Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0053/2016
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
 

Le hÉifeacht ó: 15/08/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0036/2016
Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2016/2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ard...
 
0035/2016
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0034/2016
Eolas Maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhair Eile - Bliain Acadúil 2015/16 agus Blianta ina Dhiaidh Sin
Bunoideachas

         download Eolas Maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhai...
 

Le hÉifeacht ó: 20/05/2016

Le hÉifeacht go: 30/06/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0029/2016
Deontais a riarann Rannán Airgeadas na Scoileanna ar Mheánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Deontais a riarann Rannán Airgeadas na Scoileanna ...
 
0028/2016
Deontais Chaipitíochta agus Deontais le hAghaidh Seirbhísí Comhdeacha
Bunoideachas

         download Deontais Chaipitíochta agus Deontais le hAghaidh S...
 
0025/2016
Nósanna Imeachta maidir le hArdú Céime agus Achomharc ar cheapachán Príomhoide Cúnta, Múinteoir Dualgas Speisialta agus Comhordaitheoir Clár
Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta maidir le hArdú Céime agus Achomh...
 
0024/2016
Socruithe do Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith do na scoilbhlianta 2015/16 agus 2016/2017
Iarbhunoideachas

         download Socruithe do Chur i bhFeidhm an Chreata don tSrait...
 
0023/2016
Ní mór do scoileanna sonraí riachtanacha na ndaltaí a chur ar ais chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna ó 2016/17 ar aghaidh chun críocha anailíse agus tuairiscithe i réimsí uilechuimsitheacht shóisialta agus lánpháirtithe.
Iarbhunoideachas

         download Ní mór do scoileanna sonraí riachtanacha na ndalta...
 
0015/2016
Sinsearacht Múinteoirí
Bunoideachas

         download Sinsearacht Múinteoirí
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0012/2016
Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0008/2016
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2016

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0007/2016
Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don sco...
 
 
0007/2016 - Aguisín A
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín B
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín C
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín C
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín D
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín D
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín E
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín E
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín F
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín F
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín F
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín G
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 81 to 100 of 323
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach