Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0062/2014
Cur i bhFeidhm Socruithe Pinsean d’fhostaithe Páirtaimseartha mar atá leagtha amach in Imlitir 0025/2008
BOO

         download Cur i bhFeidhm Socruithe Pinsean d’fhostaithe Páir...
 
0061/2014
Scor Scrúdú na Clóscríbhneoireachta tar éis 2016
Iarbhunoideachas

         download Scor Scrúdú na Clóscríbhneoireachta tar éis 2016
 

Le hÉifeacht ó: 21/06/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0058/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0057/2014
Feidhmiú ar Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington - rátaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a cheaptar chuig gráid áirithe trí iontráil dhíreach - Rátaí Pá agus Liúntais Leasaithe do Ranganna Aosoideachais Féinmhaoinitheacha
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú ar Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Had...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0056/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe
BOO

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0055/2014
Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe Scálaí Tuarastail agus Liúntais leasaithe do Chomhairleoirí agus Comhordaitheoirí Oideachas Aosach, Oifigigh Faisnéise um Threoir san Oideachas Aosach, Eagraithe Litearthacht Aosach, Éascaitheoirí Oideachas Pobail, Síceolaithe (Bord Oid
BOO

         download Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0054/2014
Feidhmiú Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais athbhreithnithe do dhaoine a earcaíodh chuig gráid áirithe iontráil dhíreach Foirne Rúnaíochta agus Cothabhála i bPobalscoileanna agus i Scoileanna Cuimsitheacha
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Feidhmiú Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddin...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0051/2014
Iasachtaíocht Urraithe ag scoileanna agus ag Coistí Gairmoideachais/Boird Oideachais agus Oiliúna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Iasachtaíocht Urraithe ag scoileanna agus ag Coist...
 

Le hÉifeacht ó: 23/06/2014

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0050/2014
Socruithe Athbhreithnithe le haghaidh Clúdach Ionadaithe a Chur ar Fáil do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Socruithe Athbhreithnithe le haghaidh Clúdach Iona...
 
0045/2014
Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litearthachta agus Uimhreachta agus maidir le Triail Chaighdeánaithe, Tuairisciú agus Nithe Eile - Bliain Acadúil 2013/14 agus na Blianta ina Diaidh
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litear...
 

Le hÉifeacht ó: 15/05/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0043/2014
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0025/2011
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0042/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Uainchlárú ar Mhaoirseacht agus Ionadaíocht
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 12/05/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2014
Scéim Postroinnte Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna Agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Postroinnte Do Chúntóirí Riachtanas Speisial...
 

Le hÉifeacht ó: 07/05/2014

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0040/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) Incrimintí agus bearta cothromaithe ábhartha. Múinteoirí ar Phointe Deiridh an Bhunscála Comónta agus ar thuarastail idir €35,000 agus €65,000
Bunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 
0014/2014
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 - Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0013/2014
Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú Bhóthar Haddington don Fhoireann uile seachas Múinteoirí agus CRSanna fostaithe ag BOOanna
BOO

         download Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0011/2014
Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) d’Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe fostaithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0010/2014
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil d’Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil d’Oifigi...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0008/2014
Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil D'fhoirean atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna Seachas Múinteoirí, Teagascóirí, CRSanna agus Daoine Acmhainne Ógthagmhála
BOO

         download Socruithe Leasaithe um Shaoire Bhliantúil D'fhoire...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 201 to 220 of 347
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach