Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0009/2013
Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais Do Mhúinteoirí Cláraithe
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtaí Chosaint Mháithreachais Do Mhúinteoir...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0006/2013
Scéim Teagasc Baile 2013/14 – Comhpháirt an Oideachais Speisialta

         download Scéim Teagasc Baile 2013/14 – Comhpháirt an Oideac...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0005/2013
Deontais Caipitíochta 2012/2013
Bunoideachas

         download Deontais Caipitíochta 2012/2013
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0003/2013
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth – 2013/2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0002/2013
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0001/2013
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2013/2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0042/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnithe Do Rúnaithe Agus Feighlithe I mBunscoileanna Agus In Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Fhéin-Dheimhnit...
 
0040/2012
Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0039/2012
Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - Bunscoilleanna
Bunoideachas

         download Féinmheastóirtóireacht Scoile a Chur i Bhfeidhm - ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
0038/2012
Múinteoirí ar conradh téarma socraithe (sealadach), múinteoirí ionaid agus múinteoirí páirtaimseartha a bheith curtha leis an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe
Bunoideachas

         download Múinteoirí ar conradh téarma socraithe (sealadach)...
 
0037/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Íoctha Fein-Deimhnithe Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i Scoileanna Aitheanta Bunscoile agus Meánscoile
CRS

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Íoctha Fein-Dei...
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2012

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0036/2012
Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Íoctha Fein-Deimhnithe Do Mhúinteoirí Cláraithe i Scoileanna Aitheanta Bunscoile agus Meánscoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Socruithe Do Shaoire Bhreoiteachta Íoctha Fein-Dei...
 

Le hÉifeacht ó: 02/11/2012

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0035/2012
Scéim Pas Taistil le haghaidh 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Pas Taistil le haghaidh 2013
 
0032/2012
Clár Vacsainithe Scoileanna agus Feachtas Feabhsaithe sa bhliain 2012/2013 maidir le Vacsainiú MMR (bruitíneach, leicneach mar aon le bruitíneach dhearg)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsainithe Scoileanna agus Feachtas Feabhsai...
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0030/2012
Socruithe maidir le Toghadh Ionadaithe do na Tuismitheoirí agus don Fhoireann ar CGOanna (2012)
BOO

         download Socruithe maidir le Toghadh Ionadaithe do na Tuism...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2012

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0029/2012
Riachtanais Phromhaidh do Chúiseanna Clárúcháin d’Oidí Bunscoile
Bunoideachas

         download Riachtanais Phromhaidh do Chúiseanna Clárúcháin d’...
 
0028/2012
Íocaíocht as Ionadaíocht don bhliain acadúla 2011/2012 i bPríosúin
BOO

         download Íocaíocht as Ionadaíocht don bhliain acadúla 2011/...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2012

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOOanna

 
 
0026/2012
An Scéim Teagasc Baile 2012/2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An Scéim Teagasc Baile 2012/2013
 

Le hÉifeacht ó: 27/06/2012

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0023/2012
Sláinte Airdeallach Tábhachtach Poiblí 2012: Bruitíneach
Iarbhunoideachas

         download Sláinte Airdeallach Tábhachtach Poiblí 2012: Bruit...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2011

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
0023/2012
Sláinte Airdeallach Tábhachtach Poiblí 2012: Bruitíneach - HSE Litir
Iarbhunoideachas

         download Sláinte Airdeallach Tábhachtach Poiblí 2012: Bruit...
 

Le hÉifeacht ó: 15/06/2012

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 221 to 240 of 350
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach