Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0010/2018 - Aguisín F(d)
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(d)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(d)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín F(e)
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(e)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(e)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín F(f)
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(f)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(f)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín F(g)
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(g)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín F(g)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín G
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0010/2018 - Aguisín H
Ciorclán 0010/2018 - Aguisín H
Bunoideachas

         download Ciorclán 0010/2018 - Aguisín H
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0009/2018
Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19 - Bhoird Oideachais Agus Oiliúna
BOO

         download Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilb...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0008/2018
Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19 - Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilb...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2018
Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2018/19 - Meánscoileanna Deonacha
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Ceadaithe De Phoist Teagaisc Scoilb...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0005/2018
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Oideachais Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2018/2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Spei...
 
0004/2018
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2018/2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0001/2018
Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim aisíoctha táillí múinteoirí 2017
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0077/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a...
 
0076/2017
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna le Héifeacht ón Eanáir 2018
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Se...
 
0068/2017
Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuinteoiri sealadacha (lena n-airitear muinteoiri ionaid) agus do mhuinteoiri pairtaimseartha ar an bPaineal Forliontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2018/19
Bunoideachas

         download Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuin...
 
0067/2017
Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
 

Le hÉifeacht ó: 06/11/2017

Le hÉifeacht go: 24/11/2017

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0066/2017
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2017

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0063/2017
Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht i mBunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 14/09/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0057/2017
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2017/2018
 

Le hÉifeacht ó: 22/08/2017

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
taifid: 61 to 80 of 353
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach