Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0055/2019
Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2019/20
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0053/2019
Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileann...
 
0052/2019
Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
Bunoideachas

         download Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0051/2019
Nósanna Imeachta Earcaíochta agus Ceapacháin le haghaidh Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS)
CRS

         download Nósanna Imeachta Earcaíochta agus Ceapacháin le ha...
 
0050/2019
Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a n-íocann scoil aitheanta nó Bord Oideachais agus Oiliúna go díreach leo, ar tuarastail iad a mbeidh éifeacht leo ón 1 Meán Fómhair 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0049/2019
Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag BOO Le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Se...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0048/2019
Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foirne Cothabhála I pBobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le hÉifeacht ó 1 Meán Fómhair 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0047/2019
Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019 I Gcás Oifigigh Chléireachais agus Airígh atá Fostaithe I Scoileanna Náisiúnta Faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0045/2019
Curaclam Teanga na Bunscoile - Céimeanna 1–4 (naíonáin sóisir go dtí rang a sé) - Tacaíocht agus Cur i bhFeidhm
Bunoideachas

         download Curaclam Teanga na Bunscoile - Céimeanna 1–4 (naío...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0044/2019
Earcú/Ardú Céime agus Ceannaireacht do Mhúinteoirí i mBunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Earcú/Ardú Céime agus Ceannaireacht do Mhúinteoirí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0041/2019
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 - TUARASTAIL ATHBHREITHNITHE MHÚINTEOIRÍ A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0040/2019
Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i dtaobh conas a dhéanfar sonraí pearsanta mac léinn iar-bhunscoile ar an mBunachar Sonraí Ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD) a thaifeadadh, a phróiseáil agus a chomhroinnt
Iarbhunoideachas

         download Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i ...
 
0039/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0038/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill Foirne de Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0037/2019
Íocaíocht an liúntais Riachtanais Speisialta Oideachais le sealbhóirí reatha a thosaíonn ar Phostroinnt Athrú ar choinníollacha - Leasú ar Chiorclán 0135/2006
Iarbhunoideachas

         download Íocaíocht an liúntais Riachtanais Speisialta Oidea...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0036/2019
Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe sa phróiseas dídine don bhliain acadúil 2019/20
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardt...
 
0035/2019
Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta – Fostaíocht ar Shos Gairme
CRS

         download Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Ria...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0034/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do Bhunscoileanna Aitheanta in 2019
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do B...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0033/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le hag...
 
taifid: 1 to 20 of 355
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach