Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0047/2018
Socruithe do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) (2018)
BOO

         download Socruithe do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideacha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0045/2018
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0044/2018
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2018/2019
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2018
Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Iarbhunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais d’iarbhunscoileanna maidir...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0042/2018
Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir le cláir agus/nó áisitheoirí seachtracha a úsáid chun folláine a chur chun cinn de réir Ráiteas Polasaí Folláine agus Creatlach Chleachtais na Roinne Oideachais agus Scileanna
Bunoideachas

         download Treoir dhea-chleachtais do bhunscoileanna maidir l...
 

Le hÉifeacht ó: 30/07/2018

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
0040/2018
Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2018

Le hÉifeacht go: 31/08/2019

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0039/2018
Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Churaclam Matamaitice na Bunscoile agus Fógra maidir le Dúnadh Scoile Breise 2018/19
Bunoideachas

         download Eolas nua ar Churaclam Teanga na Bunscoile, ar Chu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0038/2018
Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear Múinteoirí, Daltaí Agus Tuismitheoirí Maidir Le hÚsáid Guthán Cliste Agus Gléasanna Táibléid I Scoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhairliúchán Le Pobal Na Scoile Lena N-Áirítear ...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
0037/2018
Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béarla
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá leagtha síos don tSraith Shóisearach Béa...
 

Le hÉifeacht ó: 18/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0036/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 

Le hÉifeacht ó: 17/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0035/2018
Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)
Iarbhunoideachas

         download Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach...
 

Le hÉifeacht ó: 17/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0034/2018
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannacháin Bhreise don scoilbhliain 2018/2019
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0033/2018
Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leasaithe don uasdhátú ar reachtaíocht
Iarbhunoideachas

         download Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leas...
 
0032/2018
Eolas maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhair Eile Bliain Acadúil 2017/18 agus na blianta ina dhiaidh sin
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0031/2018
Socruithe le haghaidh Baill Foirne a Thoghadh go Boird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Socruithe le haghaidh Baill Foirne a Thoghadh go B...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0030/2018
Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
 
0029/2018
Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoi...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0028/2018
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0027/2018
Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil o...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 314
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last