Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0019/2010
Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó lonadaíochta don scoilbhliain 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2010
Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig Bhruitíní” 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig B...
 
 
0012/2010
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0004/2010
Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 Eanáir 2010
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 ...
 
0003/2010
Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach I Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh) do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iar-Chéime um Fhorbairt Gha...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0002/2010
Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSU) le haghaidh mhúinteoirí ag obair le mic léinn le NSU orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-hunscoilea
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Céime in Oideachas Mac Léinn le Neamhoird ...
 
0060/2009
Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0060/2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta Bunscoile/Iarbhunscoile Imlitir 0...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0059/2009
Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 0059/2009
BOO

         download Nósanna Imeachta Coistí Gairmoideachais Imlitir 00...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2009

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0056/2009
Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Socruithe athbhreithnithe 2009/2010
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2009

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0005/2009
Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiuil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlamtha agus Oideachas Speisialta – 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Comhclár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiui...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0065/2008
Ciorclán 0065/2008 - Tabhairt Isteach Seirbhíse Sláinte Saothair do Mhúinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán 0065/2008 - Tabhairt Isteach Seirbhíse Sl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2008

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0141/2006
Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Scoileanna Náisiúnta

         download Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Fhoirgnimh Sco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2006

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
0107/2006
Iasacht múinteora ag fostóir eile
Iarbhunoideachas

         download Iasacht múinteora ag fostóir eile
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2006

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0059/2006
Ciorclán 0059/2006 - Sinsearacht Chúntoirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Ciorclán 0059/2006 - Sinsearacht Chúntoirí Riachta...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2006

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
SP02/05
Acmhainní Teagaisc a Eagrú do Dhaltaí i mBunscoileanna Príomhshrutha a mbeidh Tacaíocht sa Bhreis uathu
Bunoideachas

         download Acmhainní Teagaisc a Eagrú do Dhaltaí i mBunscoile...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
SNA 13/05
Saoire Mháithreachais/Uchtaíoch agus Atharthachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta
CRS

         download Saoire Mháithreachais/Uchtaíoch agus Atharthachta ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2005

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
PEN11/05
Rátaí Ranníocaíochta Athchóirithe do Sheirbhís Nóiseanúil a Cheannach
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rátaí Ranníocaíochta Athchóirithe do Sheirbhís Nói...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

 
 
M63/04
Soileiriú ar ghné de Shiollabas Gaeilge na hArdteistimeireachta (File Format Word)
Post Primary

         download Soileiriú ar ghné de Shiollabas Gaeilge na hArdtei...
 
PC 02/04
Ciorclán Bunoideachais 02/04 - Sinsearacht Bhunmhúinteoirí
Bunoideachas

         download Ciorclán Bunoideachais 02/04 - Sinsearacht Bhunmhú...
 

Le hÉifeacht ó: 28/06/2004

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
taifid: 281 to 300 of 310
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach