Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0084/2015
Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí Tuarastail nó Pinsin a Aisghabháil
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Beartas agus Nósanna Imeachta chun Ró-íocaíochtaí ...
 
0077/2015
Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile Deontasmhaoinithe atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Iar-Bhunscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus Méaduithe bainteacha Deontas mhaoinithe do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2015
Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Bhunscoileanna Aitheanta ag baint úsáide as maoiniú Deontais Seirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Fe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2015
Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “Pá Saoire Rollta-Suas”
CRS

         download Cúntóirí um Riachtanais Speisialta - Deireadh le “...
 

Le hÉifeacht ó: 01/12/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0064/2015
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i leith Oifigigh Chléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhreoiteachta i lei...
 
0063/2015
Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcás fhoireann na mBord Oideachais agus Oiliúna seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta
BOO

         download Socruithe Saoire Breoiteachta Athcheartaithe i gcá...
 
0061/2015
Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán go rang a dó
Bunoideachas

         download Curaclam Teanga na Bunscoile - Ranganna na naíonán...
 

Le hÉifeacht ó: 13/11/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0057/2015
Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Comaitéara)
BOO

         download Scéim an Phas Taistil (Scéim Coigiltis Cánach Coma...
 

Le hÉifeacht ó: 28/10/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0056/2015
Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag...
 

Údar: Cóiríocht agus Seirbhísí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0052/2015
Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 17/09/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0051/2015
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn sna hIar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0050/2015
Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Spe...
 

Le hÉifeacht ó: 07/09/2015

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0047/2015
Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oideachais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oid...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0045/2015
Scéim Pas Taistil 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Pas Taistil 2016
 

Le hÉifeacht ó: 25/08/2015

Údar: An Rannóg Pá

Comhaid Ghaolmhara:

 

Ina dhiaidh sin:

 
 
0042/2015
Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta (2011-2020)
Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0037/2015
Ceol don Scrúdú Ardteistiméireachta don chohórt a rachaidh i mbun staidéir i mí Lúnasa 2015 agus a thabharfaidh faoi scrúdú in 2017
Iarbhunoideachas

         download Ceol don Scrúdú Ardteistiméireachta don chohórt a ...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0036/2015
Socruithe measúnaithe athbhreithnithe don obair chúrsa phraiticiúil do Scrúdú Eacnamaíocht Bhaile (Eolaíoch & Sóisialta) na hArdteistiméireachta don chohórt a rachaidh i mbun staidéir i mí Lúnasa 2015 agus a thabharfaidh faoi scrúdú in 2017 agus ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Socruithe measúnaithe athbhreithnithe don obair ch...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0035/2015
Leasú ar Shocruithe Measúnachta le haghaidh Ealaín na hArdteistiméireachta don chéad scrúdú in 2018
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Shocruithe Measúnachta le haghaidh Ealaín...
 
0033/2015
An chaoi a bhféadann scoileanna taifid rollacháin agus tinrimh daltaí (Clárleabhar, Leabhar Rolla agus Leabhar Tinrimh Laethúil) a choinneáil a shimpliú tar éis thabhairt isteach an Bhunachair Sonraí Bunscolaíochta Ar Líne (BSB)
Bunoideachas

         download An chaoi a bhféadann scoileanna taifid rollacháin ...
 

Le hÉifeacht ó: 25/05/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2015
Ainmhithe beo a úsáid chun críocha eolaíochta, oideachais nó eile i scoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ainmhithe beo a úsáid chun críocha eolaíochta, oid...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
taifid: 241 to 260 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach