Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0025/2018
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruith...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0024/2018
Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistiméireachta sa Bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistimé...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0023/2018
Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foirne Le héifeacht 1 Aibreán 2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0022/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile (Aibreán 2018 Go Deireadh Na Scoilbhliana 2018/2019)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0021/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunscoileanna Agus Do Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile
Bunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0018/2018
Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítear Sábháilteacht Tine, i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítea...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2018

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
 
0017/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018–2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Cléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978 mar aon le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe i bpoist le faomhadh na Roinne...
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0016/2018
Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Scoile (FMS) i mbunscoileanna. Leasuithe ar riachtanais Imlitir 0039/2016
Bunoideachas

         download Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Sc...
 
0015/2018
Cur i bhfeidhm beart de réir Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018–2020 (Síneadh ar Chomhaontú Bhóthar Lansdún) maidir le gach Ball Foirne atá fostaithe ag na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – Rogha chun filleadh ar Uaireanta Oibre Réamhchomhaontú Bhóthar Haddington
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Cur i bhfeidhm beart de réir Chomhaontú Cobhsaíoch...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Le hÉifeacht go: 01/04/2021

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0014/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le gach ball Foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag BOOanna - Rogha dul ar ais chuig Uaireanta Oibre Réamh-Chomhaontú Bhóthar Haddington (CBH)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0013/2018
Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara leibhéal áirithe i gcomhthéacs Airteagail 44.2.4 de Bhunreacht na hÉireann agus Ailt 30 den Acht Oideachtais 1998
Iarbhunoideachas

         download Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara le...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0012/2018
Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinteoirí cláraith sna Bunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinte...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0002/2018
Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgea...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0084/2017
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-20...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0083/2017
Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1 Eanáir 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0081/2017
Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bh...
 

Le hÉifeacht ó: 11/12/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0080/2017
Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
Iarbhunoideachas

         download Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
 

Le hÉifeacht ó: 11/12/2017

Le hÉifeacht go: 16/01/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0079/2017
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á maoiniú ag deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus méaduithe gaolmhara i maoiniú Deontais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0078/2017
Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 101 to 120 of 348
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach