Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
SNA 15/05
Ciorclán SNA15/05 - Conradh Fostaíochta Cúntóirí Riachtanais Speisialta (Bunoideachas)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán SNA15/05 - Conradh Fostaíochta Cúntóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
SNA 15/05
Ciorclán SNA 15/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán SNA 15/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntó...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
PEN14/05
Athbhreithniú ar Rogha Scéim Pinsean na gCéilí agus na Leanaí a bheith páirteach sa Scéim Athbhreithnithe – Scoileanna Náisiúnta, Meánscoileanna, Scoileanna Pobail, Scoileanna Cuimsitheacha
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rogha Scéim Pinsean na gCéilí agu...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
PEN 07/05
Athchóiriú Pinsean na Seirbhíse Poiblí: Luathscor neodrach ó thaobh costais a thabhairt isteach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athchóiriú Pinsean na Seirbhíse Poiblí: Luathscor ...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
PC14/04
Eagair maidir le Cruinnithe um Thuismitheoir/Oide agus um Fhoireann Teagaisc sa Scoilbhliain 2004/05
Bunoideachas

         download Eagair maidir le Cruinnithe um Thuismitheoir/Oide ...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
32/03
Daltaí A Choinneáil Siar Sa Ghrád Céanna I mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Daltaí A Choinneáil Siar Sa Ghrád Céanna I mBunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2003

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
SNA 03/03
Ciorclán SNA 03/03 - Nósanna Imeachta Ceapacháin do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Ciorclán SNA 03/03 - Nósanna Imeachta Ceapacháin d...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2003

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
PC 07/03
Ceapacháin do Phoist Fhreagracht

         download Ceapacháin do Phoist Fhreagracht
 

Le hÉifeacht ó: 19/07/2003

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
P24/02
Rollú Bailí a Chinneadh i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Rollú Bailí a Chinneadh i mBunscoileanna
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
PC 02/02
Ciorclán 02/02 - Critéir Incháilitheachta do Cheapachán mar Phríomhoide
Bunoideachas

         download Ciorclán 02/02 - Critéir Incháilitheachta do Cheap...
 

Le hÉifeacht ó: 01/02/2002

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
ppc17/99
Saoire Thuismitheora agus Saoire um Force Majeure d'Oidí i Scoileanna Dara Leibhéal
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoire Thuismitheora agus Saoire um Force Majeure ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/1999

Le hÉifeacht go: 27/06/2025

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
M18/99
Treoirlínte maidir leis an bhForéigean i scoileanna

         download Treoirlínte maidir leis an bhForéigean i scoileann...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
PC 51/98
Faoi Ualach Malaí Scoile
Bunoideachas

         download Faoi Ualach Malaí Scoile
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/1998

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
40/97
Ionsaithe Ar Mhúinteoirí/Fhostaithe Scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ionsaithe Ar Mhúinteoirí/Fhostaithe Scoile
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/1997

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
M20/96
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Iarbhunoideachas

         download Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/1996

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
24/91
Tuismitheoirí mar chomhpháirithe san Oideachas
Bunoideachas

         download Tuismitheoirí mar chomhpháirithe san Oideachas
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
taifid: 401 to 416 of 416
leathanaigh: First  Previous  | 21 |

Ciorclán Cuardach