Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua


Nótaí Faisnéise

Féach Nótaí Faisnéise anseo.

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0038/2021
Scéim Deontais um Theagasc Baile 2021/2022 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2021/2022 - Comhp...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0037/2021
Athbhreithniú ar Thuarastail Múinteoirí Nua Iontrálaí 2011 le héifeacht ón 1 Márta 2021 - Léimeanna Breise Breisíochta a chur i bhfeidhm
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Múinteoirí Nua Iontrá...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0036/2021
Cur i bhFeidhm Athbhunú Pá BAÉLP (Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail) an 1ú Iúil 2021 maidir le gráid áirithe seachas Múinteoirí agus SNAnna (Cúntóirí Riachtanais Speisialta) arna bhfostú ag BOOnna ag a bhfuil tuarastail idir €70,000 agus €150,000.
BOO

         download Cur i bhFeidhm Athbhunú Pá BAÉLP (Bearta Airgeadai...
 
0035/2021
Scéim Saoire Tuismitheora do Chúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe i mBunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Tuismitheora do Chúntóirí Riachtanais...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0034/2021
Nuashonrú ar na Critéir Iontrála do Bhealach Iontrála na Gaeltachta sa Bhaitsiléir Oideachais Bunscoile (trí mhean an Bhéarla)
Iarbhunoideachas

         download Nuashonrú ar na Critéir Iontrála do Bhealach Iontr...
 

Le hÉifeacht ó: 17/06/2021

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0033/2021
Socruithe maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta le hIar-Bhunscoileanna agus le hIonaid Oideachais don Scoilbhliain 2021/2021
Iarbhunoideachas

         download Socruithe maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta...
 

Le hÉifeacht ó: 17/06/2021

Údar: An Chigireacht

 
 
0032/2021
Socruithe Maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta le Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta Scoilbhliain 2021/2022
Bunoideachas

         download Socruithe Maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta...
 

Le hÉifeacht ó: 17/06/2021

Údar: An Chigireacht

 
 
0031/2021
An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do bhaill foirne seachas Múinteoirí agus CRSanna atá fostaithe ag BOOanna
BOO

         download An Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do bhaill fo...
 

Le hÉifeacht ó: 25/05/2021

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0030/2021
Scéim Saoire Tuismitheora do Mhúinteoirí Cláraithe atá
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Tuismitheora do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 24/05/2021

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0029/2021
Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta ar Ranganna Príomhshrutha i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna don Scoilbhliain 2021/22
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta ar Ran...
 
0026/2021
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2021/2022
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socrui...
 

Le hÉifeacht ó: 28/04/2021

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0025/2021
Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2021/2022
Bunoideachas

         download Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2021/2022
 

Le hÉifeacht ó: 05/05/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0024/2021
Meicníocht Athbhreithnithe Íocaíochta le haghaidh coimhdeachtaí Bus Íoctha in aghaidh na huaire le héifeacht ó thosach na Bliana Acadúla 2021/2022 Scor de “Pá Saoire Rollaithe”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Meicníocht Athbhreithnithe Íocaíochta le haghaidh ...
 

Le hÉifeacht ó: 26/04/2021

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0023/2021
Leithdháileadh Príomhphost Cúnta 2021/2022
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Príomhphost Cúnta 2021/2022
 

Le hÉifeacht ó: 05/05/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0022/2021
Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas daoine atá fostaithe mar Mhúinteoirí agus mar Chúntóirí Riachtanais Speisialta I Mboird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Sosanna Beathu cíche don fhoireann uile seachas da...
 

Le hÉifeacht ó: 16/04/2021

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0021/2021
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2021

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0020/2021
Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghlama agus Luathchúraim (Lfc) Aibreán - Meitheamh 2021
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Socruithe do Chigireachtaí Suíomhanna Luathfhoghla...
 
0019/2021
Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2021/22
Bunoideachas

         download Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don sco...
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0019/2021 Aguisin A
Ciorclán 0019/2021 Aguisin A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin A
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0019/2021 Aguisin B
Ciorclán 0019/2021 Aguisin B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0019/2021 Aguisin B
 

Le hÉifeacht ó: 24/03/2021

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 426
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach