Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0052/2013
Nósanna Imeachta As Thosach Feidhme Alt 30 I Scoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta As Thosach Feidhme Alt 30 I Scoil...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0051/2013
Géilliúntas Cánach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Géilliúntas Cánach
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0050/2013
Athruithe ar an Eochair Eolais agus na Siombail i Léarscáileanna na Sraithe ‘Discovery’ 1:50,000 de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis (OS) a úsáidtear do Theagasc, d’Fhoghlaim agus i Scrúduithe
Iarbhunoideachas

         download Athruithe ar an Eochair Eolais agus na Siombail i ...
 

Le hÉifeacht ó: 10/10/2013

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0047/2013
Leasuithe ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Leasuithe ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméire...
 
0046/2013
Leithdháiltí ar Scoileanna i leith Leabhar
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Leithdháiltí ar Scoileanna i leith Leabhar
 
0045/2013
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0041/2013
Siollabas Matamaitice an Teastais Shóisearaigh agus hArdteistiméireachta do scrúdú i 2015 agus blianta dar gcionn
Iarbhunoideachas

         download Siollabas Matamaitice an Teastais Shóisearaigh agu...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0040/2013
Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)
Iarbhunoideachas

         download Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0039/2013
Íocaíocht i leith Ionadaíochta don bhliain acadúil 2012/2013 i bPríosúin
BOO

         download Íocaíocht i leith Ionadaíochta don bhliain acadúil...
 

Le hÉifeacht ó: 24/07/2013

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0036/2013
Forfheidhmiú ar leasuithe pá agus ar bhearta ábhartha faoi réir an Achta um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 (Uimhir 18 de 2013) agus Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) maidir leis an bhFoireann uile seachas Múinteoirí agus CRSanna fostaithe ag CGOanna / BOOanna
BOO

         download Forfheidhmiú ar leasuithe pá agus ar bhearta ábhar...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0035/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Oifigigh Chléireachais agus Feighlithe fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0034/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0033/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Scéim Mhaoirseachta i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0032/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013
Bunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0028/2013
Socruithe simplithe ar mhaithe leis an gClárleabhar, an Leabhar Rolla agus an Leabhar Tinrimh Laethúil a choimeád
Bunoideachas

         download Socruithe simplithe ar mhaithe leis an gClárleabha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0027/2013
Teidlíochtaí Saoire Do Thuismitheoirí Do Chúntóirí Riachtanas Speicialta I mBunscoileanna Agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí Saoire Do Thuismitheoirí Do Chúntóirí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0024/2013
Treoirlínte Oibríochta do Bhoird Bhainistíochta agus do Bhaill Foirne atá Ainmnithe chun An Córas Éileamh ar Líne a Fheidhmiú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoirlínte Oibríochta do Bhoird Bhainistíochta ag...
 

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
0019/2013
Teidlíochtaí Saoire Uchtála Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí Saoire Uchtála Do Chúntóirí Riachtana...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0017/2013
Teidlíochtaí Cosanta Maáithreachais do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Teidlíochtaí Cosanta Maáithreachais do Chúntóirí R...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0015/2013
Riachtanas le faomhadh na Roinne a fháil sula soláthraítear seirbhísí nach croí-sheirbhísí iad
BOO

         download Riachtanas le faomhadh na Roinne a fháil sula solá...
 
taifid: 301 to 320 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach