Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0070/2011
Íocaíocht na Liúntas Cáilíochtaí do Mhúinteoirí I mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Íocaíocht na Liúntas Cáilíochtaí do Mhúinteoirí I ...
 

Le hÉifeacht ó: 05/12/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0065/2011
Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunsc...
 
0064/2011
Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
Bunoideachas

         download Toghadh Bord Bainistíochta Nua ar Bhunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 01/12/2011

Le hÉifeacht go: 01/09/2015

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
0063/2011
Clár 2011 HPV (Vacsaíniú i leith an Víreaspapilloma Daonna)
Iarbhunoideachas

         download Clár 2011 HPV (Vacsaíniú i leith an Víreaspapillom...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2011

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0062/2011
Ciorclán 0062/2011 - Scéim Pas Taistil le haghaidh 2012 (Ticéid Chomaitéara Tax Saver)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán 0062/2011 - Scéim Pas Taistil le haghaidh...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2012

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0061/2011
Fógra Tábhachtach faoi Shláinte an Phobail 2011 - An Bhruitíneach
Iarbhunoideachas

         download Fógra Tábhachtach faoi Shláinte an Phobail 2011 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2011

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0057/2011
Fógra re: Socrúcháin Ghearrthéarmacha Daltaí i dTuairisceáin Dheireadh Fómhair 2011/2012 agus blianta ina dhiaidh sin
Iarbhunoideachas

         download Fógra re: Socrúcháin Ghearrthéarmacha Daltaí i dTu...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2011

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0053/2011
Maolú teoranta ar an lánchosc ar Phoist Fhreagrachta a líonadh don scoilbhliain 2011/12
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Maolú teoranta ar an lánchosc ar Phoist Fhreagrach...
 
0050/2011
An Scéim Teagasc Baile 2011/2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim Teagasc Baile 2011/2012
 

Le hÉifeacht ó: 01/08/2011

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0046/2011
JabRoghnú - Scéim Thaithíochta Náisiúnta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download JabRoghnú - Scéim Thaithíochta Náisiúnta
 

Le hÉifeacht ó: 01/10/2011

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0044/2011
Íocaíocht as Ionadaíocht don bhliain acadúla 2010/2011 i bPríosúin
BOO

         download Íocaíocht as Ionadaíocht don bhliain acadúla 2010/...
 

Le hÉifeacht ó: 06/07/2011

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0041/2011
Scálaí Nua Pá do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS) Nua-Cheaptha sa bhliain 2011
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scálaí Nua Pá do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2011

Údar: An Rannóg Pá

 
 
 
0040/2011
Scálaí Nua Pá do Cheapacháin Nua Múinteoireachta sa Bhliain 2011
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scálaí Nua Pá do Cheapacháin Nua Múinteoireachta s...
 
0037/2011
Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta i mBunscoileanna, i Meánscoileanna, i bPobalscoileanna agus i Scoileanna Cuimsitheacha agus chuig Príomh-Oifigigh Feidhmiúcháin na gCoistí Gairmoideachais maidir le Socruithe Athbhreithnithe i ndáil le Soláthar Tacaío
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ciorclán chuig Údaráis Bhainistíochta i mBunscoile...
 
0034/2011
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iarbhunscoileanna do na scoilbhlianta 2011/12, 2012/13 agus 2013/14
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2011

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0033/2011
An Clár Vacsainithe i gcoinne an Viris Daonna Papillom (HPV) a fhairsingiú i measc scoileanna Iarbhunoideachais agus i measc Scoileanna Speisialta don Scoilbhliain 2011/2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Clár Vacsainithe i gcoinne an Viris Daonna Papi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/05/2011

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0032/2011
Deontais a riarann Rannán na Scoileanna – Airgeadas ar Mheánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais – Eanair 2011
Iarbhunoideachas

         download Deontais a riarann Rannán na Scoileanna – Airgeada...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2011

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0030/2011
Ciorclán 0030_2011 Socruithe don Scoilbhliain 2011/2012 maidir le Poist mar Mhúinteoirí Tacaíochta Foghlama/Acmhainne (MTF/A) agus mar Poist mar Mhúinteoirí Acmhainne (MA)
Bunoideachas

         download Ciorclán 0030_2011 Socruithe don Scoilbhliain 2011...
 
taifid: 261 to 280 of 350
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach