Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0031/2015
Freastal comhaltaí agus fostaithe BOOanna ar chúrsaí, chomhdhálacha, sheimineáir etc. thar lear
BOO

         download Freastal comhaltaí agus fostaithe BOOanna ar chúrs...
 

Le hÉifeacht ó: 15/05/2015

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0030/2015
Leithdháileadh ar scoileanna i leith leabhar
Bunoideachas

         download Leithdháileadh ar scoileanna i leith leabhar
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2015

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0027/2015
Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta agus maidir le Triail Chaighdeánaithe, Tuairisciú, Tacaíocht Leabharlainne agus Nithe Eile - Bliain Acadúil 2014/15 agus na Blianta ina Diaidh
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litear...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0025/2015
Príomhbhunachar Sonraí ar Líne
Bunoideachas

         download Príomhbhunachar Sonraí ar Líne
 

Le hÉifeacht ó: 16/04/2015

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0024/2015
Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaíocht Téarma Seasta Agus Pháirtaimseartha San Oideachas Bunscoile Agus San Oideachas Dara Leibhéal IN Éirinn (Iarbhunscoileanna)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0023/2015
Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaíocht Téarma Seasta Agus Pháirtaimseartha San Oideachas Bunscoile Agus San Oideachas Dara Leibhéal In Éirinn (Bunscoileanna)
Bunoideachas

         download Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0015/2015
Meicníocht Íocaíochta Leasaithe maidir le Múinteoirí Ócáideacha agus Neamh-Ócáideacha le héifeacht ó thús na Scoilbhliana 2015/2016 – Deireadh leis an gCleachtas “Pá Saoire Cuachta”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Meicníocht Íocaíochta Leasaithe maidir le Múinteoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0009/2015
Íoc Speansas Taistil le Múinteoirí GAM/EAL (Tacaíocht Foghlama /Teanga) agus le Múinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna Aitheanta.
Bunoideachas

         download Íoc Speansas Taistil le Múinteoirí GAM/EAL (Tacaío...
 
0006/2015
Teidlíochtaí i leith Saoire do Thuismitheoirí d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí i leith Saoire do Thuismitheoirí d’Oi...
 

Le hÉifeacht ó: 02/02/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0004/2015
Stad Oibre ag Baill an ASTI agus an TUI – 22 Eanáir 2015
Iarbhunoideachas

         download Stad Oibre ag Baill an ASTI agus an TUI – 22 Eanái...
 

Le hÉifeacht ó: 16/01/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0073/2014
Stad Oibre ag Baill an ASTI agus an TUI - 2 Nollaig 2014
Iarbhunoideachas

         download Stad Oibre ag Baill an ASTI agus an TUI - 2 Nollai...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0066/2014
Nósanna Imeachta maidir le Boird Oideachais agus Oiliúna ag fáil Iasachta
BOO

         download Nósanna Imeachta maidir le Boird Oideachais agus O...
 

Le hÉifeacht ó: 08/08/2014

Údar: An Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas agus Cáilíochtaí

 
 
 
0062/2014
Cur i bhFeidhm Socruithe Pinsean d’fhostaithe Páirtaimseartha mar atá leagtha amach in Imlitir 0025/2008
BOO

         download Cur i bhFeidhm Socruithe Pinsean d’fhostaithe Páir...
 
0061/2014
Scor Scrúdú na Clóscríbhneoireachta tar éis 2016
Iarbhunoideachas

         download Scor Scrúdú na Clóscríbhneoireachta tar éis 2016
 

Le hÉifeacht ó: 21/06/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0058/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0057/2014
Feidhmiú ar Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington - rátaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a cheaptar chuig gráid áirithe trí iontráil dhíreach - Rátaí Pá agus Liúntais Leasaithe do Ranganna Aosoideachais Féinmhaoinitheacha
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú ar Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Had...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0056/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe
BOO

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0055/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe Scálaí Tuarastail agus Liúntais leasaithe do Chomhairleoirí agus Comhordaitheoirí Oideachas Aosach, Oifigigh Faisnéise um Threoir san Oideachas Aosach, Eagraithe Litearthacht Aosach, Éascaitheoirí Oideachas Pobail, Síceolaithe (Bord Oid
BOO

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0054/2014
Feidhmiú Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais athbhreithnithe do dhaoine a earcaíodh chuig gráid áirithe iontráil dhíreach Foirne Rúnaíochta agus Cothabhála i bPobalscoileanna agus i Scoileanna Cuimsitheacha
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Feidhmiú Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddin...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0051/2014
Iasachtaíocht Urraithe ag scoileanna agus ag Coistí Gairmoideachais/Boird Oideachais agus Oiliúna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Iasachtaíocht Urraithe ag scoileanna agus ag Coist...
 

Le hÉifeacht ó: 23/06/2014

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
taifid: 261 to 280 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach