Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0006/2020
Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta sa Churaclam
Iarbhunoideachas

         download Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta sa Churaclam
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0005/2020
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2020/21, 2021/22 agus 2022/23
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2020

Le hÉifeacht go: 30/06/2023

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0003/2020
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2019
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0001/2020
Athbhreithnithe ar shiollabas eatramhach Araibise na hArdteistiméireachta agus tabhairt isteach sonraíocht athbhreithnithe do Léann Clasaiceach na hArdteistiméireachta.
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar shiollabas eatramhach Araibise ...
 
 
 
0075/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúnaithe Scoile, Airígh Scoile agus Glantóirí Scoile atá maoinithe ag Deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Saor in Aisce agus méaduithe gaolmhara ar mhaoiniú Deontais dóibh sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúna...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0074/2019
Leasú ar na Rátaí Pá sa bhliain 2020 do Rúnaithe, Airígh agus Glantóirí Scoile atá á bhfostú ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag Boird Oideachais agus Oiliúna i bPobalscoileanna Náisiúnta ach cistiú an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha a úsáid
Bunoideachas

         download Leasú ar na Rátaí Pá sa bhliain 2020 do Rúnaithe, ...
 
0069/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a bhíonn íoctha go díreach ag scoil aitheanta nó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 
0068/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foirne seachas múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag boonna le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foir...
 
0067/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Eanáir 2020
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0065/2019
Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
CRS

         download Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Ri...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0064/2019
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2020/21 - Bunscoil
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0063/2019
Scéim Um Shaoire Neamhláithreachta Tar Éis Ionsaithe
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Scéim Um Shaoire Neamhláithreachta Tar Éis Ionsait...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0061/2019
Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith Shinsearach le tagairt ar leith do na blianta scoile 2019/20, 2020/21, 2021/22
Iarbhunoideachas

         download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith...
 
0060/2019
Scéim um Shaoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas atá fostaithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Shaoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riacht...
 
0059/2019
Scéim Phíolótach um Phainéal Soláthair Bunscoileanna don Scoilbhliain 2019/2020
Bunoideachas

         download Scéim Phíolótach um Phainéal Soláthair Bunscoilean...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0057/2019
Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh
Bunoideachas

         download Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thogha...
 

Le hÉifeacht ó: 24/09/2019

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0055/2019
Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2019/20
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0054/2019
Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fos...
 
0053/2019
Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileann...
 
0052/2019
Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
Bunoideachas

         download Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
taifid: 61 to 80 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach