Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0022/2021
Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas daoine atá fostaithe mar Mhúinteoirí agus mar Chúntóirí Riachtanais Speisialta I Mboird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas da...
 

Le hÉifeacht ó: 16/04/2021

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0021/2021
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2021

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0020/2021
Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghlama agus Luathchúraim (Lfc) Aibreán - Meitheamh 2021
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghla...
 
0019/2021
Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2021/22
Bunoideachas

         download Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don sco...
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0019/2021 Aguisin A
Ciorclán 0019/2021 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin A
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Aguisin B
Ciorclán 0019/2021 Aguisin B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin B
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Aguisin C
Ciorclán 0019/2021 Aguisin C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin C
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Aguisin D
Ciorclán 0019/2021 Aguisin D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin D
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Aguisin E
Ciorclán 0019/2021 Aguisin E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin E
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Augisín G
Ciorclán 0019/2021 Augisín G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Augisín G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Augisín F
Ciorclán 0019/2021 Augisín F
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Augisín F
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Augisín H
Ciorclán 0019/2021 Augisín H
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Augisín H
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Nóta faisnéise
Leithdháileadh múinteoirí sealadacha (bearta tacaíochta covid-19) do bhunscoileanna i rith na scoilbhliana 2021/22
Bunoideachas

         download Leithdháileadh múinteoirí sealadacha (bearta tacaí...
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Ceisteanna Coitianta
Ceisteanna Coitianta faoi Chiorclán 00192021 Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2021/22
Bunoideachas

         download Ceisteanna Coitianta faoi Chiorclán 00192021 Socru...
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0018/2021
Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus Nithe Eile don Bhliain Acadúil 2020/21 agus Blianta ina dhiaidh sin
Bunoideachas

         download Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus N...
 
0017/2021
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais in 2021 do Bhoird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail a bhaineann úsáid as maoiniú an Deontais um Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais in 2021 do Bhoird ...
 

Le hÉifeacht ó: 10/03/2021

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0016/2021
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2023
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisea...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0015/2021
An t-eolas is deireanaí maidir leis an Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí – Beartú Tosaíochta Cistithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An t-eolas is deireanaí maidir leis an Scéim um Ai...
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0014/2021
Cuireadh do Bhunscoileanna I limistéir pleanála teanga Ghaeltachta machnamh a dhéanamh maidir le páirt a Ghlacadh sa scéim aitheantais Scoileanna Gaeltachta
Bunoideachas

         download Cuireadh do Bhunscoileanna I limistéir pleanála te...
 

Le hÉifeacht ó: 04/03/2021

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0013/2021
lar-bhunscoileanna I limistéir pleanála teanga Ghaeltachta atá rannpháirteach a scéim aitheantais Scoileanna Gaeltachta
Iarbhunoideachas

         download lar-bhunscoileanna I limistéir pleanála teanga Gha...
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 420
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach