Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0017/2019
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2018
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0009/2019
Bunscoileanna agus Scoil(eanna) Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: An Chéad Chéim Feidhme Eile (Bealtaine 2019 - lúnasa 2020)
Bunoideachas

         download Bunscoileanna agus Scoil(eanna) Speisialta I Limis...
 
0008/2019
Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh do Theagasc Oideachais Speisialta
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0006/2019
Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an Uathachais)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil...
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0005/2019
Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ar Speictream an Uathachais (NSU/ASD) do mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le NSU i Scoileanna Speisialta, Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Speisialta Oideachais i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha, 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ...
 
0004/2019
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0003/2019
Good Practice Guidelines in relation to Contracts for the Provision of Goods and/or Services
BOO

         download Good Practice Guidelines in relation to Contracts ...
 
0001/2019
Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonacha iad in Eagraíochtaí Cuardaigh agus Tarrthála Saorálacha agus a nglaoitear amach ar Oibríocht Chuardaigh agus Tarrthála iad
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoire Speisialta do mhúinteoirí ar baill dheonach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0083/2018
Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith Shinsearach, ag tagairt go háirithe do na scoilbhlianta 2019/20 agus 2020/21, lena n-áirítear an scor d’Eacnamaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0079/2018
Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2018/19
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata d...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2018

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0077/2018
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2019 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2018
Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2019 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0075/2018
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó Bhord Oideachais agus Oiliúna le héifeacht ón 1 Eanáir 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag Boo Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Maidir Le Gach Ball F...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2018
Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus Na mBall Foirne Cothabhála Scoile I bPobalscoileanna Agus I Scoileanna Cuimsitheacha A mBeidh Éifeacht Leo Ón 1 Eanáir 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú Thuarastail Na Rúnaithe Scoile Agus ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Eanáir 2019 d’Oifigigh Chléireachais Agus d’Fheighlithe Fostaithe I mBunscoileanna Faoi Scéim 1978/79 Agus d’Oifigigh Chléireachais Fostaithe In Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Le hÉifeacht Ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0071/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAnna) A Thiocfaidh I Bhfeidhm Ón 1 Eanáir 2019
CRS

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail Cúntóirí Riachtanas S...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 337
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last