Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0043/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhp...
 

Le hÉifeacht ó: 08/08/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0034/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do Bhunscoileanna Aitheanta in 2019
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do B...
 
0033/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le hag...
 
0030/2019
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2019/20
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socrui...
 
0029/2019
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2021
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0028/2019
Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna (2019)
BOO

         download Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oidea...
 

Le hÉifeacht ó: 04/04/2019

Le hÉifeacht go: 25/05/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0020/2019
Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunsco...
 
0017/2019
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2018
 

Le hÉifeacht ó: 15/02/2019

Le hÉifeacht go: 29/03/2019

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0014/2019
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2019/20
BOO

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilb...
 
0012/2019
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2019/20
Iarbhunoideachas

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilb...
 

Le hÉifeacht ó: 15/02/2019

Le hÉifeacht go: 29/03/2019

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0013/2019
Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilbhliain 2019/20
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc Scoilb...
 
0006/2019
Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an Uathachais)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil...
 
0005/2019
Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ar Speictream an Uathachais (NSU/ASD) do mhúinteoirí atá ag obair le Daltaí le NSU i Scoileanna Speisialta, Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Speisialta Oideachais i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha, 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Daltaí le Neamhord ...
 
0004/2019
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí Oideachais Speisialta – 2019/2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0083/2018
Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith Shinsearach, ag tagairt go háirithe do na scoilbhlianta 2019/20 agus 2020/21, lena n-áirítear an scor d’Eacnamaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta
Iarbhunoideachas

         download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam sa tSraith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0079/2018
Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2018/19
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata d...
 
0078/2018
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2019/20
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0070/2018
Ceannaireacht agus Bainistíocht I mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Ceannaireacht agus Bainistíocht I mBunscoileanna
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
taifid: 21 to 40 of 353
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach