Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0049/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Múinteoirí
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 09/10/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0048/2013
Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimseartha i nGairmscoileanna/Coláistí Pobail sa Scoilbhliain 2012/2013
BOO

         download Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimsear...
 
0044/2013
An Clár Vacsaínithe Iar-Bhunscoile 2013/2014
Iarbhunoideachas

         download An Clár Vacsaínithe Iar-Bhunscoile 2013/2014
 
0043/2013
An Clár Vacsaínithe Bunscoile 2013/2014
Bunoideachas

         download An Clár Vacsaínithe Bunscoile 2013/2014
 
0042/2013
Tuairisceáin Mhí Meán Fómhair agus Mhí Deireadh Fómhair 2013/14 a chur faoi bhráid go tráthúil
Iarbhunoideachas

         download Tuairisceáin Mhí Meán Fómhair agus Mhí Deireadh Fó...
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0037/2013
Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannacháin Breise don scoilbhliain 2013/2014
CRS

         download Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruit...
 
0031/2013
An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Pá Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0026/2013
Teidlíochtái Saoire Do Thuismitheoirí Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Agus In Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtái Saoire Do Thuismitheoirí Do Mhúinteoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0025/2013
Ceanglas go gCláróidh Múinteoirí i Scoileanna Aitheanta leis an gComhairle Mhúinteoireachta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ceanglas go gCláróidh Múinteoirí i Scoileanna Aith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2013

Le hÉifeacht go: 27/06/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0023/2013
Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
Iarbhunoideachas

         download Scéim Dheontas na gCeantar Iargúlta
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0018/2013
Teidliochtaí Saoire Uchtála do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidliochtaí Saoire Uchtála do Mhúinteoirí Clárait...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0016/2013
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí Do 2012
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí Do 2012
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0013/2013
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 

Le hÉifeacht ó: 15/02/2013

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0013/2013 CCeanna
Ciorclán 0013/2013 - Ceisteanna a Chuirtear go Minic
Bunoideachas

         download Ciorclán 0013/2013 - Ceisteanna a Chuirtear go Min...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín A
Seideal Rollaithe Daltaí don Scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Seideal Rollaithe Daltaí don Scoilbhliain 2013/201...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín B
Rolluithe a theastaíonn do stádas Príomhoide Riaracháin agus do stádas Leas-Phríomhoide Riaracháin
Bunoideachas

         download Rolluithe a theastaíonn do stádas Príomhoide Riara...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín C
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2013/2014
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín D
Post Roinnte GAM/EAL don scoilbhliain 2013/14
Bunoideachas

         download Post Roinnte GAM/EAL don scoilbhliain 2013/14
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín E
Foirm Iarratais do MhúinteoiríBuana agus CID ar rochtain ar an bPríomhphainéal Ath-Imlonnaithe
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais do MhúinteoiríBuana agus CID ar ro...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0013/2013 Aguisín F
Iarratas chuig an mBord Achomhairc um Sholáthar Foirne
Bunoideachas

         download Iarratas chuig an mBord Achomhairc um Sholáthar Fo...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 201 to 220 of 350
leathanaigh: First  Previous  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach