Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0026/2020
COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe Socruithe do gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe S...
 
0025/2020
COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna (ETB)
BOO

         download COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socr...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0024/2020
Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mh...
 
0022/2020
COVID-19 (Coronavirus): Baineann na socruithe seo a leanas le gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID-19 (Coronavirus): Baineann na socruithe seo ...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0020/2020
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí ...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2020

Le hÉifeacht go: 27/03/2020

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0069/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a bhíonn íoctha go díreach ag scoil aitheanta nó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 
0068/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foirne seachas múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag boonna le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foir...
 
0067/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Eanáir 2020
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0066/2019
Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Eanáir 2020 d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Ean...
 
0065/2019
Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
CRS

         download Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Ri...
 
0058/2019
Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnac...
 
0056/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Leanaí gan áit scoile & Leanaí faoi Chúram gan áit scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Le...
 

Údar: Bainistíocht Réadmhaoine agus Ceannach Suíomhanna

 
 
0050/2019
Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a n-íocann scoil aitheanta nó Bord Oideachais agus Oiliúna go díreach leo, ar tuarastail iad a mbeidh éifeacht leo ón 1 Meán Fómhair 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a ...
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0043/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhp...
 

Le hÉifeacht ó: 08/08/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0034/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do Bhunscoileanna Aitheanta in 2019
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do B...
 
0033/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontas Caipitíochta le hag...
 
0030/2019
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2019/20
CRS

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Socrui...
 
0029/2019
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2021
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
taifid: 1 to 20 of 347
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach