Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0015/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc don Scoilbhliain 2020/21- Bhoird Oideachais & Oiliúnta
BOO

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc don Sc...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0014/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha don Scoilbhliain 2020/21
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Scoi...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0013/2020
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Meánscoileanna Deonacha don Scoilbhliain 2020/21
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Meán...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0012/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuireadh do bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ón rannpháirtíocht go dtí an cur i bhfeidhm (Feabhra 2020 - Lúnasa 2021)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuirea...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0011/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Iar-bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2020 - 2021)
Iarbhunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Iar-bh...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0010/2020
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunscoileanna agus Scoil(eanna) speisialta i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2020 - 2021)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunsco...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0009/2020
Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí ar an Speictream Uathachais (SU) do mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí ar an SU i Scoileanna Speisialta, Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Speisialta Oideachais i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha, 2020/2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí ar an Speict...
 
0008/2020
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2020/2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0007/2020
Tús Feidhme Ailt Áirithe den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tús Feidhme Ailt Áirithe den Acht Oideachais (Lige...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0006/2020
Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta sa Churaclam
Iarbhunoideachas

         download Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta sa Churaclam
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0005/2020
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2020/21, 2021/22 agus 2022/23
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2020

Le hÉifeacht go: 30/06/2023

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0003/2020
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2019
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0001/2020
Athbhreithnithe ar shiollabas eatramhach Araibise na hArdteistiméireachta agus tabhairt isteach sonraíocht athbhreithnithe do Léann Clasaiceach na hArdteistiméireachta.
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar shiollabas eatramhach Araibise ...
 
 
 
0075/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúnaithe Scoile, Airígh Scoile agus Glantóirí Scoile atá maoinithe ag Deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Saor in Aisce agus méaduithe gaolmhara ar mhaoiniú Deontais dóibh sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúna...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0074/2019
Leasú ar na Rátaí Pá sa bhliain 2020 do Rúnaithe, Airígh agus Glantóirí Scoile atá á bhfostú ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag Boird Oideachais agus Oiliúna i bPobalscoileanna Náisiúnta ach cistiú an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha a úsáid
Bunoideachas

         download Leasú ar na Rátaí Pá sa bhliain 2020 do Rúnaithe, ...
 
0069/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a bhíonn íoctha go díreach ag scoil aitheanta nó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 
0068/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foirne seachas múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag boonna le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foir...
 
0067/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Eanáir 2020
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0066/2019
Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Eanáir 2020 d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Ean...
 
0065/2019
Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
CRS

         download Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Ri...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
taifid: 21 to 40 of 387
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach