Plean Gníomhaíochta don Oideachas

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018

action_plan_banner_irFoilseofar an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018 go luath an bhliain seo chugainn, i gcomhréir le gealltanas sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016 - 2019 le Pleananna Gníomhaíochta bliantúla níos mionsonraithe a fhoilsiú. I ndoiciméad 2018 beidh breac-chuntas ar na gníomhartha agus foghníomhartha atá le cur i bhfeidhm ag an Roinn, a gníomhaireachtaí agus ag dreamanna eile ar fud an rialtais. Déanfar sceidil ama agus príomhfhreagrachtaí a leagan amach, agus foilseofar tuairiscí ráithiúla ar an dul chun cinn.

Comhlánaigh ár suirbhé le do thoil a chabhróidh linn Plean 2018 a fhorbairt. Is é an dáta deiridh Dé Luain 13ú Samhain 2017.

Preasráitis

Comhairliúchán Poiblí

Tuarascálacha ar an Dul Chun Cinn