Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0082/2020
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chistiúcháin do Bhaill Foirne Tacaíochta Scoile le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chistiúcháin do Bh...
 
0081/2020
Nósanna imeachta athbhreithnithe chun postanna rúnaí grád iii a uasghrádú i scoileanna do phostanna grade iv
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Nósanna imeachta athbhreithnithe chun postanna rú...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0080/2020
Íocaíocht Liúntas Uirlisí le Ceardaithe - 2020
BOO

         download Íocaíocht Liúntas Uirlisí le Ceardaithe - 2020
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0079/2020
Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna BOOC & BOOD
BOO

         download Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oidea...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0078/2020
Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2021/22
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúin...
 
0077/2020
Scéim Deontais le hAghaidh Infreastruchtúr TFC - Scoilbhliain 2020/2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais le hAghaidh Infreastruchtúr TFC - S...
 

Le hÉifeacht ó: 25/11/2020

Údar: Beartas TFC

 
 
 
0076/2020
Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2020/21
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata...
 
0075/2020
Sealadacha na nGrád Ríofa don Ardteistiméireacht Fheidhmeach Bliain 1 2020
Iarbhunoideachas

         download Sealadacha na nGrád Ríofa don Ardteistiméireacht F...
 

Údar: Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa (OFGR)

 
 
 
0074/2020
Socruithe le go mbeidh bearta teagmhais oiriúnacha i bhfeidhm ag scoileanna lena chinntiú go mbeidh scoileanna ullamh chun leanúint orthu ag tacú leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim sa chás go ndúnfar scoileanna go páirteach nó go hiomlán mar thoradh ar chomhairle Sláinte Poiblí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe le go mbeidh bearta teagmhais oiriúnacha...
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0073/2020
Treoir athbhreithnithe do Chigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)
Iarbhunoideachas

         download Treoir athbhreithnithe do Chigireacht um Chosaint ...
 

Le hÉifeacht ó: 03/11/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0072/2020
Treoir athbhreithnithe do Chigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)
Bunoideachas

         download Treoir athbhreithnithe do Chigireacht um Chosaint ...
 

Le hÉifeacht ó: 03/11/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0070/2020
Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam agus measúnacht sa tSraith Shinsearach ag tagairt go háirithe do na blianta scoile 2020/21 agus 2021/22 agus cur siar chur i bhfeidhm sonraíochtaí athbhreithnithe
Iarbhunoideachas

         download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam agus measú...
 
0069/2020
Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-Achomharc faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998 le hÉifeacht ón 12 Samhain ar aghaidh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-A...
 

Le hÉifeacht ó: 12/11/2020

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0068/2020
Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig Iarratais Ar Líne agus Mionleasuithe ar an Scéim
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig...
 

Le hÉifeacht ó: 05/10/2020

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
0067/2020
Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnac...
 
0066/2020
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2020 agus an tAcht um Pá agus Pinsin na Seirbhíse Poiblí 2017 – Cur i bhfeidhm rátaí tuarastail athbhreithnithe le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 

Le hÉifeacht ó: 17/09/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0065/2020
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2020
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0064/2020
Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020 d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe I Scoileanna Náisiúnta faoi scéim 1978/79 agus d’oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Dei...
 
0063/2020
Athbhreithniú ar Thuarastail i dtaca le gach ball foirne seachas múinteoirí agus SNAnna fostaithe ag boird oideachais agus oiliúna (boonna) le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i dtaca le gach ball ...
 
0062/2020
Athbhreithniú Tuarastal na foirne uile a íoctar go díreach ag scoil aitheanta nó bord oideachais agus oiliúna le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Tuarastal na foirne uile a íoctar go...
 
 
taifid: 1 to 20 of 413
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach