Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar ar mhodh éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Freagraítear don tiomantas sin sa Ráiteas Straitéise. Sainaithnítear gur inniúlacht thábhachtach don fhoireann í seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí.

Is é is aidhm dúinn seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí, faoi mar a shonraítear inár gCairt Chustaiméirí, agus caighdeán na seirbhíse a sholáthraímid a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Cuirimid fáilte roimh do thuairimí faoi na seirbhísí sin. Trí bheith ag éisteacht le tuairimí ár gcustaiméirí agus freagairt dóibh, tugtar faisnéis thábhachtach dúinn a chabhróidh linn ár seirbhísí a fheabhsú. Má bhain tú sástacht ar leith as an tseirbhís a fuair tú, ba mhaith linn an fhaisnéis sin a bheith againn. Is féidir leat do thuairimí a chur in iúl don fhoireann sa rannóg a sholáthraíonn an tseirbhís. Is féidir leat do nótaí tráchta a chur d'Oifig um Seirbhísí Custaiméara.

Mar chustaiméir, d’fhéadfá a bheith míshásta leis an gcaighdeán seirbhíse a fuair tú ón Roinn. Aithnímid gur féidir meancóga a dhéanamh agus moilleanna a tharlú. Ceaptar ár nósanna imeachta gearán chun cabhrú leat gearán a dhéanamh ionas go bhféadfaimid freagairt agus, nuair is féidir, rudaí a cheartú.