Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0050/2019
Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a n-íocann scoil aitheanta nó Bord Oideachais agus Oiliúna go díreach leo, ar tuarastail iad a mbeidh éifeacht leo ón 1 Meán Fómhair 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0049/2019
Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag BOO Le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Se...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0048/2019
Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foirne Cothabhála I pBobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le hÉifeacht ó 1 Meán Fómhair 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0047/2019
Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019 I Gcás Oifigigh Chléireachais agus Airígh atá Fostaithe I Scoileanna Náisiúnta Faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0040/2019
Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i dtaobh conas a dhéanfar sonraí pearsanta mac léinn iar-bhunscoile ar an mBunachar Sonraí Ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD) a thaifeadadh, a phróiseáil agus a chomhroinnt
Iarbhunoideachas

         download Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i ...
 
0039/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0038/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill Foirne de Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0036/2019
Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe sa phróiseas dídine don bhliain acadúil 2019/20
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardt...
 
0035/2019
Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta – Fostaíocht ar Shos Gairme
CRS

         download Athruithe ar an Scéim Sosa Gairme do Chúntóirí Ria...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0034/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do Bhunscoileanna Aitheanta in 2019
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do B...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0033/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le hag...
 
0032/2019
Ceapachán Leas-Phríomhoide Riaracháin agus Socruithe Foirne i Scoileanna Speisialta don scoilbhliain 2019/2020
Bunoideachas

         download Ceapachán Leas-Phríomhoide Riaracháin agus Socruit...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0031/2019
Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta Sa Churaclam
Iarbhunoideachas

         download Éagsúlú Soláthair Teangacha Iasachta Sa Churaclam
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0030/2019
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2019/20
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socrui...
 
0029/2019
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2021
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 04/04/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2021

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0028/2019
Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna (2019)
BOO

         download Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oidea...
 

Le hÉifeacht ó: 04/04/2019

Le hÉifeacht go: 25/05/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0027/2019
Scéim Ilbhliantúil na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2020 ar aghaidh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Ilbhliantúil na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2...
 

Le hÉifeacht ó: 30/03/2019

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
0026/2019
Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus Nithe Eile don Bhliain Acadúil 2018/19 agus Blianta ina dhiaidh sin
Bunoideachas

         download Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus N...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0020/2019 Aguisin A
Ciorclán 0020/2019 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0020/2019 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 348
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach