Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0035/2014
Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúntais i ndáil le Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Síneadh na ‘Tréimhse Cairde’ do Shochair Aoisliúnt...
 

Le hÉifeacht ó: 23/04/2014

Le hÉifeacht go: 30/06/2015

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0033/2014
Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair Aoisliúntais i ndáil le gach comhalta foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá ina gcomhaltaí de scéim pinsin seirbhíse poiblí
BOO

         download Síneadh ar an ‘Tréimhse Cairde’ maidir le Sochair ...
 
0024/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0022/2014
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2016
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 

Le hÉifeacht ó: 13/03/2014

Le hÉifeacht go: 01/07/2016

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0020/2014
Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí Bliain acadúil 2014/15
Iarbhunoideachas

         download Socruithe Leasaithe do Chur i bhFeidhm Ghradam Sco...
 
0019/2014
Scéim um Rothaíocht chun Oibre
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim um Rothaíocht chun Oibre
 

Le hÉifeacht ó: 07/03/2014

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0018/2014
Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillá Múinteoirí Do 2013
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0017/2014
Fógra um Phróiseáil Chóir le míniú conas a dhéanfar sonraí pearsanta dhaltaí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta a thaifeadadh ar an mBunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (POD) atá molta agus conas a dhéanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna na sonraí seo a phróiseáil, i gcomhlíonadh an Achta um Chosaint Sonraí 1988 agus an Achta um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003
Bunoideachas

         download Fógra um Phróiseáil Chóir le míniú conas a dhéanfa...
 

Údar: An Rannóg Staidrimh

 
 
 
0016/2014
Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2014/15, 2015/16 agus 2016/17
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna &...
 
0007/2014
Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2014/2015
Bunoideachas

         download Socruithe foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain...
 
0007/2014 Augisín A
Táblaí sceidil do Sholáthar Foirne ag an mBunleibhéal don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Táblaí sceidil do Sholáthar Foirne ag an mBunleibh...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín B
Tairseacha rollaithe do Phríomhoide Riaracháin agus Phríomhoide Tánaisteach Riaracháin
Bunoideachas

         download Tairseacha rollaithe do Phríomhoide Riaracháin agu...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín C
Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a léiríonn na sonraí leithdháilte seo a leanas don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a lé...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín D
Foirm GAcluster2014 – Fógra faoi phoist GAM/EAL nuachnuasaithe don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm GAcluster2014 – Fógra faoi phoist GAM/EAL nu...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín E
Foirm Iarratais le rochtain a fháil ag Buanmhúinteoirí/Múinteoirí CID ar an bPríomhphainéal Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais le rochtain a fháil ag Buanmhúinte...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín F
Foirm Iarratais le hachomhairc a dhéanamh ar an mBord Achomharc um Sholáthar Foirne don Scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais le hachomhairc a dhéanamh ar an mB...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0003/2014
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0002/2014
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0001/2014
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0063/2013
Costais do Thuismiteoirí a Laghdú - Éide Scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Costais do Thuismiteoirí a Laghdú - Éide Scoile
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
taifid: 181 to 200 of 353
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach