Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0045/2011
Tréimhse Íosta Fógra do Dhul Ar Scor
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tréimhse Íosta Fógra do Dhul Ar Scor
 

Le hÉifeacht ó: 11/07/2011

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
0039/2011
Treoirlínte um Dhea-Chleachtas maidir le Conarthaí do Sholáthar Earraí agus/nó Seirbhísí
BOO

         download Treoirlínte um Dhea-Chleachtas maidir le Conarthaí...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2011

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0031/2011
Earcaíocht, Clárú agus Cailíochtaí i Leith Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Earcaíocht, Clárú agus Cailíochtaí i Leith Múinteo...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0026/2011
Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
 

Le hÉifeacht ó: 08/04/2011

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0025/2011
Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
 
0020/2011
Imlitir chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna ar an bpróiseas Measúnaithe Riachtanas faoin Acht um Míchumas 2005
Bunoideachas

         download Imlitir chuig Údaráis Bhainistíochta na mBunscoile...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2011

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
0017/2011
Shocruithe Leasaithe maidir le Tacaíochtaí Teagaisc a Sholáthar do Dhaltaí Taistealaithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Shocruithe Leasaithe maidir le Tacaíochtaí Teagais...
 

Le hÉifeacht ó: 03/03/2011

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
0014/2011
Scor d’Úsáid a Bhaint as Ceimiceáin - Substaintí ar Ábhar Mór Imní Iad
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scor d’Úsáid a Bhaint as Ceimiceáin - Substaintí a...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2011

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0013/2011
Athruithe Caipitíochta agus Ranníocaíocht Rannpháirtithe ar Chláir Iar-Ardteistiméireachta (PLC)
Iarbhunoideachas

         download Athruithe Caipitíochta agus Ranníocaíocht Rannphái...
 

Le hÉifeacht ó: 01/02/2011

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
 
0008/2011
Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
Bunoideachas

         download Forfheidhmiú Pháirc an Chrócaigh
 
0006/2011
Imlitir chuig Boird Bhainistíochta agus Príomhoidí na mBunscoileanna, na nIarbhunscoileanna agus na Scoileanna Speisialta maidir leis na socruithe leasaithe do leithdháileadh poist mar Chúntóirí Riachtanas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Imlitir chuig Boird Bhainistíochta agus Príomhoidí...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2011

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
0069/2010
Scéim Dheontais do Fhearas Corpoideachais in Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontais do Fhearas Corpoideachais in Iarbh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2010

Údar: Rannóg Airgeadais an Aonaid Thógála

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0068/2010
Scéim Dheontais do Fhearas Faiche Imeartha agus Corpoideachais i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Scéim Dheontais do Fhearas Faiche Imeartha agus Co...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2010

Údar: Rannóg Airgeadais an Aonaid Thógála

 
 
 
0066/2010
Clár um Shocrúchán Oibre de Chuid FÁS
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár um Shocrúchán Oibre de Chuid FÁS
 

Le hÉifeacht ó: 29/11/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0065/2010
Scéim Saoroideachais. Riachtanas go mbeidh scoil gan táille chun bheith intofa i gcónaí do dheontais áirithe agus leithdháiltí áirithe foirne .Athbhreithniú ar an uasteorainn do tháillí cónaithe
Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoroideachais. Riachtanas go mbeidh scoil g...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2010

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0061/2010
Na hEagair Íocaíochta atá i bhfeidhm i gcás oidí Páirtaimseartha agus i gcás oidí Lánaimseartha um Théarma Seasta atá fostaithe i mbunscoileanna le linn na Scoilbhliana 2010/2011 agus dár gcionn
Bunoideachas

         download Na hEagair Íocaíochta atá i bhfeidhm i gcás oidí P...
 
0057/2010
Siollabas do Léann Giúdach don Teastas Sóisearach mar mhalairt ar an siollabas do Léann Eabhrach - feidhm leis ó Mheán Fómhair 2010 agus an chéad scrúdú i 2013.
Iarbhunoideachas

         download Siollabas do Léann Giúdach don Teastas Sóisearach ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0056/2010
Siollabais athbhreithnithe do Ghaeilge na hArdteistiméireachta, feidhm leis ó Mheán Fómhair 2010 agus an chéad scrúdú i 2012
Iarbhunoideachas

         download Siollabais athbhreithnithe do Ghaeilge na hArdteis...
 
0055/2010
Siollabais athbhreithnithe don Mhatamaitic don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht – Tionscadal Mata a Phríomhshruthú insna scoileanna uile
Iarbhunoideachas

         download Siollabais athbhreithnithe don Mhatamaitic don Tea...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 341 to 360 of 410
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach