Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0045/2018
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0044/2018
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2018
Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Iarbhunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0042/2018
Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Bunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir l...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0039/2018
Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Churaclam Matamaitice na Bunscoile agus Fógra maidir le Dúnadh Scoile Breise 2018/19
Bunoideachas

         download Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Chu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0038/2018
Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear Múinteoirí, Daltaí Agus Tuismitheoirí Maidir Le hÚsáid Guthán Cliste Agus Gléasanna Táibléid I Scoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear ...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
0037/2018
Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béarla
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béa...
 

Le hÉifeacht ó: 18/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0036/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 
0035/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 
0033/2018
Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leasaithe don uasdhátú ar reachtaíocht
Iarbhunoideachas

         download Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leas...
 
0030/2018
Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
 
0029/2018
Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoi...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0028/2018
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0027/2018
Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil o...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0024/2018
Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistiméireachta sa Bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistimé...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0023/2018
Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foirne Le héifeacht 1 Aibreán 2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0022/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile (Aibreán 2018 Go Deireadh Na Scoilbhliana 2018/2019)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0021/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunscoileanna Agus Do Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile
Bunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0018/2018
Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítear Sábháilteacht Tine, i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítea...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2018

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
 
taifid: 101 to 120 of 358
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach