Plean Gníomhaíochta don Oideachas

AP_2018_cover_irPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2018

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018, i mí Feabhra 2018, i gcomhréir le gealltanas sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 - 2019 le Pleananna Gníomhaíochta bliantúla níos mionsonraithe a fhoilsiú.                                                                

Preasráitis

07 Feabhra 2018

Comhairliúchán Poiblí

Comhairliúchán Poiblí ar Phlean Ghníomhaíochta don Oideachas 2018

Comhairliúchán Poiblí- torthaí an tsuirbhé

Tuarascálacha ar an Dul Chun Cinn