Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0080/2017
Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
Iarbhunoideachas

         download Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
 

Le hÉifeacht ó: 11/12/2017

Le hÉifeacht go: 16/01/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0079/2017
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á maoiniú ag deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus méaduithe gaolmhara i maoiniú Deontais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0078/2017
Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0075/2017
Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoileanna Pobail agus Cuimistheacha le hÉifeacht ó 1 Eanáir 2018
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoilean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018 D'Oifigigh Chléireahais agus Feighlithe atá Fostaithe i Scoileanna Náisiúnta Faoin Scéim 1978/79 agus D’Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-bhunscoileanna Faoin Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2017
Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAanna) le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018
CRS

         download Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2017
Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31...
 

Le hÉifeacht ó: 27/11/2017

Le hÉifeacht go: 31/12/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0062/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chúntóirí Riachtanais Speisialta I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0061/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhúinteoirí Cláraithe I bBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0060/2017
Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgid (ASTA) ag an mBunleibhéal
Bunoideachas

         download Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0059/2017
An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméireacht, 2018/19
Iarbhunoideachas

         download An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméire...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 27/10/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0047/2017
Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha agus Scar-rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdúin)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha ...
 

Le hÉifeacht ó: 22/06/2017

Le hÉifeacht go: 11/08/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0041/2017
An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rogha agus Glac-Rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdún)
Iarbhunoideachas

         download An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rog...
 

Le hÉifeacht ó: 17/05/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0040/2017
Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0039/2017
Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFeidhm ón 1 Aibreán 2017 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Na Rátaí Taistil agus Cothaithe Intíre atá i bhFei...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2017
Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
BOO

         download Foirm um Dhearbhú Slánaíochta
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0036/2017
Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aibreán 2017 Iníoctha le Baill Foirne i mBoird OIdeachais agus Oiliúna (BOOanna)
BOO

         download Rátaí Taistil agus Cothabhála le hÉifeacht ó 1 Aib...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0034/2017
PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Iarbhunoideachas

         download PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim A...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0033/2017
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta do Bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim ...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2017
Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas éidí scoile agus costais eile a laghdú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas...
 

Le hÉifeacht ó: 18/04/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
taifid: 181 to 200 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach