Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0019/2019 Aguisin FC
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FC
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FC
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FB
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FB
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FB
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FA
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FA
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FA
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin E
Ciorclán 0019/2019 Aguisin E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin E
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin D
Ciorclán 0019/2019 Aguisin D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin D
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin C
Ciorclán 0019/2019 Aguisin C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin C
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin B
Ciorclán 0019/2019 Aguisin B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin A
Ciorclán 0019/2019 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0018/2019
Scéim Deontais le haghaidh Trealamh TFC - Scoilbhliain 2018/2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais le haghaidh Trealamh TFC - Scoilbhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Beartas TFC

 
 
0016/2019
An Scéim Theagmhála, Baile agus an Phobail: Sannadh Comhordaitheoirí Teagmhála, Baile, Scoile agus an Phobail i Scoileanna DEIS
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim Theagmhála, Baile agus an Phobail: Sannad...
 
0015/2019
Scéim chun Múinteoirí a chomhroinnt idir Iar-bhunscoileanna Aitheanta don Scoilbhliain 2019/2020
Iarbhunoideachas

         download Scéim chun Múinteoirí a chomhroinnt idir Iar-bhuns...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0009/2019
Bunscoileanna agus Scoil(eanna) Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: An Chéad Chéim Feidhme Eile (Bealtaine 2019 - lúnasa 2020)
Bunoideachas

         download Bunscoileanna agus Scoil(eanna) Speisialta I Limis...
 
0008/2019
Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0007/2019
Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna Príomhshrutha - Leithdháileadh Múinteoirí Oideachais Speisialta
Bunoideachas

         download Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoil...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0003/2019
Treoirlínte Dea-chleachtais agus Riachtanais maidir le Conarthaí um Sholáthar Earraí agus/nó Seirbhísí
BOO

         download Treoirlínte Dea-chleachtais agus Riachtanais maidi...
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0002/2019
Cód Cleachtais do Rialachas Boird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Cód Cleachtais do Rialachas Boird Oideachais agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 30/01/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0001/2019
Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonacha iad in Eagraíochtaí Cuardaigh agus Tarrthála Saorálacha agus a nglaoitear amach ar Oibríocht Chuardaigh agus Tarrthála iad
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0084/2018
Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise (RAB) a chur in ionad Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (ABP) agus Rátaí agus Tairseacha na Ranníocaíochta Aoisliúntais Bhreise le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2019 do chomhaltaí na Scéime Pinsin le Fabhrú Caighdeánach, na Scéime Pinsin le Mearfhabhrú agus na Scéime Pinsin Aonair
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise (RAB) a chur in...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 121 to 140 of 418
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach