Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0071/2020
Socruithe maidir le Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) 2020
BOO

         download Socruithe maidir le Foireann a Thoghadh ar Bhoird ...
 

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
0026/2020
COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe Socruithe do gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID- 19 (An Coróinvíreas) - Céim an Mhoillithe S...
 
0025/2020
COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socruithe do lucht foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna (ETB)
BOO

         download COVID-19 (Córóinvíreas) - Tréimhse Moillithe: Socr...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0024/2020
Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mh...
 
0022/2020
COVID-19 (Coronavirus): Baineann na socruithe seo a leanas le gach fostaí sa tSeirbhís Phoiblí
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download COVID-19 (Coronavirus): Baineann na socruithe seo ...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2020

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0020/2020
Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Coróinvíreas (COVID-19): Socruithe do Mhúinteoirí ...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2020

Le hÉifeacht go: 27/03/2020

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0075/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúnaithe Scoile, Airígh Scoile agus Glantóirí Scoile atá maoinithe ag Deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Saor in Aisce agus méaduithe gaolmhara ar mhaoiniú Deontais dóibh sin
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Pá in 2020 le haghaidh Rúna...
 
0069/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile a bhíonn íoctha go díreach ag scoil aitheanta nó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail na mball foirne uile ...
 
0068/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foirne seachas múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag boonna le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
BOO

         download Athbhreithniú ar Thuarastail i gcás gach ball foir...
 
0067/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála Scoile i bPobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le héifeacht ó 1 Eanáir 2020
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Rúnaithe Scoile agus ...
 
0066/2019
Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Eanáir 2020 d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus d’Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar thuarastail le héifeacht ón 1 Ean...
 
0065/2019
Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le héifeacht ón 1 Eanáir 2020
CRS

         download Athbhreithniú ar thuarastail maidir le Cúntóirí Ri...
 
0064/2019
Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2020/21 - Bunscoil
Bunoideachas

         download Rochtain do mhúinteoirí ar théarma seasta/do mh...
 
0058/2019
Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnac...
 
0056/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Leanaí gan áit scoile & Leanaí faoi Chúram gan áit scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Le...
 

Údar: Bainistíocht Réadmhaoine agus Ceannach Suíomhanna

 
 
0050/2019
Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a n-íocann scoil aitheanta nó Bord Oideachais agus Oiliúna go díreach leo, ar tuarastail iad a mbeidh éifeacht leo ón 1 Meán Fómhair 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a ...
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
0043/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhp...
 

Le hÉifeacht ó: 08/08/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
0034/2019
Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do Bhunscoileanna Aitheanta in 2019
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chaipitíochta do B...
 
taifid: 1 to 20 of 350
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach