Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0069/2020
Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-Achomharc faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998 le hÉifeacht ón 12 Samhain ar aghaidh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-A...
 

Le hÉifeacht ó: 12/11/2020

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0068/2020
Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig Iarratais Ar Líne agus Mionleasuithe ar an Scéim
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig...
 

Le hÉifeacht ó: 05/10/2020

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
0067/2020
Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnac...
 
0066/2020
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2020 agus an tAcht um Pá agus Pinsin na Seirbhíse Poiblí 2017 – Cur i bhfeidhm rátaí tuarastail athbhreithnithe le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 

Le hÉifeacht ó: 17/09/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2020
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2020
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0064/2020
Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020 d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe I Scoileanna Náisiúnta faoi scéim 1978/79 agus d’oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Dei...
 
0063/2020
Athbhreithniú ar Thuarastail i dtaca le gach ball foirne seachas múinteoirí agus SNAnna fostaithe ag boird oideachais agus oiliúna (boonna) le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i dtaca le gach ball ...
 
0062/2020
Athbhreithniú Tuarastal na foirne uile a íoctar go díreach ag scoil aitheanta nó bord oideachais agus oiliúna le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Tuarastal na foirne uile a íoctar go...
 
 
0061/2020
Athbhreithniú ar Thuarastail maidir le Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail maidir le Cúntóirí Ri...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0059/2020
Torthaí Sealadacha na nGrád Ríofa don Ardteistiméireacht, do Ghairmchlár na hArdteistiméireachta agus don Ardteistiméireacht Feidhmeach 2020
Iarbhunoideachas

         download Torthaí Sealadacha na nGrád Ríofa don Ardteistiméi...
 

Le hÉifeacht ó: 07/09/2020

Údar: Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa (OFGR)

 
 
 
0058/2020
Scéim Deontais um Theagasc Baile i ndáil le Neamhláithreachtaí a Bhaineann le Máithreachas
Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile i ndáil le Neamhl...
 

Le hÉifeacht ó: 27/08/2020

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0057/2020
Scéime Deontais um Theagasc Baile do leanaí nach bhfuil áit scoile acu
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéime Deontais um Theagasc Baile do leanaí nach b...
 

Le hÉifeacht ó: 27/08/2020

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0056/2020
An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre
 

Le hÉifeacht ó: 27/08/2020

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0055/2020
An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre le haghaidh Fostaithe de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre le haghaidh ...
 

Le hÉifeacht ó: 24/08/2020

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0054/2020
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe le haghaidh fostaithe áirithe i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna aitheanta sa Scéim Saoroideachais agus faoi BOO, atá fostaithe ag úsáid maoiniú deontais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe le haghaidh fos...
 

Le hÉifeacht ó: 14/08/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0053/2020
An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe Breise Maoirseachta donScoilbhliain 2020/21
Iarbhunoideachas

         download An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe Breise Maoir...
 

Le hÉifeacht ó: 12/08/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0052/2020
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta le h...
 
0051/2020
An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do gach fostaí Seirbhíse Poiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do gach fost...
 
 
0050/2020
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do bhaill foirne seachas Múinteoirí agus CRSanna atá fostaithe ag BOOanna
BOO

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do bhaill foirn...
 
taifid: 21 to 40 of 418
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach