Ciorcláin agus Foirmeacha

@Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Más rud é nach bhfuil an imlitir atá uait ar an suíomh Gréasáin, déan teagmháil le info@education.gov.ie .

Naisc Ghaolmhara:

Ciorcláin is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
0082/2020 Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chistiúcháin do Bhaill ... 
      download Athbhreithniú ar Rátaí Deontais Chistiúcháin do Bhaill Foirne Tacaíochta Scoile le haghaidh Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais
0081/2020 Nósanna imeachta athbhreithnithe chun postanna rúnaí g... 
      download Nósanna imeachta athbhreithnithe chun postanna rúnaí grád iii a uasghrádú i scoileanna do phostanna grade iv
0080/2020 Íocaíocht Liúntas Uirlisí le Ceardaithe - 2020 
      download Íocaíocht Liúntas Uirlisí le Ceardaithe - 2020
0079/2020 Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais... 
      download Socruithe chun Foireann a Thoghadh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna BOOC & BOOD
0078/2020 Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoir... 
      download Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2021/22

Foirmeacha is Déanaí

Aitheantas Teideal Íoslódáil
Foirm POR 1 (Bunoideachas) 
      download Foirm POR 1 (Bunoideachas)
Foirm Ionadaí 20-21(COVID-19) Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionai... 
      download Iarratas ar leithdháileadh le ceapachán múinteora ionaid a éascú i Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha
Foirm B Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas ... 
      download Athruithe Foirne Foirm B - Múinteoirí Iarbhunoideachas 2020/2021
AF: PAY 16 Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/... 
      download Ceapachán agus Athcheapachán Múinteoirí Bunscoile 2020/2021
0037/2020 Foirm C An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc m... 
      download An Ardteistiméireacht 2020 - Séala na scoile ar mharc measta d'ábhar a ndearnadh staidéar air lasmuigh den scoil