Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0040/2017
Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0039/2017
Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFeidhm ón 1 Aibreán 2017 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2017
Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
BOO

         download Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0036/2017
Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aibreán 2017 Iníoctha le Baill Foirne i mBoird OIdeachais agus Oiliúna (BOOanna)
BOO

         download Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aib...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0034/2017
PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Iarbhunoideachas

         download PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim A...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0033/2017
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta do Bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim ...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2017
Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas éidí scoile agus costais eile a laghdú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas...
 

Le hÉifeacht ó: 18/04/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0029/2017
Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agus Deontas Riaracháin)
Iarbhunoideachas

         download Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0021/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Bunoideachas)
Bunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0020/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Iarbhunoideachas)
Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0016/2017
Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar bhaill d’fhoirne teagaisc, fostaithe neamhtheagaisc agus daoine eile.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán c...
 

Le hÉifeacht ó: 28/02/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0014/2017
Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speisialta
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speis...
 
0004/2017
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird ar an Speictream Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0081/2016
Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí a mhaoinítear as Deontas agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais agus Méaduithe gaolmhara i maoiniú deontais do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus G...
 
0080/2016
Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta de chuid Bunscoileanna Aitheanta ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus...
 
0079/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar - 1 Feabhra 2012 atá Clúdaithe faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Ia...
 

Le hÉifeacht ó: 20/12/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0078/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar 01 Feabhra 2012
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh I...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2016
Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteisti...
 

Le hÉifeacht ó: 26/10/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0063/2016
Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisceáin Dheireadh Fómhair maidir le mic léinn Iar-Ardteistiméireachta a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna don bhliain 2016/17 agus do bhlianta ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisc...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 201 to 220 of 410
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach