Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .


Nótaí Faisnéise

Féach Nótaí Faisnéise anseo.

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0038/2021 Scéim Deontais um Theagasc Baile 2021/2022 - Comhpháirt... 
      download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2021/2022 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
0037/2021 Athbhreithniú ar Thuarastail Múinteoirí Nua Iontrálaí 2... 
      download Athbhreithniú ar Thuarastail Múinteoirí Nua Iontrálaí 2011 le héifeacht ón 1 Márta 2021 - Léimeanna Breise Breisíochta a chur i bhfeidhm
0036/2021 Cur i bhFeidhm Athbhunú Pá BAÉLP (Bearta Airgeadais Éig... 
      download Cur i bhFeidhm Athbhunú Pá BAÉLP (Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail) an 1ú Iúil 2021 maidir le gráid áirithe seachas Múinteoirí agus SNAnna (Cúntóirí Riachtanais Speisialta) arna bhfostú ag BOOnna ag a bhfuil tuarastail idir €70,000 agus €150,000.
0035/2021 Scéim Saoire Tuismitheora do Chúntóirí Riachtanais Spei... 
      download Scéim Saoire Tuismitheora do Chúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe i mBunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
0034/2021 Nuashonrú ar na Critéir Iontrála do Bhealach Iontrála n... 
      download Nuashonrú ar na Critéir Iontrála do Bhealach Iontrála na Gaeltachta sa Bhaitsiléir Oideachais Bunscoile (trí mhean an Bhéarla)

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
Liosta Freastail (Maidir le hAthoscailt na Scoile) de g... 
      download Liosta Freastail (Maidir le hAthoscailt na Scoile) de gach Múinteoir CTÉ, Múinteoirí Lánaimseartha agus Páirtaimseartha Rialta atá Fostaithe le hAghaidh Téarma Seasta agus Nua, agus Múinteoirí atá ag Filleadh ó Chead Neamhláithreachta
Foirm POR 1 (Bunoideachas) 
      download Foirm POR 1 (Bunoideachas)
Foirm Ionadaí 20-21(COVID-19) Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionai... 
      download Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionaid a éascú i Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Foirm B Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas ... 
      download Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas 2021/2022
AF: PAY 16 Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/... 
      download Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/2021