Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0001/2018
Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0077/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a...
 
0076/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna le Héifeacht ón Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Se...
 
0068/2017
Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuinteoiri sealadacha (lena n-airitear muinteoiri ionaid) agus do mhuinteoiri pairtaimseartha ar an bPaineal Forliontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2018/19
Bunoideachas

         download Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuin...
 
0067/2017
Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
 

Le hÉifeacht ó: 06/11/2017

Le hÉifeacht go: 24/11/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0066/2017
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2017

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0063/2017
Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 14/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0057/2017
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
 

Le hÉifeacht ó: 22/08/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0056/2017
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2017/2018
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2017/2018
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0055/2017
Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2017/2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ard...
 
0042/2017
Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) a Earcú – Socrúcháin maidir le Sannadh Forlíontach don scoilbhliain 2017/18
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) a Earcú –...
 
0038/2017
Eolas i dtaca le Tástáil Chaighdeánaithe agus Cúrsaí Eile An Bhliain Acadúil 2016/17 agus Blianta a Leanann
Bunoideachas

         download Eolas i dtaca le Tástáil Chaighdeánaithe agus Cúrs...
 
0035/2017
Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha agus acmhainní gréasán-bhunaithe) atá faofa i gcomhair úsáide do threoir agus/nó tacaíocht foghlama in iarbhunscoileanna ó Bhealtaine 2017 go dtí go bhfógrófar a mhalairt
Iarbhunoideachas

         download Ionstraimí Measúnachta (lena n-áirítear trialacha ...
 
0017/2017 - Aguisín A
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2017 - Aguisín B
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2017 - Aguisín C
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín C
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2017 - Aguisín D
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín D
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2017 - Aguisín E
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín E
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0017/2017 - Aguisín F
Ciorclán 0017/2017 - Aguisín F
Bunoideachas

         download Ciorclán 0017/2017 - Aguisín F
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 61 to 80 of 341
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach