Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0071/2020 Socruithe maidir le Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oidea... 
      download Socruithe maidir le Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) 2020
0070/2020 Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam agus measúnacht... 
      download Forbairtí a bhaineann leis an gcuraclam agus measúnacht sa tSraith Shinsearach ag tagairt go háirithe do na blianta scoile 2020/21 agus 2021/22 agus cur siar chur i bhfeidhm sonraíochtaí athbhreithnithe
0069/2020 Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-Achomh... 
      download Socruithe agus Nósanna Imeachta Nua i leith na n-Achomharc faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998 le hÉifeacht ón 12 Samhain ar aghaidh
0068/2020 Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig Iarr... 
      download Scéim Deontais Oibreacha Éigeandála: Ascnamh chuig Iarratais Ar Líne agus Mionleasuithe ar an Scéim
0067/2020 Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a... 
      download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
Foirm Ionadaí 20-21(COVID-19) Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionai... 
      download Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionaid a éascú i Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Foirm B Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas ... 
      download Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas 2020/2021
AF: PAY 16 Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/... 
      download Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/2021
0037/2020 Foirm B An Ardteistiméireacht 2020 - Ord rangaithe an ranga 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Ord rangaithe an ranga
0037/2020 Foirm C An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc m... 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc measta d'ábhar a ndearnadh staidéar air lasmuigh den scoil