Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0033/2010
Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta.
CRS

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0034/2010
Tús le Straitéis Sláinte Ceirde do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Tús le Straitéis Sláinte Ceirde do Chúntóirí Riach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0027/2010
Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phaindéimeach (H1N1) 2009 (fliúmuice) ó 31 Márta 2010.
Iarbhunoideachas

         download Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phain...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2010

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0026/2010
(1) Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phaindéimeach (H1N1) 2009 (fliú muice) ó 31 Márta 2010. (2) Bruitíneach, Leicneach & Bruitíneach Dhearg – Vacsainiú (MMR).
Bunoideachas

         download (1) Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um P...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2010

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0025/2010
Eagair don Scoilbhliain 2010/2011 maidir le Poist a bhaineann le Oide Tacaíochta Foghlamtha / Oide Acmhainne (LS/RT) agus le ide Acmhainne (RT) – Poist Lánaimseartha agus Páirtaimseartha
Bunoideachas

         download Eagair don Scoilbhliain 2010/2011 maidir le Poist ...
 
0023/2010
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas Caidreamh aus Gnéasachta (OCG): Treoirlínte Dea-Chleachtais d'Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)...
 
0022/2010
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS): Treoirlínte Dea-Chleachtais do Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)...
 
0021/2010
Rialúcháin Maidir le Ceapadh agus Coinneáil Múinteorí i mBunScoileanna don Scoilbhliain 2010/2011
Bunoideachas

         download Rialúcháin Maidir le Ceapadh agus Coinneáil Múinte...
 
0020/2010
Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal) Cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, i 2013 agus i 2014
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireac...
 
0019/2010
Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó lonadaíochta don scoilbhliain 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2010
Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig Bhruitíní” 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig B...
 
 
0012/2010
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0004/2010
Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 Eanáir 2010
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: An Rannóg Pá

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0003/2010
Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach I Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh) do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Gha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0002/2010
Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSU) le haghaidh mhúinteoirí ag obair le mic léinn le NSU orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-hunscoilea
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird ...
 
0060/2009
Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0060/2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0059/2009
Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 0059/2009
BOO

         download Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 00...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0056/2009
Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2009

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2009
Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiuil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlamtha agus Oideachas Speisialta – 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiui...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
taifid: 301 to 320 of 341
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach