Gearáin i dtaobh na Seirbhíse do Chustaiméirí

An mbaineann do ghearán:

Le gearáin faoi eagraíochtaí eile nó a bhfoireann

Soláthraítear roinnt clár agus seirbhísí na Roinne trí raon eagraíochtaí eile, lena n-áirítear coláistí nó ollscoileanna. Ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na comhlachtaí sin le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Le gearáin faoi scoil nó faoi fhoireann scoile

Tá nósanna imeachta gearán ar leith i bhfeidhm le haghaidh gearán in aghaidh scoileanna nó foireann scoileanna. Tá faisnéis ar fáil ar ár leathanach um Fhaisnéis do Thuismitheoirí.

Gearán faoin gcáilíocht seirbhíse a fuair tú ón Roinn

Mar chustaiméir d'fhéadfadh sé go mbeifeá míshásta leis an gcáilíocht seirbhíse a fuair tú ón Roinn. Aithnímid gur féidir botúin a dhéanamh agus go dtagann moill ar chúrsaí. Tá ár nósanna imeachta gearáin ceaptha chun cuidiú leat gearán a dhéanamh ionas gur féidir linn freagairt agus, más féidir, cúrsaí a chur ina gceart.

Gearán maidir le cinneadh/beartas na Roinne

Tá nósanna imeachta achomhairc i bhfeidhm i rannóga éagsúla sa Roinn. Is féidir eolas faoi nósanna imeachta achomhairc a fheiceáil anseo. Ma bhaineann do ghearán le cinneadh nó beartas, nach mbaineann nós imeachta achomhairc leis, ba cheart duit do ghearán a sheoladh chuig Cheann na Rannóige chuí agus déanfar é a fhiosrú.

Tá eolas teagmhála ár gcuid rannóg ar fáil ónár gCairt Bhainistíochta agus Eagrúcháin.

Le gearán a bhaineann leis an bpróiseas dlí

Ní féidir linn plé le gearán is ábhar do dhlíthíocht shibhialta nó d’imeachtaí coiriúla.

Le gearáin chráiteacha/mhaslacha

Ní iarrtar ar aon duine iompar maslach ná ionsaitheach a fhulaingt. Déanfaidh an Roinn gach iarracht foireann a chosaint ar ghearáin mhailíseacha.