Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin E
Ciorclán 0018/2020 Aguisin E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin E
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin D
Ciorclán 0018/2020 Aguisin D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin D
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin C
Ciorclán 0018/2020 Aguisin C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin C
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin B
Ciorclán 0018/2020 Aguisin B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin A
Ciorclán 0018/2020 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2020
Treoir ar Phróiseas na Sraithe Sóisearaí um Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair
Iarbhunoideachas

         download Treoir ar Phróiseas na Sraithe Sóisearaí um Athbhr...
 

Le hÉifeacht ó: 27/02/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0016/2020
An Creat don tSraith Shóisearach – An Stair i scoileanna as Meán Fómhair 2020 amach
Iarbhunoideachas

         download An Creat don tSraith Shóisearach – An Stair i scoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0015/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc don Scoilbhliain 2020/21- Bhoird Oideachais & Oiliúnta
BOO

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc don Sc...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0014/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha don Scoilbhliain 2020/21
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Scoi...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0013/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Meánscoileanna Deonacha don Scoilbhliain 2020/21
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Meán...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0012/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuireadh do bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ón rannpháirtíocht go dtí an cur i bhfeidhm (Feabhra 2020 - Lúnasa 2021)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuirea...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0011/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Iar-bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2020 - 2021)
Iarbhunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Iar-bh...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0010/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunscoileanna agus Scoil(eanna) speisialta i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2020 - 2021)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunsco...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0009/2020
Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí ar an Speictream Uathachais (SU) do mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí ar an SU i Scoileanna Speisialta, Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Speisialta Oideachais i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha, 2020/2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí ar an Speict...
 
0008/2020
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2020/2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0007/2020
Tús Feidhme Ailt Áirithe den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tús Feidhme Ailt Áirithe den Acht Oideachais (Lige...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
taifid: 41 to 60 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach