Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0080/2018
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0077/2018
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2018
Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0075/2018
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó Bhord Oideachais agus Oiliúna le héifeacht ón 1 Eanáir 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag Boo Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball F...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2018
Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus Na mBall Foirne Cothabhála Scoile I bPobalscoileanna Agus I Scoileanna Cuimsitheacha A mBeidh Éifeacht Leo Ón 1 Eanáir 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019 d’Oifigigh Chléireachais Agus d’Fheighlithe Fostaithe I mBunscoileanna Faoi Scéim 1978/79 Agus d’Oifigigh Chléireachais Fostaithe In Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0071/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAnna) A Thiocfaidh I Bhfeidhm Ón 1 Eanáir 2019
CRS

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas S...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0069/2018
Soiléiriú maidir le hImlitir 0036/2018 - Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú maidir le hImlitir 0036/2018 - Ábhar dua...
 
0068/2018
Soiléiriú maidir le hImlitir 0035/2018 - Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú maidir le hImlitir 0035/2018 - Ábhar dua...
 
0067/2018
Daingniú na socruithe maidir le téarmaí scaoilíocaíochta a chur ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí i BOOanna
BOO

         download Daingniú na socruithe maidir le téarmaí scaoilíoca...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0066/2018
Comhdhlúthú socruithe chun téarmaí scaoilíocaíochta sa tSeirbhís Phoiblí agus sa Státseirbhís
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhdhlúthú socruithe chun téarmaí scaoilíocaíocht...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2018
Socruithe don Ghníomhú ag Leibhéal Níos Airde agus do Liúntais ag Leibhéal Níos Airde do Gach Cineál Foirne Seachas Daoine Atá Fostaithe mar Mhúinteoirí agus mar húintóirí Riachtanais Speisialta i mBoird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Socruithe don Ghníomhú ag Leibhéal Níos Airde agus...
 

Le hÉifeacht ó: 25/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0064/2018
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2018 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla.
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0063/2018
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2018 agus atá Iníoctha le Baill Foirne de Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0062/2018
Soiléiriú ar Alt 5 d’Imlitir 0013/2018 maidir le siollabas Oideachas Reiligiúin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus an teagasc creidimh
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú ar Alt 5 d’Imlitir 0013/2018 maidir le s...
 
0060/2018
Sosanna Cothú Cíche do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Sosanna Cothú Cíche do Mhúinteoirí Cláraithe I mBu...
 

Le hÉifeacht ó: 21/09/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0057/2018
Athbhreithniú ar Thuarastail gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail gach ball foirne a fh...
 
0056/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus CRSanna Atá Fostaithe Ag BOOnna Le hEifeacht Ó 1 Deireadh Fómhair 2018
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball F...
 
0055/2018
Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus Na Mball Foirne Cothabhála Scoile I bPobalscoileanna Agus I Scoileanna Cuimsitheacha A mBeidh Éifeacht Leo Ón 1 Deireadh Fómhair 2018
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 141 to 160 of 418
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach