Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0075/2017
Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoileanna Pobail agus Cuimistheacha le hÉifeacht ó 1 Eanáir 2018
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoilean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018 D'Oifigigh Chléireahais agus Feighlithe atá Fostaithe i Scoileanna Náisiúnta Faoin Scéim 1978/79 agus D’Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-bhunscoileanna Faoin Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2017
Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAanna) le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018
CRS

         download Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2017
Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31...
 

Le hÉifeacht ó: 27/11/2017

Le hÉifeacht go: 31/12/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0066/2017
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2017

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0062/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chúntóirí Riachtanais Speisialta I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0061/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhúinteoirí Cláraithe I bBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0060/2017
Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgid (ASTA) ag an mBunleibhéal
Bunoideachas

         download Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0059/2017
An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméireacht, 2018/19
Iarbhunoideachas

         download An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméire...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 27/10/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0047/2017
Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha agus Scar-rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdúin)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha ...
 

Le hÉifeacht ó: 22/06/2017

Le hÉifeacht go: 11/08/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2017
An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rogha agus Glac-Rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdún)
Iarbhunoideachas

         download An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rog...
 

Le hÉifeacht ó: 17/05/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0040/2017
Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0039/2017
Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFeidhm ón 1 Aibreán 2017 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2017
Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
BOO

         download Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0036/2017
Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aibreán 2017 Iníoctha le Baill Foirne i mBoird OIdeachais agus Oiliúna (BOOanna)
BOO

         download Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aib...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0035/2017
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní gréasán-bhunaithe) atá faofa i gcomhair úsáide do threoir agus/nó tacaíocht foghlama in iarbhunscoileanna ó Bhealtaine 2017 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas

         download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
0034/2017
PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Iarbhunoideachas

         download PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim A...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0033/2017
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta do Bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim ...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2017
Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas éidí scoile agus costais eile a laghdú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas...
 

Le hÉifeacht ó: 18/04/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0029/2017
Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agus Deontas Riaracháin)
Iarbhunoideachas

         download Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 121 to 140 of 348
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach