Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0053/2014
Forfheidhmiú Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Scála Tuarastail Incrimintigh Mhéadaithe, Rátaí Páirtaimseartha agus Rátaí Liúntais d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Eanáir 2011 agus Rátaí Liúntais méadaithe d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Feabhra 2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse ...
 

Le hÉifeacht ó: 11/07/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0052/2014
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 
0049/2014
Socrúcháin do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideachais agus Oiliúna (2014)
BOO

         download Socrúcháin do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideach...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0044/2014
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2014/15
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0039/2014
An Scéim Mharcála Leasaithe I gCás Príomhoide Ionaid, Príomhoide Cúnta agus Oide um Dhualgais Speisialta A Cheapadh i mBubscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download An Scéim Mharcála Leasaithe I gCás Príomhoide Iona...
 
0037/2014
Síneadh leis an ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliúntais maidir le hOifigigh Chléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh leis an ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoi...
 
0036/2014
Síneadh le ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliúntais maidir le Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Síneadh le ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliún...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2014

Le hÉifeacht go: 30/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0035/2014
Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúntais i ndáil le Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúnt...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2014

Le hÉifeacht go: 30/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0033/2014
Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair Aoisliúntais i ndáil le gach comhalta foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá ina gcomhaltaí de scéim pinsin seirbhíse poiblí
BOO

         download Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair ...
 
0024/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0022/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 13/03/2014

Le hÉifeacht go: 01/07/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0020/2014
Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí Bliain acadúil 2014/15
Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Sco...
 
0019/2014
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 07/03/2014

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2014
Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0017/2014
Fógra um Phróiseáil Chóir le míniú conas a dhéanfar sonraí pearsanta dhaltaí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta a thaifeadadh ar an mBunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (POD) atá molta agus conas a dhéanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna na sonraí seo a phróiseáil, i gcomhlíonadh an Achta um Chosaint Sonraí 1988 agus an Achta um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003
Bunoideachas

         download Fógra um Phróiseáil Chóir le míniú conas a dhéanfa...
 

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0016/2014
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2014/15, 2015/16 agus 2016/17
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 
0007/2014
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2014/2015
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 
0007/2014 Augisín A
Táblaí sceidil do Sholáthar Foirne ag an mBunleibhéal don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Táblaí sceidil do Sholáthar Foirne ag an mBunleibh...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín B
Tairseacha rollaithe do Phríomhoide Riaracháin agus Phríomhoide Tánaisteach Riaracháin
Bunoideachas

         download Tairseacha rollaithe do Phríomhoide Riaracháin agu...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín C
Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a léiríonn na sonraí leithdháilte seo a leanas don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a lé...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 161 to 180 of 340
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach