Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0029/2017
Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agus Deontas Riaracháin)
Iarbhunoideachas

         download Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0021/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Bunoideachas)
Bunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0020/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Iarbhunoideachas)
Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0016/2017
Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar bhaill d’fhoirne teagaisc, fostaithe neamhtheagaisc agus daoine eile.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán c...
 

Le hÉifeacht ó: 28/02/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0014/2017
Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speisialta
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh um Mhúinteoireacht Oideachais Speis...
 
0009/2017
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 
0004/2017
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird ar an Speictream Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0081/2016
Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí a mhaoinítear as Deontas agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais agus Méaduithe gaolmhara i maoiniú deontais do na scoileanna sin
Iarbhunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus G...
 
0080/2016
Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta de chuid Bunscoileanna Aitheanta ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus...
 
0079/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar - 1 Feabhra 2012 atá Clúdaithe faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Ia...
 

Le hÉifeacht ó: 20/12/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0078/2016
Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh Iar 01 Feabhra 2012
Iarbhunoideachas

         download Méadú Tuarastail le hAghaidh Múinteoirí Tosaigh I...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2016
Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Mionchoigeartú ar Shiollabas Ceimice na hArdteisti...
 

Le hÉifeacht ó: 26/10/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0063/2016
Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisceáin Dheireadh Fómhair maidir le mic léinn Iar-Ardteistiméireachta a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna don bhliain 2016/17 agus do bhlianta ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Nós imeachta athbhreithnithe le haghaidh Thuairisc...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0061/2016
Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Lámhleabhar Rialachais do Phobalscoileanna agus Sc...
 

Le hÉifeacht ó: 16/09/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0058/2016
Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta I mBunscoileanna Agus I Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Atharthachta Do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0056/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2018 (Comhaontú Bhóthar Haddington/ Bhóthar Lansdún) Ardú Tuarastail do Mhúinteoirí Bunscoile
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0042/2016
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2018 (Comhaontú Bhóthar Lansdún) Múinteoirí- Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 
0041/2016
Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsainghrúpa Um Fhostaíocht Téarma Shocraithe Agus Fhostaíocht Pháirtaimseartha Sa Léachtóireacht In Oideachas Tríú Leibhéal In Éirinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Cur Chun Feidhme Na Moltaí Ó Chathaoirleach An Tsa...
 

Le hÉifeacht ó: 04/07/2016

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0040/2016
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I ...
 

Le hÉifeacht ó: 14/07/2016

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 181 to 200 of 387
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach