Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0028/2011
Na Nósanna Imeachta Leasaithe Um Ardú Céime I gCás Leasphriomhoide, Priomhoide Cúnta Agus Oide Um Dhualgais Speisialta A Cheapadh i mBunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Na Nósanna Imeachta Leasaithe Um Ardú Céime I gCás...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0024/2011
Leithdháileadh maoinithe ar scoileanna i gcomhair leabhar agus deontas cláir - Iarbhunscoileanna/CGO
Bunoideachas

         download Leithdháileadh maoinithe ar scoileanna i gcomhair ...
 
0023/2011
Leithdháileadh maoinithe ar scoileanna i gcomhair leabhar - Bunscoileanna
Bunoideachas

         download Leithdháileadh maoinithe ar scoileanna i gcomhair ...
 
0021/2011
Cáilíochtaí Oideachais maidir le Ceapachán mar Chúntóir Riachtanais Speisialta i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Cáilíochtaí Oideachais maidir le Ceapachán mar Chú...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0019/2011
Fógra chuig gach bunscoil ar an sceideal foirnithe don scoilbhliain 2011/2012 mar aon leis na heagair chun poist teagaisc a líonadh agus na heagair maidir le painéal na hathfhostaíochta.
Bunoideachas

         download Fógra chuig gach bunscoil ar an sceideal foirnithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2011

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0016/2011
Rátaí Athbhreithnithe Pá i leith Maoirseachta / Ionadaíochta don scoilbhliain 2010/11
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rátaí Athbhreithnithe Pá i leith Maoirseachta / Io...
 
0012/2011
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2010
 

Le hÉifeacht ó: 01/02/2011

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0011/2011
Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais do Mhúinteoir...
 

Le hÉifeacht ó: 01/02/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0010/2011
Scéim Sosa Gairme do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Sosa Gairme do Mhúinteoirí Cláraithe I mBuns...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0007/2011
Comhairle Shláinte Poiblí do Scoileanna ó Fheidhmeannas na Seirbhísí Sláinte faoin bhFliú Séasúrach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhairle Shláinte Poiblí do Scoileanna ó Fheidhme...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2011

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0005/2011
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2013
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 01/03/2011

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0003/2011
Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach i Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh) do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Gha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2011

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0002/2011
Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSU) le haghaidh múinteoirí ag obair le Mic léinn le NSU orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó Mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoilea
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird ...
 
0001/2011
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlamtha agus Oideachas Speisialta 2011/2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0076/2010
Scéim Na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2011
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Na nOibreacha Samhraidh (SOS) 2011
 
0067/2010
Na nósanna imeachta a bheidh i bhfeidhm chun folúntais mhúinteoireachta a tharlóidh sa chuid eile den scoilbhliain 2010/11 a líonadh.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Na nósanna imeachta a bheidh i bhfeidhm chun folún...
 

Le hÉifeacht ó: 25/11/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0063/2010
Ciorclán 0063/2010 Gnásanna Earcaithe: Riachtanais maidir le Seiceáil an Gharda
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán 0063/2010 Gnásanna Earcaithe: Riachtanais...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2010

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0062/2010
Deontais a riarann Rannán na Scoileanna - Airgeadas ar Mheánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Deontais a riarann Rannán na Scoileanna - Airgeada...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2010

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0060/2010
Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Cláraithe i Scoileanna Aitheanta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Cláraith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
taifid: 281 to 300 of 350
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach