Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0050/2014
Socruithe Athbhreithnithe le haghaidh Clúdach Ionadaithe a Chur ar Fáil do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Socruithe Athbhreithnithe le haghaidh Clúdach Iona...
 
0045/2014
Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litearthachta agus Uimhreachta agus maidir le Triail Chaighdeánaithe, Tuairisciú agus Nithe Eile - Bliain Acadúil 2013/14 agus na Blianta ina Diaidh
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litear...
 

Le hÉifeacht ó: 15/05/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0043/2014
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0025/2011
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0042/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Uainchlárú ar Mhaoirseacht agus Ionadaíocht
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 12/05/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2014
Scéim Postroinnte Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna Agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Postroinnte Do Chúntóirí Riachtanas Speisial...
 

Le hÉifeacht ó: 07/05/2014

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0040/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) Incrimintí agus bearta cothromaithe ábhartha. Múinteoirí ar Phointe Deiridh an Bhunscála Comónta agus ar thuarastail idir €35,000 agus €65,000
Bunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 
0014/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0013/2014
Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú Bhóthar Haddington don Fhoireann uile seachas Múinteoirí agus CRSanna fostaithe ag BOOanna
BOO

         download Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0011/2014
Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) d’Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe fostaithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0010/2014
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil d’Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil d’Oifigi...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0008/2014
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil D'fhoirean atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna Seachas Múinteoirí, Teagascóirí, CRSanna agus Daoine Acmhainne Ógthagmhála
BOO

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil D'fhoire...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0004/2014
Maolú teoranta ar an lánchosc ar phoist fhreagrachta a líonadh ag leibhéal an Phríomhoide Cúnta ar feadh tréimhse Chomhaontú Bhóthar Haddington
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Maolú teoranta ar an lánchosc ar phoist fhreagrach...
 
0064/2013
Laghdú sna Riachtanais Cáilíochta Seirbhíse do Theidlíocht ar Mheasúnú do Chonradh Tréimhse Éiginnte do Mhúinteoirí faoi Imlitir 82/2007
Bunoideachas

         download Laghdú sna Riachtanais Cáilíochta Seirbhíse do The...
 
 
 
0062/2013
Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Scoileanna Náisiúnta
Bunoideachas

         download Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Sco...
 

Le hÉifeacht ó: 28/11/2013

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
0060/2013
Soláthar Poiblí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Soláthar Poiblí
 

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
0056/2013
Teastais ar Staidéar Ríomhaireachta - Socruithe leasaithe 2013/2014
Iarbhunoideachas

         download Teastais ar Staidéar Ríomhaireachta - Socruithe le...
 

Le hÉifeacht ó: 24/10/2013

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0055/2013
Teastais Idirbhliana - Socruithe leasaithe 2013/2014
Iarbhunoideachas

         download Teastais Idirbhliana - Socruithe leasaithe 2013/20...
 

Le hÉifeacht ó: 24/10/2013

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
taifid: 281 to 300 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach