Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0007/2019
Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna Príomhshrutha - Leithdháileadh Múinteoirí Oideachais Speisialta
Bunoideachas

         download Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoil...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0003/2019
Treoirlínte Dea-chleachtais agus Riachtanais maidir le Conarthaí um Sholáthar Earraí agus/nó Seirbhísí
BOO

         download Treoirlínte Dea-chleachtais agus Riachtanais maidi...
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0002/2019
Cód Cleachtais do Rialachas Boird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Cód Cleachtais do Rialachas Boird Oideachais agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 30/01/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0001/2019
Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonacha iad in Eagraíochtaí Cuardaigh agus Tarrthála Saorálacha agus a nglaoitear amach ar Oibríocht Chuardaigh agus Tarrthála iad
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0084/2018
Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise (RAB) a chur in ionad Asbhaint a Bhaineann le Pinsean (ABP) agus Rátaí agus Tairseacha na Ranníocaíochta Aoisliúntais Bhreise le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2019 do chomhaltaí na Scéime Pinsin le Fabhrú Caighdeánach, na Scéime Pinsin le Mearfhabhrú agus na Scéime Pinsin Aonair
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise (RAB) a chur in...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0080/2018
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0077/2018
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2018
Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0075/2018
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó Bhord Oideachais agus Oiliúna le héifeacht ón 1 Eanáir 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag Boo Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball F...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2018
Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus Na mBall Foirne Cothabhála Scoile I bPobalscoileanna Agus I Scoileanna Cuimsitheacha A mBeidh Éifeacht Leo Ón 1 Eanáir 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019 d’Oifigigh Chléireachais Agus d’Fheighlithe Fostaithe I mBunscoileanna Faoi Scéim 1978/79 Agus d’Oifigigh Chléireachais Fostaithe In Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0071/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAnna) A Thiocfaidh I Bhfeidhm Ón 1 Eanáir 2019
CRS

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas S...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0069/2018
Soiléiriú maidir le hImlitir 0036/2018 - Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú maidir le hImlitir 0036/2018 - Ábhar dua...
 
0068/2018
Soiléiriú maidir le hImlitir 0035/2018 - Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)
Iarbhunoideachas

         download Soiléiriú maidir le hImlitir 0035/2018 - Ábhar dua...
 
0067/2018
Daingniú na socruithe maidir le téarmaí scaoilíocaíochta a chur ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí i BOOanna
BOO

         download Daingniú na socruithe maidir le téarmaí scaoilíoca...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0066/2018
Comhdhlúthú socruithe chun téarmaí scaoilíocaíochta sa tSeirbhís Phoiblí agus sa Státseirbhís
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhdhlúthú socruithe chun téarmaí scaoilíocaíocht...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2018
Socruithe don Ghníomhú ag Leibhéal Níos Airde agus do Liúntais ag Leibhéal Níos Airde do Gach Cineál Foirne Seachas Daoine Atá Fostaithe mar Mhúinteoirí agus mar húintóirí Riachtanais Speisialta i mBoird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Socruithe don Ghníomhú ag Leibhéal Níos Airde agus...
 

Le hÉifeacht ó: 25/10/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0064/2018
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2018 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla.
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0063/2018
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2018 agus atá Iníoctha le Baill Foirne de Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 121 to 140 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach