Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0060/2009
Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0060/2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0059/2009
Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 0059/2009
BOO

         download Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 00...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0056/2009
Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2009

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2009
Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiuil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlamtha agus Oideachas Speisialta – 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiui...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0065/2008
Ciorclán 0065/2008 - Tabhairt Isteach Seirbhíse Sláinte Saothair do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán 0065/2008 - Tabhairt Isteach Seirbhíse Sl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2008

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0141/2006
Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Scoileanna Náisiúnta

         download Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Sco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2006

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
0107/2006
Iasacht múinteora ag fostóir eile
Iarbhunoideachas

         download Iasacht múinteora ag fostóir eile
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2006

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0059/2006
Ciorclán 0059/2006 - Sinsearacht Chúntoirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Ciorclán 0059/2006 - Sinsearacht Chúntoirí Riachta...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
SP02/05
Acmhainní Teagaisc a Eagrú do Dhaltaí i mBunscoileanna Príomhshrutha a mbeidh Tacaíocht sa Bhreis uathu
Bunoideachas

         download Acmhainní Teagaisc a Eagrú do Dhaltaí i mBunscoile...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
SNA 13/05
Saoire Mháithreachais/Uchtaíoch agus Atharthachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Saoire Mháithreachais/Uchtaíoch agus Atharthachta ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2005

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
PEN11/05
Rátaí Ranníocaíochta Athchóirithe do Sheirbhís Nóiseanúil a Cheannach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rátaí Ranníocaíochta Athchóirithe do Sheirbhís Nói...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
M63/04
Soileiriú ar ghné de Shiollabas Gaeilge na hArdteistimeireachta (File Format Word)
Post Primary

         download Soileiriú ar ghné de Shiollabas Gaeilge na hArdtei...
 
PC 02/04
Ciorclán Bunoideachais 02/04 - Sinsearacht Bhunmhúinteoirí
Bunoideachas

         download Ciorclán Bunoideachais 02/04 - Sinsearacht Bhunmhú...
 

Le hÉifeacht ó: 28/06/2004

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
PEN 02/04
Scéim Pinsin do Chúntóirí um Riachtanais Speisialta
CRS

         download Scéim Pinsin do Chúntóirí um Riachtanais Speisialt...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
ppt01/04
Leasú ar an tSaoire Do Thuismitheoirí
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar an tSaoire Do Thuismitheoirí
 

Le hÉifeacht ó: 01/02/2004

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
pc01/04
Leasú ar an tSaoire do Thuismitheoirí
Bunoideachas

         download Leasú ar an tSaoire do Thuismitheoirí
 

Le hÉifeacht ó: 02/01/2004

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
ppt18/03
Leasú ar an tSaoire Do Thuismitheoirí
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar an tSaoire Do Thuismitheoirí
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2003

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
pc23/03
Leasú ar an tSaoire do thuismitheoirí
Bunoideachas

         download Leasú ar an tSaoire do thuismitheoirí
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2003

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
PEN14/02
An Scéim le hAghaidh Luathscoir d'Oidí Scor ag Deireadh na Scoilbhliana 2002/2003
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim le hAghaidh Luathscoir d'Oidí Scor ag Dei...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
 
08/02
Iarratais ar oidethacaíocht i mbun acmhainní ar bhonn lánaimsear tha nó páirtaimseartha chun déileáil le riachtanais speisialta oideachais leanaí faoi mhíchumais
Bunoideachas

         download Iarratais ar oidethacaíocht i mbun acmhainní ar bh...
 

Le hÉifeacht ó: 03/09/2002

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
taifid: 301 to 320 of 325
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach