Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0023/2013
Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0018/2013
Teidliochtaí Saoire Uchtála do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidliochtaí Saoire Uchtála do Mhúinteoirí Clárait...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0016/2013
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí Do 2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí Do 2012
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0013/2013
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 

Le hÉifeacht ó: 15/02/2013

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0013/2013 CCeanna
Ciorclán 0013/2013 - Ceisteanna a Chuirtear go Minic
Bunoideachas

         download Ciorclán 0013/2013 - Ceisteanna a Chuirtear go Min...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín A
Seideal Rollaithe Daltaí don Scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Seideal Rollaithe Daltaí don Scoilbhliain 2013/201...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín B
Rolluithe a theastaíonn do stádas Príomhoide Riaracháin agus do stádas Leas-Phríomhoide Riaracháin
Bunoideachas

         download Rolluithe a theastaíonn do stádas Príomhoide Riara...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín C
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín D
Post Roinnte GAM/EAL don scoilbhliain 2013/14
Bunoideachas

         download Post Roinnte GAM/EAL don scoilbhliain 2013/14
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín E
Foirm Iarratais do MhúinteoiríBuana agus CID ar rochtain ar an bPríomhphainéal Ath-Imlonnaithe
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais do MhúinteoiríBuana agus CID ar ro...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín F
Iarratas chuig an mBord Achomhairc um Sholáthar Foirne
Bunoideachas

         download Iarratas chuig an mBord Achomhairc um Sholáthar Fo...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0009/2013
Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais Do Mhúinteoirí Cláraithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais Do Mhúinteoir...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0006/2013
Scéim Teagasc Baile 2013/14 – Comhpháirt an Oideachais Speisialta

         download Scéim Teagasc Baile 2013/14 – Comhpháirt an Oideac...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0005/2013
Deontais Caipitíochta 2012/2013
Bunoideachas

         download Deontais Caipitíochta 2012/2013
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0003/2013
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2013/2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0002/2013
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0001/2013
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2013/2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0042/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnithe Do Rúnaithe Agus Feighlithe I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnit...
 
0040/2012
Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0039/2012
Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - Bunscoilleanna
Bunoideachas

         download Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 161 to 180 of 294
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach