Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0060/2017
Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgid (ASTA) ag an mBunleibhéal
Bunoideachas

         download Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0059/2017
An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméireacht, 2018/19
Iarbhunoideachas

         download An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméire...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 27/10/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0047/2017
Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha agus Scar-rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdúin)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha ...
 

Le hÉifeacht ó: 22/06/2017

Le hÉifeacht go: 11/08/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2017
An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rogha agus Glac-Rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdún)
Iarbhunoideachas

         download An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rog...
 

Le hÉifeacht ó: 17/05/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0040/2017
Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0039/2017
Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFeidhm ón 1 Aibreán 2017 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2017
Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
BOO

         download Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0036/2017
Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aibreán 2017 Iníoctha le Baill Foirne i mBoird OIdeachais agus Oiliúna (BOOanna)
BOO

         download Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aib...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0034/2017
PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Iarbhunoideachas

         download PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim A...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0033/2017
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta do Bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim ...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2017
Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas éidí scoile agus costais eile a laghdú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas...
 

Le hÉifeacht ó: 18/04/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0029/2017
Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agus Deontas Riaracháin)
Iarbhunoideachas

         download Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0021/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Bunoideachas)
Bunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0020/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Iarbhunoideachas)
Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0016/2017
Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar bhaill d’fhoirne teagaisc, fostaithe neamhtheagaisc agus daoine eile.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán c...
 

Le hÉifeacht ó: 28/02/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0014/2017
Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speisialta
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speis...
 
0009/2017
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 31/08/2020

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0004/2017
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird ar an Speictream Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0081/2016
Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí a mhaoinítear as Deontas agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais agus Méaduithe gaolmhara i maoiniú deontais do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus G...
 
taifid: 141 to 160 of 358
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach