Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0068/2014
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Le hÉifeacht go: 31/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0067/2014
Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimseartha i scoileanna BOO/Gairmscoileanna/Coláistí Pobail sa Scoilbhliain 2013/2014
BOO

         download Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimsear...
 
0065/2014
Scéim Saoire Breoiteachta d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Breoiteachta d’Oifigigh Chléireachais...
 
0063/2014
Scéim Saoire Breoiteachta Deimhnithe don fhoireann uile ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna).
BOO

         download Scéim Saoire Breoiteachta Deimhnithe don fhoireann...
 
0060/2014
Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 21/07/2014

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0059/2014
Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 21/07/2014

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0053/2014
Forfheidhmiú Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Scála Tuarastail Incrimintigh Mhéadaithe, Rátaí Páirtaimseartha agus Rátaí Liúntais d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Eanáir 2011 agus Rátaí Liúntais méadaithe d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Feabhra 2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Forfheidhmiú Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse ...
 

Le hÉifeacht ó: 11/07/2014

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0052/2014
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011
Bunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – ...
 
0049/2014
Socrúcháin do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideachais agus Oiliúna (2014)
BOO

         download Socrúcháin do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideach...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0044/2014
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2014/15
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0039/2014
An Scéim Mharcála Leasaithe I gCás Príomhoide Ionaid, Príomhoide Cúnta agus Oide um Dhualgais Speisialta A Cheapadh i mBubscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download An Scéim Mharcála Leasaithe I gCás Príomhoide Iona...
 
0037/2014
Síneadh leis an ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliúntais maidir le hOifigigh Chléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh leis an ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoi...
 
0036/2014
Síneadh le ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliúntais maidir le Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Síneadh le ‘Tréimhse Chairde’ do Shochair Aoisliún...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2014

Le hÉifeacht go: 30/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0035/2014
Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúntais i ndáil le Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúnt...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2014

Le hÉifeacht go: 30/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0033/2014
Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair Aoisliúntais i ndáil le gach comhalta foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá ina gcomhaltaí de scéim pinsin seirbhíse poiblí
BOO

         download Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair ...
 
0024/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0022/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 13/03/2014

Le hÉifeacht go: 01/07/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0020/2014
Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí Bliain acadúil 2014/15
Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Sco...
 
0019/2014
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 07/03/2014

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2014
Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
taifid: 141 to 160 of 325
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach