Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0035/2020
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2022
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na Sraithe Sóisea...
 
0030/2020
Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta don Scoilbhliain 2020/21 do Ranganna Príomhshrutha i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna
BOO

         download Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta don Sc...
 
0029/2020
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an Uathachais)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghai...
 
0028/2020
COVID-19: Socruithe sealadacha imlonnaithe do bhaill foirne áirithe
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID-19: Socruithe sealadacha imlonnaithe do bhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0027/2020
COVID-19: Socruithe oibre sealadacha do roinnt ball foirne san earnáil oideachais agus oiliúna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download COVID-19: Socruithe oibre sealadacha do roinnt bal...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0026/2020
COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe Socruithe do gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe S...
 

Le hÉifeacht ó: 27/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0025/2020
COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna (ETB)
BOO

         download COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socr...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0024/2020
Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mh...
 

Le hÉifeacht ó: 27/03/2020

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0023/2020
COVID-19 (Coróinvíreas): Tá feidhm ag na socruithe seo a leanas maidir le híocaíochtaí foghlaimeora i mBoird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download COVID-19 (Coróinvíreas): Tá feidhm ag na socruithe...
 

Le hÉifeacht ó: 10/03/2020

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
 
Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2020 Aguisin A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2020
Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2020

Le hÉifeacht go: 31/08/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin H
Ciorclán 0018/2020 Aguisin H
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin H
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin G
Ciorclán 0018/2020 Aguisin G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(g)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(g)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(g)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(f)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(f)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(f)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(e)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(e)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(e)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(d)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(d)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(d)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(c)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(b)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0018/2020 Aguisin F(a)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 393
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach