Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0038/2011
Scéim um Rothaíocht chun Oibre 2011 agus dár gcionn
BOO

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre 2011 agus dár gcion...
 

Le hÉifeacht ó: 01/06/2011

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0047/2010
Fógra um Phróiseáil Chóir chun míniú a thabhairt ar chonas a dhéantar próiseáil chóir de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go dtí 2003 ar mhionsonraí pearsanta na mac léinn a chláraítear i scoileanna iar-bunoideachas faoi 30 Meán Fómhair agus a c
Iarbhunoideachas

         download Fógra um Phróiseáil Chóir chun míniú a thabhairt a...
 
0046/2010
Scéim um Rothaíocht chun Oibre 2011 agus dár gcionn - Chuig Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna, Meánscoileanna agus Scoileanna Comhphobail agus Cuimsitheacha.
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre 2011 agus dár gcion...
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2010

Le hÉifeacht go: 01/06/2011

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0042/2010
Maolú teoranta ar an státchairde a bhaineann le Poist Chúraim a líonadh don scoilbhlian 2010/2011. Tosach ar na nósanna imeachta leasaithe a bhainfidh le ardú céime sna scolieanna dara leibhéal
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Maolú teoranta ar an státchairde a bhaineann le Po...
 
0044/2010
Íocaíocht as lonadaíocht don bhliain acadúla 2009/2010 I bPríosúin
BOO

         download Íocaíocht as lonadaíocht don bhliain acadúla 2009/...
 

Le hÉifeacht ó: 30/06/2010

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0036/2010
Clár Vacsaínithe I gcoinne an Vireaspapilloma Daonna (VPD) in Iarbhunscoileanna
CRS

         download Clár Vacsaínithe I gcoinne an Vireaspapilloma Daon...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0035/2010
Saoire gan Phá do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna agus I Scoileanna Ianbhunoideachais Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Saoire gan Phá do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0033/2010
Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta.
CRS

         download Scéim Saoire Breoiteachta do Chúntóirí Riachtanas ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0034/2010
Tús le Straitéis Sláinte Ceirde do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta
CRS

         download Tús le Straitéis Sláinte Ceirde do Chúntóirí Riach...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0027/2010
Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phaindéimeach (H1N1) 2009 (fliúmuice) ó 31 Márta 2010.
Iarbhunoideachas

         download Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phain...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2010

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0026/2010
(1) Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um Phaindéimeach (H1N1) 2009 (fliú muice) ó 31 Márta 2010. (2) Bruitíneach, Leicneach & Bruitíneach Dhearg – Vacsainiú (MMR).
Bunoideachas

         download (1) Deireadh leis an gclár vacsainithe scoile um P...
 

Le hÉifeacht ó: 31/03/2010

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0025/2010
Eagair don Scoilbhliain 2010/2011 maidir le Poist a bhaineann le Oide Tacaíochta Foghlamtha / Oide Acmhainne (LS/RT) agus le ide Acmhainne (RT) – Poist Lánaimseartha agus Páirtaimseartha
Bunoideachas

         download Eagair don Scoilbhliain 2010/2011 maidir le Poist ...
 
0023/2010
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas Caidreamh aus Gnéasachta (OCG): Treoirlínte Dea-Chleachtais d'Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)...
 
0022/2010
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS): Treoirlínte Dea-Chleachtais do Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)...
 
0021/2010
Rialúcháin Maidir le Ceapadh agus Coinneáil Múinteorí i mBunScoileanna don Scoilbhliain 2010/2011
Bunoideachas

         download Rialúcháin Maidir le Ceapadh agus Coinneáil Múinte...
 
0020/2010
Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal) Cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, i 2013 agus i 2014
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireac...
 
0019/2010
Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó lonadaíochta don scoilbhliain 2009/2010
Iarbhunoideachas

         download Rátaí Aithbhreithnithe Pá I leith Maoirseachta nó ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2010
Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig Bhruitíní” 2010
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Rabhadh um Shláinte Phoiblí maidir leis an “Ráig B...
 
 
0012/2010
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí do 2009
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2010

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0004/2010
Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 Eanáir 2010
Iarbhunoideachas

         download Leasú ar Thuarastail Mhúinteoirí le héifeacht ó 1 ...
 
taifid: 281 to 300 of 328
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach