Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0057/2010
Siollabas do Léann Giúdach don Teastas Sóisearach mar mhalairt ar an siollabas do Léann Eabhrach - feidhm leis ó Mheán Fómhair 2010 agus an chéad scrúdú i 2013.
Iarbhunoideachas

         download Siollabas do Léann Giúdach don Teastas Sóisearach ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0056/2010
Siollabais athbhreithnithe do Ghaeilge na hArdteistiméireachta, feidhm leis ó Mheán Fómhair 2010 agus an chéad scrúdú i 2012
Iarbhunoideachas

         download Siollabais athbhreithnithe do Ghaeilge na hArdteis...
 
0055/2010
Siollabais athbhreithnithe don Mhatamaitic don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht – Tionscadal Mata a Phríomhshruthú insna scoileanna uile
Iarbhunoideachas

         download Siollabais athbhreithnithe don Mhatamaitic don Tea...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0053/2010
Íoc Táillí Méadraithe Uisce Iomlána
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Íoc Táillí Méadraithe Uisce Iomlána
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2010

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0041/2010
Athbhunú deontas na leabhar agus deontas áirithe cláir
Iarbhunoideachas

         download Athbhunú deontas na leabhar agus deontas áirithe c...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2010

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0040/2010
Earcaíocht Oidí Clárú agus Cáilíochtaí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Earcaíocht Oidí Clárú agus Cáilíochtaí
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0038/2010
Eagair foirne agus ról na comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Bunoideachas

         download Eagair foirne agus ról na comhairle Náisiúnta um O...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2010

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
0037/2010
Oideachas Caidrimh agus Gnéadachta
Iarbhunoideachas

         download Oideachas Caidrimh agus Gnéadachta
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0032/2010
Neamhláireachtaí Gairide Maidir le Cúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheants
CRS

         download Neamhláireachtaí Gairide Maidir le Cúntóirí Riacht...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0031/2010
Clárú agus Cáilíochtaí Treoracha ón gComhairle Eorpach ar Cháilíochta Gairmiúla a Chomhaithint
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clárú agus Cáilíochtaí Treoracha ón gComhairle Eor...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0029/2010
Leasuithe don Scéim a bhaineann le Creidmheas Breisíocach a Bhronnadh ar Mhúinteoirí Cláraithe ag an Dara Leibhéal
Bunoideachas

         download Leasuithe don Scéim a bhaineann le Creidmheas Brei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2001

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0007/2010
Leasú ar na tuarastail maidir leis na hAirígh a fhostaítear faoi théarmaí Scéime na Roinne 1979 le heifeacht ó 1 Eanáir 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Leasú ar na tuarastail maidir leis na hAirígh a fh...
 
0006/2010
Leasú ar na tuarastail maidir leis na hOifigigh Chléireachais a fhostaítear faoi théarmaí Scéime na Roinne 1978 le heifeacht ó 1 Eanáir 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Leasú ar na tuarastail maidir leis na hOifigigh Ch...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0005/2010
Leasú ar na tuarastail maidir le Cúntóirí um Riachtanais Speisialta le héifeacht ó 1 Eanáir 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Leasú ar na tuarastail maidir le Cúntóirí um Riach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2005

Údar: An Rannóg Pá

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0040/2009
Soiléiriú maidir le húsáid dlisteanach maoinithe caipitíochta
Bunoideachas

         download Soiléiriú maidir le húsáid dlisteanach maoinithe c...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2009

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0011/2009
Maidir le: Daoine a bhfuil Conarthaí Tréimhse Éiginnte acu (0011/2009)
Iarbhunoideachas

         download Maidir le: Daoine a bhfuil Conarthaí Tréimhse Éigi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2009

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0015/2009
Déileáil le riachtanais daltaí atá ag foghlaim Béarla mar Theanga sa Bhreis (EAL)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Déileáil le riachtanais daltaí atá ag foghlaim Béa...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2009

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0063/2008
Scéim Phinsin do Chúntóirí um Riachtanais Speisialta atá fostaithe i meánscoileanna agus i scoileanna comhphobail is cuimsitheacha
CRS

         download Scéim Phinsin do Chúntóirí um Riachtanais Speisial...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
0025/2008
Athchóiriú ar Phinsin Seirbhíse Poiblí Socruithe athbhreithnithe i ndáil le fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí
BOO

         download Athchóiriú ar Phinsin Seirbhíse Poiblí Socruithe a...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
0018/2008
Scéim Phinsin d’Airígh a fhostaítear i mBunscoileanna agus go ndéantar a gcuid tuarastal a ioc go díreach dóibh ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (Scéim 1979)
Bunoideachas

         download Scéim Phinsin d’Airígh a fhostaítear i mBunscoilea...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
taifid: 361 to 380 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach