Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0014/2013
Buiséad 2012 – Athbhreithniú Leathan ar Liúntais agus ar Phréimh - Íocaíochtaí um Sheirbhís Phoiblí do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Buiséad 2012 – Athbhreithniú Leathan ar Liúntais a...
 
0010/2013
Scéim deontas chun trealamh riachtanach teicneolaíochta cúnta a cheannach do dhaltaí atá faoi mhíchumas fisiceach nó cumarsáide.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim deontas chun trealamh riachtanach teicneolaí...
 

Le hÉifeacht ó: 05/02/2013

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0008/2013
Buiséad 2012 – Athbhreithniú um Sheirbhís Leathan ar na Liúntais agus ar na Préimh-Íocaíochtaí Poiblí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Buiséad 2012 – Athbhreithniú um Sheirbhís Leathan ...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0007/2013
An Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair do Mhúinteoirí agus do Chúntóirí Riachtanas Speisialta fostaithe i mBunscoileanna, Meánscoileanna, Scoileanna Pobail agus Scoileanna Cuimsitheacha
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair do Mhúinte...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2013

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
0004/2013
Strautéis Sláinte Ceirde Do Mhúinteoirí Cáilithe Agus Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Strautéis Sláinte Ceirde Do Mhúinteoirí Cáilithe A...
 

Le hÉifeacht ó: 24/01/2013

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0043/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnithe Don Fhoireann Uile (Ach Amháin Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnit...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnithe Don Fhoireann Uile (Ach Amháin Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) I gCoistí Gairmoideachais (CGOanna)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnit...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0031/2012
Aistriú ó Líonra Teilifíse Analógach go dtí Líonra Teilifíse Digiteach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Aistriú ó Líonra Teilifíse Analógach go dtí Líonra...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0027/2012
Siollabais athbhreithnithe sa Mhatamaitic don Teastas Sóisearach agus san Ardteistiméireacht le haghaidh scrúdú na hArdteistiméireachta i 2014 agus scrúdú an Teastais Shóisearaigh i 2015
Iarbhunoideachas

         download Siollabais athbhreithnithe sa Mhatamaitic don Teas...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2012

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0025/2012
Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta
Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta...
 
0024/2012
Rangú na mBord Oideachais agus Oiliúna nua chun críche na scálaí pá a bhaineann le Príomhfheidhmeannaigh na mBord seo
BOO

         download Rangú na mBord Oideachais agus Oiliúna nua chun cr...
 

Le hÉifeacht ó: 19/06/2012

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0022/2012
Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisial...
 

Le hÉifeacht ó: 11/06/2012

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0020/2012
Poist Teagaisc A Fhógairt Ar An nGréasán
Iarbhunoideachas

         download Poist Teagaisc A Fhógairt Ar An nGréasán
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0019/2012
Rátaí Pá Athbhreithnithe i ndáil le Maoirseoireacht/Ionadú le linn scoilbhliain 2011/2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rátaí Pá Athbhreithnithe i ndáil le Maoirseoireach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2011

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2012
Ag Tacú le Measúnú: Trialacha Caighdeánaithe i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ag Tacú le Measúnú: Trialacha Caighdeánaithe i mBu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2012

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0017/2012
Laghdú i ráta na Táille atá iníoctha le scoileanna agus le Coistí Gairmoideachais le haghaidh reáchtáil na Scéime Maoirseoireachta / Ionadaithe
Iarbhunoideachas

         download Laghdú i ráta na Táille atá iníoctha le scoileanna...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2012

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
0072/2011
Gahanna Casaoide Agus Araíonachta Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I Mbunscoileanna Agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Gahanna Casaoide Agus Araíonachta Do Chúntóirí Ria...
 

Le hÉifeacht ó: 15/12/2011

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0071/2011
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí (Páirc an Chrócaigh) - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí (Páirc an Chrócaigh)...
 
0068/2011
Leasú ar an Siollabas Giúdach don Teastas Sóisearach
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar an Siollabas Giúdach don Teastas Sóiseara...
 
0066/2011
Céimeanna Tosaigh I Gcur I Bhfeidhm Na Straitéise Náisiúnta Litearthachta Agus Uimhearthachta
Bunoideachas

         download Céimeanna Tosaigh I Gcur I Bhfeidhm Na Straitéise ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2011

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
taifid: 321 to 340 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach