Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0046/2020
Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 don fhilleadh iomlán ar scoil
Iarbhunoideachas

         download Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 don fhilleadh iom...
 

Le hÉifeacht ó: 28/07/2020

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0045/2020
Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 chun filleadh go hiomlán ar an scoil
Bunoideachas

         download Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 chun filleadh go ...
 

Le hÉifeacht ó: 28/07/2020

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0043/2020
Scéim um shaoire neamhláithreachta tar éis ionsaithe le haghaidh baill foirne, seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta, in áiteanna oibre de chuid bord oideachais agus oiliúna
BOO

         download Scéim um shaoire neamhláithreachta tar éis ionsait...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0042/2020
Srianta maidir le Socruithe do Chigireachtaí ar Shuíomhanna Foghlaim agus Cúram na Luathóige (FCL) don Bhliain Acadúil 2020/2021
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Srianta maidir le Socruithe do Chigireachtaí ar Sh...
 

Le hÉifeacht ó: 26/06/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0041/2020
Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóireacht scoile don scoilbhliain 2020/2021
Iarbhunoideachas

         download Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóire...
 

Le hÉifeacht ó: 17/06/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
0040/2020
Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóireacht scoile don scoilbhliain 2020/2021
Bunoideachas

         download Socruithe maidir le cigireacht agus féinmheastóire...
 
0039/2020
Cúntóirí Grád Ríofa 2020
Iarbhunoideachas

         download Cúntóirí Grád Ríofa 2020
 

Le hÉifeacht ó: 05/06/2020

Údar: Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa (OFGR)

 
 
 
0038/2020
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Caipitíochta do Bhunscoileanna aitheanta in 2020
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Caipitíochta do Bh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2020

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0036/2020
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS) - Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh do scoilbhliain 2020/2021
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS) - ...
 
0035/2020
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2022
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisea...
 
0030/2020
Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta don Scoilbhliain 2020/21 do Ranganna Príomhshrutha i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna
BOO

         download Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta don Sc...
 
0029/2020
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an Uathachais)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghai...
 
0028/2020
COVID-19: Socruithe sealadacha imlonnaithe do bhaill foirne áirithe
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID-19: Socruithe sealadacha imlonnaithe do bhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0027/2020
COVID-19: Socruithe oibre sealadacha do roinnt ball foirne san earnáil oideachais agus oiliúna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download COVID-19: Socruithe oibre sealadacha do roinnt bal...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0026/2020
COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe Socruithe do gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe S...
 

Le hÉifeacht ó: 27/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0025/2020
COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna (ETB)
BOO

         download COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socr...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0024/2020
Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mh...
 

Le hÉifeacht ó: 27/03/2020

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0023/2020
COVID-19 (Coróinvíreas): Tá feidhm ag na socruithe seo a leanas maidir le híocaíochtaí foghlaimeora i mBoird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download COVID-19 (Coróinvíreas): Tá feidhm ag na socruithe...
 

Le hÉifeacht ó: 10/03/2020

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
 
Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 396
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach