Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0005/2018
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Oideachais Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2018/2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Spei...
 
0004/2018
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2018/2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0002/2018
Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgea...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0001/2018
Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0084/2017
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-20...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0083/2017
Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1 Eanáir 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1...
 

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
0081/2017
Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bh...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0080/2017
Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
Iarbhunoideachas

         download Corpoideachas sa tSraith Shinsearach
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0079/2017
Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á maoiniú ag deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus méaduithe gaolmhara i maoiniú Deontais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0078/2017
Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha
Bunoideachas

         download Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighli...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0077/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0076/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna le Héifeacht ón Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Se...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0075/2017
Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoileanna Pobail agus Cuimistheacha le hÉifeacht ó 1 Eanáir 2018
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoilean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0074/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018 D'Oifigigh Chléireahais agus Feighlithe atá Fostaithe i Scoileanna Náisiúnta Faoin Scéim 1978/79 agus D’Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-bhunscoileanna Faoin Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Ean...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0073/2017
Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAanna) le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018
CRS

         download Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0072/2017
Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31...
 
0068/2017
Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuinteoiri sealadacha (lena n-airitear muinteoiri ionaid) agus do mhuinteoiri pairtaimseartha ar an bPaineal Forliontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2018/19
Bunoideachas

         download Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuin...
 
0067/2017
Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0066/2017
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2017

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0063/2017
Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 14/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
taifid: 1 to 20 of 303
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last