Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0011/2015
Fógra d’Fhostóirí maidir le Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhaineann le Sochair Aoisliúntais gach ball foirne, seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna, ar baill iad de scéim phinsean seirbhís phoiblí
BOO

         download Fógra d’Fhostóirí maidir le Síneadh Breise ar an ‘...
 
0010/2015
Fógra d’Fhostóirí maidir le Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhaineann le Sochair Aoisliúntais gach ball foirne, ar baill de scéim phinsean seirbhís phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Fógra d’Fhostóirí maidir le Síneadh Breise ar an ‘...
 

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0008/2015
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2014
 

Le hÉifeacht ó: 04/02/2015

Le hÉifeacht go: 04/02/2016

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0005/2015 (Aguisin A)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin A)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin A)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin B)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin B)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin B)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin C)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin C)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin C)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin D)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin D)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin D)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin E)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin E)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin E)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2015 (Aguisin F)
Ciorclán 0005/2015 (Aguisin F)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0005/2015 (Aguisin F)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0003/2015
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2015

Le hÉifeacht go: 31/12/2015

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0002/2015
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh rthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2015/2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0001/2015
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2015/2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2015

Le hÉifeacht go: 31/12/2015

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0072/2014
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2015/16
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúin...
 
0072/2014 - CC
Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0072/2014
Bunoideachas

         download Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0072/2014
 
0071/2014
Nósanna Imeachta Athbhreithnithe maidir le Múinteoirí agus Príomhoidí a chur ar Fionraí agus a Bhriseadh as a bPost
BOO

         download Nósanna Imeachta Athbhreithnithe maidir le Múinteo...
 
0070/2014
Treoir d'iar-bhunscoileanna maidir le soláthar teagasc acmhainne agus tacaíocht foghlama
Iarbhunoideachas

         download Treoir d'iar-bhunscoileanna maidir le soláthar tea...
 
0069/2014
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2014/2015
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2014/2015
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Le hÉifeacht go: 31/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0068/2014
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile an FSS 2014
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2014

Le hÉifeacht go: 31/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0067/2014
Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimseartha i scoileanna BOO/Gairmscoileanna/Coláistí Pobail sa Scoilbhliain 2013/2014
BOO

         download Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimsear...
 
taifid: 121 to 140 of 323
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach