Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0030/2018
Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
 
0029/2018
Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoi...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0028/2018
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0027/2018
Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil o...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0026/2018
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntoírí Riachtanais Speisialta Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018
CRS

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntoírí Riachtanai...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0025/2018
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruith...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0024/2018
Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistiméireachta sa Bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistimé...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0022/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile (Aibreán 2018 Go Deireadh Na Scoilbhliana 2018/2019)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0021/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunscoileanna Agus Do Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile
Bunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0020/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail I dTaca Le Baill Foirne Áirithe (Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) Atá Fostaithe Ag BOOnna Le hÉifeacht Ón 01 Aibreán 2018
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail I dTaca Le Baill Foir...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0018/2018
Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítear Sábháilteacht Tine, i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítea...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2018

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
 
0017/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018–2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Cléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978 mar aon le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe i bpoist le faomhadh na Roinne...
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0016/2018
Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Scoile (FMS) i mbunscoileanna. Leasuithe ar riachtanais Imlitir 0039/2016
Bunoideachas

         download Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Sc...
 
0014/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le gach ball Foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag BOOanna - Rogha dul ar ais chuig Uaireanta Oibre Réamh-Chomhaontú Bhóthar Haddington (CBH)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0013/2018
Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara leibhéal áirithe i gcomhthéacs Airteagail 44.2.4 de Bhunreacht na hÉireann agus Ailt 30 den Acht Oideachtais 1998
Iarbhunoideachas

         download Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara le...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0012/2018
Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinteoirí cláraith sna Bunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinte...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0011/2018
Scéim Deontais Le hAghaidh Trealaimh Tfc – An Scoilbhliain 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais Le hAghaidh Trealaimh Tfc – An Scoi...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
0010/2018 - Aguisín A
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín B
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 329
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last