Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0007/2014 Augisín C
Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a léiríonn na sonraí leithdháilte seo a leanas don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Liosta nuashonraithe de na scoileanna go léir a lé...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín D
Foirm GAcluster2014 – Fógra faoi phoist GAM/EAL nuachnuasaithe don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm GAcluster2014 – Fógra faoi phoist GAM/EAL nu...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín E
Foirm Iarratais le rochtain a fháil ag Buanmhúinteoirí/Múinteoirí CID ar an bPríomhphainéal Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais le rochtain a fháil ag Buanmhúinte...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2014 Augisín F
Foirm Iarratais le hachomhairc a dhéanamh ar an mBord Achomharc um Sholáthar Foirne don Scoilbhliain 2014/15
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais le hachomhairc a dhéanamh ar an mB...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0003/2014
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoird Speictrim Uathaigh orthu (NSUanna) le haghaidh múinteoirí ag obair le Scoláirí le NSUanna orthu i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna sa phríomhshruth
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí le Neamhoi...
 
0002/2014
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí ag obair le Scoláirí le Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhoird Speictrim Uathaigh)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghai...
 
0001/2014
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0063/2013
Costais do Thuismiteoirí a Laghdú - Éide Scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Costais do Thuismiteoirí a Laghdú - Éide Scoile
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0058/2013
Sannachán Chomhordaitheoirí Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail laistigh de scoileanna DEIS
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Sannachán Chomhordaitheoirí Teagmhála Baile Scoile...
 

Le hÉifeacht ó: 21/01/2015

Le hÉifeacht go: 21/02/2019

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
0053/2013
Scéim Pas Taistil le haghaidh 2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Pas Taistil le haghaidh 2014
 

Le hÉifeacht ó: 16/10/2013

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0049/2013
Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Múinteoirí
Iarbhunoideachas

         download Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaon...
 

Le hÉifeacht ó: 09/10/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0048/2013
Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimseartha i nGairmscoileanna/Coláistí Pobail sa Scoilbhliain 2012/2013
BOO

         download Tuairiscí Staitistiúla i leith cúrsaí páirtaimsear...
 
0044/2013
An Clár Vacsaínithe Iar-Bhunscoile 2013/2014
Iarbhunoideachas

         download An Clár Vacsaínithe Iar-Bhunscoile 2013/2014
 
0043/2013
An Clár Vacsaínithe Bunscoile 2013/2014
Bunoideachas

         download An Clár Vacsaínithe Bunscoile 2013/2014
 
0042/2013
Tuairisceáin Mhí Meán Fómhair agus Mhí Deireadh Fómhair 2013/14 a chur faoi bhráid go tráthúil
Iarbhunoideachas

         download Tuairisceáin Mhí Meán Fómhair agus Mhí Deireadh Fó...
 

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
 
0037/2013
Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannacháin Breise don scoilbhliain 2013/2014
CRS

         download Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruit...
 
0031/2013
An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Pá Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2013

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0026/2013
Teidlíochtái Saoire Do Thuismitheoirí Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Agus In Iarbhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teidlíochtái Saoire Do Thuismitheoirí Do Mhúinteoi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2010

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
0025/2013
Ceanglas go gCláróidh Múinteoirí i Scoileanna Aitheanta leis an gComhairle Mhúinteoireachta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ceanglas go gCláróidh Múinteoirí i Scoileanna Aith...
 

Le hÉifeacht ó: 01/11/2013

Le hÉifeacht go: 27/06/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
taifid: 181 to 200 of 341
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach