Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0013/2019
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2019/20
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilb...
 
0006/2019
Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an Uathachais)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil...
 
0005/2019
Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ar Speictream an Uathachais (NSU/ASD) do mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le NSU i Scoileanna Speisialta, Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Speisialta Oideachais i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha, 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ...
 
0004/2019
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0083/2018
Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith Shinsearach, ag tagairt go háirithe do na scoilbhlianta 2019/20 agus 2020/21, lena n-áirítear an scor d’Eacnamaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0079/2018
Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2018/19
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata d...
 
0078/2018
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2019/20
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0070/2018
Ceannaireacht agus Bainistíocht I mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht I mBunscoileanna
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0061/2018
Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardteistiméireachta (PLC) do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2018/2019
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar chúrsaí iar-Ardt...
 
0047/2018
Socruithe do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) (2018)
BOO

         download Socruithe do Thoghchán Foirne chuig Boird Oideacha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2018

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0040/2018
Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2018

Le hÉifeacht go: 31/08/2019

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0034/2018
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannacháin Bhreise don scoilbhliain 2018/2019
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0032/2018
Eolas maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhair Eile Bliain Acadúil 2017/18 agus na blianta ina dhiaidh sin
Bunoideachas

         download Eolas maidir le Tástáil Chaighdeánaithe agus Ábhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2018

Le hÉifeacht go: 30/06/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0031/2018
Socruithe le haghaidh Baill Foirne a Thoghadh go Boird Oideachais agus Oiliúna
BOO

         download Socruithe le haghaidh Baill Foirne a Thoghadh go B...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
0026/2018
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntoírí Riachtanais Speisialta Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018
CRS

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Chúntoírí Riachtanai...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2018

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0025/2018
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruith...
 
0020/2018
Athbhreithniú Ar Thuarastail I dTaca Le Baill Foirne Áirithe (Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) Atá Fostaithe Ag BOOnna Le hÉifeacht Ón 01 Aibreán 2018
BOO

         download Athbhreithniú Ar Thuarastail I dTaca Le Baill Foir...
 
0016/2018
Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Scoile (FMS) i mbunscoileanna. Leasuithe ar riachtanais Imlitir 0039/2016
Bunoideachas

         download Athghabháil do phróiseas na Féinmheastóireachta Sc...
 
0012/2018
Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinteoirí cláraith sna Bunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Scéim an Athshannta Shealadaigh le hAghaidh Múinte...
 
 
0011/2018
Scéim Deontais Le hAghaidh Trealaimh Tfc – An Scoilbhliain 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais Le hAghaidh Trealaimh Tfc – An Scoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2017

Le hÉifeacht go: 30/06/2018

Údar: Beartas TFC

 
 
taifid: 21 to 40 of 341
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach