósanna Imeachta Athbhreithnithe le haghaidh Múinteoirí agus Príomhoidí a Chur ar Fionraí agus a Bhriseadh as a bPost
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta Athbhreithnithe le haghaidh Múint...
 

Le hÉifeacht ó: 11/09/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0048/2018
Nósanna Imeachta Athbhreithnithe le haghaidh Múinteoirí agus Príomhoidí a Chur ar Fionraí agus a Bhriseadh as a bPost
BOO

         download Nósanna Imeachta Athbhreithnithe le haghaidh Múint...
 

Le hÉifeacht ó: 11/09/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0045/2018
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0044/2018
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2018
Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Iarbhunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0042/2018
Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Bunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir l...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0039/2018
Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Churaclam Matamaitice na Bunscoile agus Fógra maidir le Dúnadh Scoile Breise 2018/19
Bunoideachas

         download Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Chu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0038/2018
Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear Múinteoirí, Daltaí Agus Tuismitheoirí Maidir Le hÚsáid Guthán Cliste Agus Gléasanna Táibléid I Scoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear ...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
0037/2018
Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béarla
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béa...
 

Le hÉifeacht ó: 18/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0036/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 
0035/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 
taifid: 141 to 160 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach