Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0078/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar 01 Feabhra 2012
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh I...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2016
Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteisti...
 

Le hÉifeacht ó: 26/10/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0063/2016
Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisceáin Dheireadh Fómhair maidir le mic léinn Iar-Ardteistiméireachta a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna don bhliain 2016/17 agus do bhlianta ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisc...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0061/2016
Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Sc...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0058/2016
Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna Agus I Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0056/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2018 (Comhaontú Bhóthar Haddington/ Bhóthar Lansdún) Ardú Tuarastail do Mhúinteoirí Bunscoile
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0042/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2018 (Comhaontú Bhóthar Lansdún) Múinteoirí- Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 
0041/2016
Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsainghrúpa Um Fhostaíocht Téarma Shocraithe Agus Fhostaíocht Pháirtaimseartha Sa Léachtóireacht In Oideachas Tríú Leibhéal In Éirinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsa...
 

Le hÉifeacht ó: 04/07/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0038/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) - ...
 

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0037/2016
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD)
 

Le hÉifeacht ó: 07/06/2016

Údar: An Rannóg Staidrimh

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0031/2016
Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tosú Riachtanais Reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an...
 
0030/2016
Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chomhaontú Bhóthar Haddington
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Dul in Éag na mBeart Incriminte faoi Théarmaí Chom...
 

Le hÉifeacht ó: 22/04/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0026/2016
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2018
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 04/03/2016

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0017/2016
Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Dhearbhaithe Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
 
0016/2016
Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
 

Le hÉifeacht ó: 18/02/2016

Údar: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc

 
 
0013/2016
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0009/2016
Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta
Bunoideachas

         download Cealú Riail 68 de na Rialacha do Scoileanna Náisiú...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0006/2016
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0005/2016
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2016/2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
taifid: 221 to 240 of 413
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach