Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0003/2016
Meánscoileanna deonacha - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Meánscoileanna deonacha - leithdháileadh ceadaithe...
 
0002/2016
Bhoird oideachais agus oiliúna - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Bhoird oideachais agus oiliúna - leithdháileadh ce...
 
0001/2016
Scoileanna pobail & cuimsitheacha - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna pobail & cuimsitheacha - leithdháileadh...
 
0075/2015
Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbunscoileanna Agus In Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Phostroinnte Do Mhúinteoirí Cláraithe I Mbun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0058/2015
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0055/2015
Scéím na nDeontas Caipitil d’Oibreacha ar Scála Beag 2016 / 2017
BOO

         download Scéím na nDeontas Caipitil d’Oibreacha ar Scála Be...
 

Le hÉifeacht ó: 27/10/2015

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0054/2015
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0053/2015
Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0048/2015
Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas iarrtha tearmainn maidir le bliain acadúil 2015/16
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte athbhreithnithe ar rochtain PLC do ran...
 
0044/2015
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2015/2016
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0043/2015
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2015/16
 

Le hÉifeacht ó: 20/08/2015

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0041/2015
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2015/16
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 

Le hÉifeacht ó: 12/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0038/2015
Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Teagasc Baile 2015 /2016 – Comhpháirt an Oid...
 

Le hÉifeacht ó: 24/06/2015

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0034/2015
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní Gréasánbhunaithe) arna bhformheas lena n-úsáid le haghaidh treorach agus/nó tacaíocht foghlama in iar-bhunscoileanna ó mhí na Bealtaine 2015 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas

         download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
0026/2015
Réamhullmhúchán ar thosach riachtanas reachtúil maidir le grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána faoin Acht um an Bhiúró Naisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 (Leanaí agus Daoine Soghonta)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Réamhullmhúchán ar thosach riachtanas reachtúil ma...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0018/2015
An Cód Cleachtais um Rialachas na mBord Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download An Cód Cleachtais um Rialachas na mBord Oideachais...
 

Le hÉifeacht ó: 18/03/2015

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0017/2015
Scéim Um Mhalartú Múinteora Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Scéim Um Mhalartú Múinteora Do Mhúinteoirí Clárait...
 
0014/2015
Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhaineann le Sochair Aoisliúntais i leith Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhainean...
 
0013/2015
Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhaineann le Sochair Aoisliúntais i leith Cúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Síneadh Breise ar an ‘Tréimhse Chairde’ a bhainean...
 
taifid: 101 to 120 of 323
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach