Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0007/2008
Córas Éilimh Ar Líne Na heagair maidir le Neamhláithreacht a Fhógairt i gcás Oidí agus Cúntóirí um Riachtanais Speisialta
Bunoideachas

         download Córas Éilimh Ar Líne Na heagair maidir le Neamhlá...
 

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
0079/2007
Liúntas a dhíol do phríomh oidí a bhíonn ina rúnaithe do Bhoird Bhainistíochta
Bunoideachas

         download Liúntas a dhíol do phríomh oidí a bhíonn ina rúnai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2007

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0082/2007
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003 - Comhaontú Leasaithe
Bunoideachas

         download An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocr...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0048/2007
Maidir le: Daoine a bhfuil Conarthaí Tréimhse Éiginnte acu (0048/2007)
Iarbhunoideachas

         download Maidir le: Daoine a bhfuil Conarthaí Tréimhse Éigi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2009

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0042/2007
Athruithe ar Riar na Marcanna don Bhealtriail Ghaeilge sna Scrúduithe Teistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Athruithe ar Riar na Marcanna don Bhealtriail Ghae...
 

Le hÉifeacht ó: 28/05/2007

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0009/2007
Iasacht Mhúinteoirí Dos na Scoileanna Eorpacha
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Iasacht Mhúinteoirí Dos na Scoileanna Eorpacha
 

Le hÉifeacht ó: 30/01/2007

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
0139/2006
Scéim um Chreidiúint Incriminteach do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Scéim um Chreidiúint Incriminteach do Chúntóirí Ri...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0139/2006
Ciorclán 0139/2006 Aguisín A
CRS

         download Ciorclán 0139/2006 Aguisín A
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0139/2006
Ciorclán 0139/2006 Aguisín B
CRS

         download Ciorclán 0139/2006 Aguisín B
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0139/2006
Ciorclán 0139/2006 Aguisín C
CRS

         download Ciorclán 0139/2006 Aguisín C
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0135/2006
Íoc liúntais le Múinteoirí Iarbhunoideachais a bhfuil Dioplóma Iarchéime / Ardteastas acu i Riachtanais Speisialta Oideachais
Iarbhunoideachas

         download Íoc liúntais le Múinteoirí Iarbhunoideachais a bhf...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0129/2006
Seirbhís bharúlach a cheannach chun críche aoisliúntais – (Athbhreithniú na Scéime)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Seirbhís bharúlach a cheannach chun críche aoisliú...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
0058/2006
Socruithe Iomarcaíochta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Iomarcaíochta do Chúntóirí Riachtanas Sp...
 
M18/05 agus PRIM16/05
Saoráidí na Scoile a roinnt leis an bPobal
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoráidí na Scoile a roinnt leis an bPobal
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2005

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
PC13/05
Faoi Ualach Malaí Scoile
Bunoideachas

         download Faoi Ualach Malaí Scoile
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2005

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
M35/05
Faoi Ualach Málaí Scoile
Iarbhunoideachas

         download Faoi Ualach Málaí Scoile
 

Le hÉifeacht ó: 14/09/2005

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
SNA 12/05
Ciorclán SNA 12/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i Scoileanna Dara Leibhéal.
CRS

         download Ciorclán SNA 12/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntó...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2005

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
SNA 15/05
Ciorclán SNA15/05 - Conradh Fostaíochta Cúntóirí Riachtanais Speisialta (Bunoideachas)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán SNA15/05 - Conradh Fostaíochta Cúntóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
SNA 15/05
Ciorclán SNA 15/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán SNA 15/05 - Conradh Fostaíochta do Chúntó...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
PEN14/05
Athbhreithniú ar Rogha Scéim Pinsean na gCéilí agus na Leanaí a bheith páirteach sa Scéim Athbhreithnithe – Scoileanna Náisiúnta, Meánscoileanna, Scoileanna Pobail, Scoileanna Cuimsitheacha
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rogha Scéim Pinsean na gCéilí agu...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
taifid: 361 to 380 of 393
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach