Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0041/2019
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 - TUARASTAIL ATHBHREITHNITHE MHÚINTEOIRÍ A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0040/2019
Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i dtaobh conas a dhéanfar sonraí pearsanta mac léinn iar-bhunscoile ar an mBunachar Sonraí Ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD) a thaifeadadh, a phróiseáil agus a chomhroinnt
Iarbhunoideachas

         download Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i ...
 
0039/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0038/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill Foirne de Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2019
Íocaíocht an liúntais Riachtanais Speisialta Oideachais le sealbhóirí reatha a thosaíonn ar Phostroinnt Athrú ar choinníollacha - Leasú ar Chiorclán 0135/2006
Iarbhunoideachas

         download Íocaíocht an liúntais Riachtanais Speisialta Oidea...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0036/2019
Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe sa phróiseas dídine don bhliain acadúil 2019/20
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardt...
 
0035/2019
Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta – Fostaíocht ar Shos Gairme
CRS

         download Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Ria...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2019
Ceapachán Leas-Phríomhoide Riaracháin agus Socruithe Foirne i Scoileanna Speisialta don scoilbhliain 2019/2020
Bunoideachas

         download Ceapachán Leas-Phríomhoide Riaracháin agus Socruit...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0031/2019
Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta Sa Churaclam
Iarbhunoideachas

         download Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta Sa Churaclam
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0027/2019
Scéim Ilbhliantúil na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2020 ar aghaidh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Ilbhliantúil na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2...
 

Le hÉifeacht ó: 30/03/2019

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
0026/2019
Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus Nithe Eile don Bhliain Acadúil 2018/19 agus Blianta ina dhiaidh sin
Bunoideachas

         download Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus N...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0020/2019 Aguisin A
Ciorclán 0020/2019 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0020/2019 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin H
Ciorclán 0019/2019 Aguisin H
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin H
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin G
Ciorclán 0019/2019 Aguisin G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FG
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FG
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FG
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FF
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FF
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FF
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FE
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FE
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FE
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FD
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FD
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FD
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FC
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FC
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FC
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2019 Aguisin FB
Ciorclán 0019/2019 Aguisin FB
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2019 Aguisin FB
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 101 to 120 of 416
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach