Iarratais Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair ar Rochtain ar Thaifid Phearsanta arna gcoinneáil

Rochtain ar Thaifid Phearsanta

Iarratais Iarchónaitheoirí Scoileanna Saothair ar Rochtain ar Thaifid Phearsanta arna gcoinneáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Conas Iarratas a Chur Isteach

Comhlánaigh an fhoirm iarratais faoi iamh agus cuir ar aghaidh í chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Bord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe, Saoráil Faisnéise, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659