Plean Gníomhaíochta don Oideachas

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019

cover_ir

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 ar an 7 Márta, 2019 i gcomhréir le foilsiú Ráiteas Straitéise 2019-2021

Tugann Plean 2019 achoimre ar na gníomhartha agus na fo-ghníomhartha atá le cur chun cinn ag an Roinn, a comhlachtaí agus ar fud an Rialtais.


 

Preasráitis

07 Márta, 2019 - Seolann an Rialtas Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019: Cumasú

Tuarascálacha ar an Dul Chun Cinn