Ciorcláin Cartlainne

Ciorcláin Cartlainne – Liosta de ciorcláin nach bhfuil gníomhach go fóill. Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0005/2017
Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí 2016
 

Le hÉifeacht ó: 31/01/2017

Le hÉifeacht go: 31/03/2017

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0003/2017
Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Speictream Uathaigh (SU) le haghaidh múinteoirí atá ag obair le Scoláirí ar an SU i Scoileanna Speisialta, i Ranganna Speisialta nó mar Mhúinteoirí Acmhainne i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna príomhshrutha – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Teastas Iarchéime in Oideachas Scoláirí ar an Spei...
 
0002/2017
Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach do Mhúinteoirí atá ag obair i dTacaíocht Foghlama agus Oideachas Speisialta – 2017/2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhchlár Dioplóma Iarchéime um Fhorbairt Ghairmiú...
 
0057/2016
Scéim Saoire Atharthachta Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Agus I Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Saoire Atharthachta Do Mhúinteoirí Cláraithe...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Le hÉifeacht go: 27/06/2017

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0054/2016
Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2016/2017
Bunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Bunscoile an FSS 2016/2017
 

Le hÉifeacht ó: 15/08/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0053/2016
Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
Iarbhunoideachas

         download Clár Vacsaínithe Iarbhunscoile FSS 2016/2017
 

Le hÉifeacht ó: 15/08/2016

Údar: An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí

 
 
0036/2016
Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ardteistiméireachta do rannpháirtithe áirithe sa phróiseas tearmainn don bhliain acadúil 2016/2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Treoirlínte maidir le rochtain ar an gClár Iar-Ard...
 
0035/2016
Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) - Socruithe Sannachán Breise don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna...
 
0008/2016
Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2015
 

Le hÉifeacht ó: 29/01/2016

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
0007/2016
Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2016/17
Bunoideachas

         download Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don sco...
 
 
0007/2016 - Aguisín A
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín A
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín A
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín B
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín B
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín B
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín C
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín C
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín C
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín D
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín D
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín D
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín E
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín E
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín E
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín F
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín F
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín F
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0007/2016 - Aguisín G
Ciorclán 0007/2016 - Aguisín G
Bunoideachas

         download Ciorclán 0007/2016 - Aguisín G
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
0003/2016
Meánscoileanna deonacha - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Meánscoileanna deonacha - leithdháileadh ceadaithe...
 
0002/2016
Bhoird oideachais agus oiliúna - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Bhoird oideachais agus oiliúna - leithdháileadh ce...
 
0001/2016
Scoileanna pobail & cuimsitheacha - leithdháileadh ceadaithe de phoist teagaisc scoilbhliain 2016/17
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna pobail & cuimsitheacha - leithdháileadh...
 
taifid: 1 to 20 of 204
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last