Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0015/2017
Socruithe do Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith do na scoilbhlianta 2017/18 agus 2018/19
Iarbhunoideachas

         download Socruithe do Chur i bhFeidhm an Chreata don tSrait...
 
0012/2017
Bhoird Oideachais Agus Oiliúna Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2017/18
Iarbhunoideachas

         download Bhoird Oideachais Agus Oiliúna Leithdháileadh Cead...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 31/08/2018

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0011/2017
Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2017/18
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha Leithdháileadh C...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 31/08/2018

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0010/2017
Meánscoileanna Deonacha Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2017/18
Iarbhunoideachas

         download Meánscoileanna Deonacha Leithdháileadh Ceadaithe D...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 31/08/2018

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0009/2017
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 
0005/2017
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
 

Le hÉifeacht ó: 31/01/2017

Le hÉifeacht go: 31/03/2017

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0003/2017
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Spei...
 
0002/2017
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0001/2017
Scéim Deontas d'Infreastruchtúr TFC – Scoilbhliain 2016-2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontas d'Infreastruchtúr TFC – Scoilbhliain...
 
0073/2016
Socruithe do Thoghchán Foirne chuig na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) (2016)
BOO

         download Socruithe do Thoghchán Foirne chuig na Boird Oidea...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0057/2016
Scéim Saoire Atharthachta Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Agus I Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Atharthachta Do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Le hÉifeacht go: 27/06/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0054/2016
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2016/2017
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2016/2017
 

Le hÉifeacht ó: 15/08/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0053/2016
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
 

Le hÉifeacht ó: 15/08/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0040/2016
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I ...
 

Le hÉifeacht ó: 14/07/2016

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
0039/2016
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta
Bunoideachas

         download Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I ...
 

Le hÉifeacht ó: 14/07/2016

Le hÉifeacht go: 01/09/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
0036/2016
Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2016/2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ard...
 
0035/2016
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0034/2016
Eolas Maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhair Eile - Bliain Acadúil 2015/16 agus Blianta ina Dhiaidh Sin
Bunoideachas

         download Eolas Maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhai...
 

Le hÉifeacht ó: 20/05/2016

Le hÉifeacht go: 30/06/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0029/2016
Deontais a riarann Rannán Airgeadas na Scoileanna ar Mheánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Deontais a riarann Rannán Airgeadas na Scoileanna ...
 
taifid: 81 to 100 of 338
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach