Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0056/2015
Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Soláthar Poiblí atá Curtha i bhfeidhm ag...
 

Údar: Cóiríocht agus Seirbhísí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0054/2015
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0052/2015
Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 17/09/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0051/2015
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn sna hIar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0050/2015
Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Bunachar Sonraí Bunscoile ar Líne - Scoileanna Spe...
 

Le hÉifeacht ó: 07/09/2015

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0047/2015
Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oideachais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Chimóradh An Chéid, Éire 2016 don Earnáil Oid...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0045/2015
Scéim Pas Taistil 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Pas Taistil 2016
 

Le hÉifeacht ó: 25/08/2015

Údar: An Rannóg Pá

Comhaid Ghaolmhara:

 

Ina dhiaidh sin:

 
 
0042/2015
Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta (2011-2020)
Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0037/2015
Ceol don Scrúdú Ardteistiméireachta don chohórt a rachaidh i mbun staidéir i mí Lúnasa 2015 agus a thabharfaidh faoi scrúdú in 2017
Iarbhunoideachas

         download Ceol don Scrúdú Ardteistiméireachta don chohórt a ...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0036/2015
Socruithe measúnaithe athbhreithnithe don obair chúrsa phraiticiúil do Scrúdú Eacnamaíocht Bhaile (Eolaíoch & Sóisialta) na hArdteistiméireachta don chohórt a rachaidh i mbun staidéir i mí Lúnasa 2015 agus a thabharfaidh faoi scrúdú in 2017 agus ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Socruithe measúnaithe athbhreithnithe don obair ch...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0035/2015
Leasú ar Shocruithe Measúnachta le haghaidh Ealaín na hArdteistiméireachta don chéad scrúdú in 2018
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Shocruithe Measúnachta le haghaidh Ealaín...
 
0033/2015
An chaoi a bhféadann scoileanna taifid rollacháin agus tinrimh daltaí (Clárleabhar, Leabhar Rolla agus Leabhar Tinrimh Laethúil) a choinneáil a shimpliú tar éis thabhairt isteach an Bhunachair Sonraí Bunscolaíochta Ar Líne (BSB)
Bunoideachas

         download An chaoi a bhféadann scoileanna taifid rollacháin ...
 

Le hÉifeacht ó: 25/05/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2015
Ainmhithe beo a úsáid chun críocha eolaíochta, oideachais nó eile i scoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ainmhithe beo a úsáid chun críocha eolaíochta, oid...
 

Le hÉifeacht ó: 26/05/2015

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0031/2015
Freastal comhaltaí agus fostaithe BOOanna ar chúrsaí, chomhdhálacha, sheimineáir etc. thar lear
BOO

         download Freastal comhaltaí agus fostaithe BOOanna ar chúrs...
 

Le hÉifeacht ó: 15/05/2015

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0030/2015
Leithdháileadh ar scoileanna i leith leabhar
Bunoideachas

         download Leithdháileadh ar scoileanna i leith leabhar
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2015

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0027/2015
Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta agus maidir le Triail Chaighdeánaithe, Tuairisciú, Tacaíocht Leabharlainne agus Nithe Eile - Bliain Acadúil 2014/15 agus na Blianta ina Diaidh
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litear...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0025/2015
Príomhbhunachar Sonraí ar Líne
Bunoideachas

         download Príomhbhunachar Sonraí ar Líne
 

Le hÉifeacht ó: 16/04/2015

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0024/2015
Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaíocht Téarma Seasta Agus Pháirtaimseartha San Oideachas Bunscoile Agus San Oideachas Dara Leibhéal IN Éirinn (Iarbhunscoileanna)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0023/2015
Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaíocht Téarma Seasta Agus Pháirtaimseartha San Oideachas Bunscoile Agus San Oideachas Dara Leibhéal In Éirinn (Bunscoileanna)
Bunoideachas

         download Feidhmíu Mholtaí An Ghrúpa Saineolaithe Ar Fhostaí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0015/2015
Meicníocht Íocaíochta Leasaithe maidir le Múinteoirí Ócáideacha agus Neamh-Ócáideacha le héifeacht ó thús na Scoilbhliana 2015/2016 – Deireadh leis an gCleachtas “Pá Saoire Cuachta”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Meicníocht Íocaíochta Leasaithe maidir le Múinteoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 181 to 200 of 348
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach