Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0005/2015 (Aguisin A)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin A)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin A)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin B)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin B)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin B)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin C)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin C)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin C)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin D)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin D)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin D)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin E)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin E)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin E)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin F)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin F)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin F)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0003/2015
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2015

Le hÉifeacht go: 31/12/2015

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0002/2015
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh rthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2015/2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0001/2015
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2015/2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2015

Le hÉifeacht go: 31/12/2015

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0072/2014
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2015/16
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúin...
 
0072/2014 - CC
Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0072/2014
Bunoideachas

         download Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0072/2014
 
0071/2014
Nósanna Imeachta Athbhreithnithe maidir le Múinteoirí agus Príomhoidí a chur ar Fionraí agus a Bhriseadh as a bPost
BOO

         download Nósanna Imeachta Athbhreithnithe maidir le Múinteo...
 
0070/2014
Treoir d'iar-bhunscoileanna maidir le soláthar teagasc acmhainne agus tacaíocht foghlama
Iarbhunoideachas

         download Treoir d'iar-bhunscoileanna maidir le soláthar tea...
 
0069/2014
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2014/2015
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2014/2015
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Le hÉifeacht go: 31/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0068/2014
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Le hÉifeacht go: 31/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0067/2014
Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimseartha i scoileanna BOO/Gairmscoileanna/Coláistí Pobail sa Scoilbhliain 2013/2014
BOO

         download Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimsear...
 
0065/2014
Scéim Saoire Breoiteachta d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Breoiteachta d’Oifigigh Chléireachais...
 
0063/2014
Scéim Saoire Breoiteachta Deimhnithe don fhoireann uile ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna).
BOO

         download Scéim Saoire Breoiteachta Deimhnithe don fhoireann...
 
0060/2014
Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 21/07/2014

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
taifid: 141 to 160 of 341
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach