Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0063/2017
Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 14/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0062/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chúntóirí Riachtanais Speisialta I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Chú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0061/2017
Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhúinteoirí Cláraithe I bBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Neamhláithreachta I nDiaidh Ionsaithe Do Mhú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0060/2017
Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgid (ASTA) ag an mBunleibhéal
Bunoideachas

         download Cur i bhfeidhm agus oibríocht an Aonaid um Sheirbh...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
0059/2017
An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméireacht, 2018/19
Iarbhunoideachas

         download An Pholaitíocht agus an tSochaí don Ardteistiméire...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0057/2017
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0056/2017
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2017/2018
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2017/2018
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0055/2017
Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2017/2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ard...
 

Le hÉifeacht ó: 18/08/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
0047/2017
Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha agus Scar-rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdúin)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Mhaoirseachta agus Ionadaíochta: Glac-rogha ...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0042/2017
Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) a Earcú – Socrúcháin maidir le Sannadh Forlíontach don scoilbhliain 2017/18
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) a Earcú –...
 
0041/2017
An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rogha agus Glac-Rogha (Comhaontú Bhóthar Lansdún)
Iarbhunoideachas

         download An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta – Scar-Rog...
 
0040/2017
Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Rátaí Athbhreithnithe Taistil agus Cothabhála
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0038/2017
Eolas i dtaca le Tástáil Chaighdeánaithe agus Cúrsaí Eile An Bhliain Acadúil 2016/17 agus Blianta a Leanann
Bunoideachas

         download Eolas i dtaca le Tástáil Chaighdeánaithe agus Cúrs...
 

Le hÉifeacht ó: 22/05/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0035/2017
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní gréasán-bhunaithe) atá faofa i gcomhair úsáide do threoir agus/nó tacaíocht foghlama in iarbhunscoileanna ó Bhealtaine 2017 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas

         download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
0034/2017
PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Iarbhunoideachas

         download PolasaI don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim A...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0033/2017
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta do Bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta i Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta An Chéim Fheidhmithe Tosaigh (Aibreán 2017 go Meitheamh 2018)
Bunoideachas

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 Scéim ...
 

Le hÉifeacht ó: 20/04/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0032/2017
Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas éidí scoile agus costais eile a laghdú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bearta atá le glacadh ag scoileanna d’fhonn costas...
 

Le hÉifeacht ó: 18/04/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0029/2017
Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agus Deontas Riaracháin)
Iarbhunoideachas

         download Acmhainní don tSraith Sóisearach (Am Gairmiúil agu...
 
0021/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Bunoideachas)
Bunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0020/2017
Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht I Bhfeidhm Ón 1ú Aibreán 2017 (Iarbhunoideachas)
Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Do Mhúinteoirí Le Teacht ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2017

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 285
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last